Központ
2017. augusztus 17. csütörtök, Jácint
Derült
Csütörtök
Derült
Derült
Holnap
Derült
Derült
Szombat
Derült

"ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK" Kategória

A gyalui Rákóczi-Bánffy várkastély

(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész) A gyalui vár reneszánsz stílusú várkastély Kolozsvártól mintegy húsz kilométerre nyugatra található. Gyaluban a kolozsvári Erdélyi Történelmi Múzeum munkatársai ásatásokat végeztek, hogy Gelu román vajda várát megtalálják, ám nem jártak sikerrel, helyette római kor előtti [...]

augusztus 17, 2017 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A kalotaszegi várak egyike

Gyalu Kolozsvártól szűk húsz kilométerre, nyugatra fekszik. A település nevének eredete vitatott. A magyar nyelvészek általában az ótörök jal (megéget) szóból származtatják. A Kapus- és a Meleg-Szamos egyesülésénél már a rómaiak is castrumot építettek. A honfoglaláskor földvára volt. A tatárjáráskor [...]

augusztus 11, 2017 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Erdély egyik legszebb barokk kastélya

(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész) A Wesselényi-kastély építése valószínűleg 1778 után kezdődött és 1810-ig tartott. Az eredetileg négyszög alaprajzú, késő barokk épületegyüttesből a főépület és két déli pavilon maradt fenn. Kazinczy Lajos serege 1849. augusztus huszonötödikén a kastély udvarán tette [...]

július 28, 2017 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A Wesselényi család zsibói kastélya

Zsibó Zilahtól huszonhat kilométerre északkeletre, a Szamos bal partján fekszik. Neve először 1387-ben Zybotheleke néven fordult elő. Ez a német eredetű Zsibót személynév és a telek köznév birtokos összetétele, amelyből téves tagolás útján keletkezett a Zsibó név. Ezelőtt azonban 1205 [...]

július 21, 2017 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Fogaras egykori és mai magyar templomai

A fogarasi református templom történetének meghatározó eleme az Erdély egyik jelentős erődítményének számító fogarasi vár közvetlen közelsége, amely miatt a XVII–XVIII. században számos alkalommal negatívan befolyásolták a templom sorsát a vár körül zajló különböző hadi események. Fogaras régi református temploma [...]

július 13, 2017 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Erdély egyik legbiztonságosabb vára

(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész) Fogaras várát 1456-ban említették először, de valószínű, hogy a kővár építése már a XIV. században elkezdődött. Története összekapcsolódott az először 1428-ban említett Fogaras vidékével. Erdély története folyamán a fogarasi volt a tartomány legnagyobb uradalma, a [...]

július 6, 2017 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Erdély egyik legszebb királyi birtoka és vára

(folytatás előző lapszámunkból) Fogaras várát 1310 körül Kán László erdélyi vajda építtette. A tatárok által kipusztított magyarság helyébe a XIII. századtól román telepesek költöztek. A XIV. században a havasalföldi fejedelmek birtoka lett, de 1464-ben Hunyadi Mátyás kivette a kezükből, és [...]

június 29, 2017 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A világ egyik legszebb vára

Fogaras Brassótól szűk hetven kilométerre nyugatra fekszik. A település első említése 1291-ből maradt fenn Fogros alakban. A név eredetére nézve több feltételezés létezik. Egyik magyarázat szerint Fogaras neve a magyar fogoly madárnév nyelvjárási fogor változatából származik. Más feltételezés szerint a [...]

június 22, 2017 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Háromszék egyik legnagyobb templomvára

(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész) Kézdiszentlélek templomát 1332-ben, a pápai tizedjegyzékben említették először. A korabeli dokumentumok szerint a XIV. század elején a falunak már volt plébániatemploma. Az egykori román stílusú templom helyére a XV. század végén egy nagyméretű gótikus templomot [...]

június 16, 2017 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A vár, mely az erdélyi népek biztonságát szolgálta

Kézdiszentlelket a hagyomány szerint a besenyők alapították; Kézdivásárhelytől mintegy öt kilométerre északra, a Kászon-patak völgyében fekszik. A települést 1332-ben De Sancto Spiritu néven említik először. Mai templomának elődje egy XIII. századi román stílusú templom lehetett. Helyére épült 1400 körül a [...]

június 8, 2017 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK