Központ
2019. május 26. vasárnap, Evelin, Fülöp

"ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK" Kategória

Nagyajta gótikus templomerődje

A Kovászna megyei Nagyajta Sepsiszentgyörgytől szűk negyvenöt kilométerre északnyugatra, az Ajta-patak völgyének torkolatánál, az Olt völgyének jobb parti teraszán fekszik, Középajta tartozik hozzá. 1332-ben Ahch néven említik először a pápai tizedjegyzékben. A falu 1703-ban vásártartási szabadalmat kapott Lipót császártól, de [...]

június 14, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A vár, amelyhez számos népi legenda kapcsolódik

A Firtos vár az erdélyi Korond, Atyha, Énlaka és Firtosváralja közötti Firtos hegyen épült, először a II. században. Magához a várhoz és környékéhez számos népi legenda kapcsolódik: Firtos és Tartod tündérek és a Likaskő legendája, Firtos lova legendája és még [...]

június 7, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Háromszék legmagasabb műemléktemploma

(folytatás előző lapszámunkból – befejező rész) Bölön eredetileg két település, Nagy- és Kisbölön egybeolvadásából alakult ki. A templom Nagybölön falurészben állott, ugyanis egy 1512-ben keltezett perlevél a nagybölöni Szent Katalin egyházat említette, amelynek papja az erdélyi vajda előtt pert indított [...]

május 31, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Erdővidék fellegvára

(folytatás előző lapszámunkból) Bölön település legkorábbi okleveles említése 1334-ből való Belen néven. A középkorban Háromszék egyik legnagyobb községe volt. Az 1567-es összeírásban kétszer annyi kapuval szerepelt, mint a legtöbb környező település. A többségében szabadokból álló faluközösségben viszonylag nagyszámú nemesi réteg [...]

május 24, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Erdővidék egyik legszebb templomkastélya

Bölön Sepsiszentgyörgytől harminchét kilométerre északnyugatra, a Baróti-hegység nyugati előterében az Oltba ömlő Bölön-patak mellett fekszik. Nagy- és Kisbölön összeolvadásából, valamint a Korlát-patak völgyében fekvő Kircz falu csatlakozásából keletkezett. Bölönpatak tartozik hozzá. Területe ősidők óta lakott, 1885-ben Lügetárnyék nevű határrészén bronzkori [...]

május 11, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A dévai református templom és a Vármegyeháza

Déva városának története szorosan összefonódik a város északi határában található várral, melynek első írásos említése 1269-ből származik. A középkorban a vár az erdélyi vajda egyik fő szálláshelyeként szolgált, melynek következtében az alatta elterülő település viszonylag gyors fejlődésnek indult. Az 1332-es [...]

május 3, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A fejedelmi várkastély

Déva a Maros bal partján terül el száznyolcvanhét méteres tengerszint feletti magasságban. Régészeti ásatások igazolták, hogy már a csiszolt kőkorszak idején (i.e.5500-2500) is lakták e vidéket, ám a településnek írásos nyoma csupán 1269-ből maradt fenn. A várat, a város fölött [...]

április 26, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

„… Erdélyországban ilyen igen erős, magas vár nincs…”

(folytatás múltheti lapszámunkból) Déva vára hajdani erődítmény az Alsó-Maros mentén, a Déva város fölé emelkedő hegyen, egy kétszázötven méter magas sziklán. A Várhegyen már az ókorban, dákok és a rómaiak idejében is emelkedett erődítmény. A várat a tatárjárás után IV. [...]

április 20, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Az Erdély kapujának tekintett erődítmény

Déva megyei jogú város, Hunyad megye székhelye. A Maros bal partján, Gyulafehérvártól hatvanöt kilométerre délnyugatra, Aradtól százötven kilométerre délkeletre fekszik. Első említése 1269-ből való, Dewa alakban. Német neve 1412-ben Denburg. A város nevének az eredetére vonatkozóan három föltételezés ismeretes. Első: [...]

április 13, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A Barcaság legjelentősebb templomerődje

Prázsmár Brassótól szűk húsz kilométerre, északkeletre fekszik. Először egy 1235-ből származó oklevél 1270-es másolatában Prasmar néven, 1240-ben Tartilleri néven, majd 1329-ben németül, Torthlewként említik. Német neve a Tatrang folyó német nevéből való, magyar és román nevének eredete bizonytalan. Szász lakossággal [...]

április 5, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK