Központ
2019. január 17. csütörtök, Antal, Antónia

"ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK" Kategória

„… Erdélyországban ilyen igen erős, magas vár nincs…”

(folytatás múltheti lapszámunkból) Déva vára hajdani erődítmény az Alsó-Maros mentén, a Déva város fölé emelkedő hegyen, egy kétszázötven méter magas sziklán. A Várhegyen már az ókorban, dákok és a rómaiak idejében is emelkedett erődítmény. A várat a tatárjárás után IV. [...]

április 20, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Az Erdély kapujának tekintett erődítmény

Déva megyei jogú város, Hunyad megye székhelye. A Maros bal partján, Gyulafehérvártól hatvanöt kilométerre délnyugatra, Aradtól százötven kilométerre délkeletre fekszik. Első említése 1269-ből való, Dewa alakban. Német neve 1412-ben Denburg. A város nevének az eredetére vonatkozóan három föltételezés ismeretes. Első: [...]

április 13, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A Barcaság legjelentősebb templomerődje

Prázsmár Brassótól szűk húsz kilométerre, északkeletre fekszik. Először egy 1235-ből származó oklevél 1270-es másolatában Prasmar néven, 1240-ben Tartilleri néven, majd 1329-ben németül, Torthlewként említik. Német neve a Tatrang folyó német nevéből való, magyar és román nevének eredete bizonytalan. Szász lakossággal [...]

április 5, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Erdély legdélebbi szász településének vára és templomai

(folytatás múlt heti lapszámunkból – befejező rész) Erdély legnagyobb parasztvára Barcarozsnyón található. Mai formájában a város szász lakossága építette ki a XV. században és Báthori Gábor 1612-es ostroma után. Ha sereg közeledett, a rozsnyóiak felköltöztek a vár falai mögött fölhúzott [...]

március 30, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Erdély legnagyobb parasztvára

Barcarozsnyó Brassótól szűk húsz kilométerre, délnyugatra, a Vidombák-patak partján, a Törcsvári-szoros bejáratánál fekszik. Nevének végső forrása valószínűleg a szláv žrŭnovy „malomhoz tartozó”-ből alakult; ebből népetimológiával keletkezhetett a nyelvjárási német alak (első említése 1331-ből: Rosnou) – utóbbi a német Rosenau („rózsaliget”) [...]

március 22, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A tatárfej, mely egyetlen ilyenfajta emléke Erdélynek

Küküllővár 1177-ből villa Cuculiensis castri néven jelentkezik, melyet Bodonnak is neveztek. 1202-ben villa Cuculiensis castri, 1241-ben Kumelburch, 1332-ben Kukulewar, 1398-ban Kikelleövár, 1642-ben Küküllővár formában fordul elő. A vár építését a XII. századra teszik – 1177-re –, és 1202-ben a várról [...]

március 16, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A Mocsárvár

A Fehér megyei Küküllővár Balázsfalvától szűk huszonöt kilométerre északkeletre, a Kis-Küküllő bal partján fekszik. Községközpont és az egykori Kis-Küküllő vármegye székhelye. Az Árpád-kori település nevét 1177-ben említette először oklevél Cuculiensis castri néven. A községgel szemben, a Küküllő túlsó partján 1912-ben [...]

március 8, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Tornyokkal megerősített templomerőd

A Kovászna megyei Illyefalva Sepsiszentgyörgytől szűk tíz kilométerre délre, az Illyefalvi-patak völgyében, az Olt jobb oldali teraszán fekszik. Községközpont, Aldoboly és Sepsiszentkirály tartozik hozzá. Nevét a település fölött emelkedő magaslaton álló református templomának középkori védőszentjéről, Illés prófétáról kapta. Így bukkan [...]

március 2, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A vár, melynek építéséről és pusztulásáról nincsenek adatok

A Kézdivásárhelytől jó tizenöt kilométerre levő Ikavalva a Bodoki-hegység keleti oldalán, a Sajgó-patak mellett fekszik és közigazgatásilag Csernátonhoz tartozik. A települést 1334-ben Ika néven említik először. Az Ika és a Csernáton patak találkozásánál, keskeny fennsíkon állnak Ika várának romjai. Keleti [...]

február 22, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

„…egy darab középkor, mit itt felejtett az idő…”

(folytatás előző lapszámunkból – befejező rész) Nagybányát valamikor a XIII. század második felében alapíthatták a király által betelepített német bányászok és aranymosók. A település első okleveles említése – 1327 – után megsokasodnak a vonatkozó írott források. Ekkor a két helységnek [...]

február 15, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK