Központ
2020. július 09. csütörtök, Lukrécia

A Huszár-kastély

Nagy-Bodó Tibor szeptember 30, 2016 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

abafaja-16

Abafája Szászrégentől hat kilométerre délre, a Maros jobb partján fekszik. Neve az ómagyar Aba személynév és az „erdő” jelentésű fa összetétele. Mai román neve hivatalos névadás eredménye (apă lină, azaz „lassú víz”). A települést 1332-ben említik először Abafaya néven. Eredetileg valószínűleg a Beng határrészben feküdt, és egy török kori pusztítás után települt át mai helyére. A XV. században összeolvadt a kolozsmonostori apátság által telepített Apáti faluval. 1595-ben a dunántúli származású brenhidai Huszár Péter pápai főkapitány kapta adományba Báthory Zsigmond fejedelemtől, attól kezdve a brenridai, majd brenridai és kövesdi báró Huszár család birtoka volt.

abafaja-15
Ahol a Maros megcsendesedik

Abafája tehát Szászrégen településsel összenőve, ennek déli részén található. Amint azt már röviden említettük, neve az Aba nemzetség valamelyik tagjára vezethető vissza.
A település a Maros folyó jobb partján, a hegy- és a dombvidék találkozása mentén alakult ki.
Érzékletesen utal erre az újkeletű román helységnév – azaz csendes lassú víz – jelezve, hogy a Maros ezen a részen, kiérve a hegyek közül már megcsendesedik. Itt ér véget a Felső-Maros, és kezdődik a Maros tere.

abafaja-14

Az abafáji birtok idővel az egyházi tulajdonból a világiba kerül át

Szászrégen és környéke középkori birtokosa a kolozsmonostori bencés apátság volt, ám az abafáji birtok idővel az egyházi tulajdonból világiba került át.
Dr. Fekete Albert, Az erdélyi kertművészet – Maros menti kastélykertek című munkájából derül ki, hogy a bencés telephely létezésére utalhat a községtől délnyugatra eső vajdaszentiványi határ közelében fekvő határrész elnevezése, valamint az itt található forrás neve is, a Páter kútja.
Páter néven szerepel a fent említett határrész a hivatalos iratokban, valamint a telekkönyvi bejegyzésekben is.
Kiemelten fontos tudni még azt is, hogy a településnek 1578-ban Tompa Mihály, majd 1584-ben Abafáji Gyulai Pál a birtokosa.
A XVII. században már a Huszár család tulajdonába került.

abafaja-13

A kastély építési idejét nem említi írott emlék. A kőtábla származási helye is ismeretlen

A középkori katolikus templommal szemben, az út jobb oldalán terült el a Huszár család uradalmi belsősége, vagyis a kastély, a gazdasági épületekkel. A templom melletti benedekrendi kolostor az évszázadok során romossá vált.
A szóban forgó báró család kastélyának a XIX. századból származó késői barokk épülete az átmeneti klasszicizáló stílus képét mutatja, de írott emlék az építési idejét nem említi.
A főépület halljában egy kőtáblába vésett szöveg az 1590-es évszámot örökítette meg.
A kőtábla származási helye ismeretlen, és a kastély építési idejére nem vonatkoztatható; azonban feltételezhető, hogy a kőtábla az imént említett kolostorból származik.
A Huszár család nevét – mint adományozóét – örökítette meg. Az azonban ismeretes, hogy a Brenridai család a XVI. századra vezethető vissza.

abafaja-11

A kazettás famennyezetű terem kiképzése a kastély egykori gazdagságát tükrözi

Az egyetemes főépület homlokzatán a háromszögű oromfal és homlokzatainak kevés dísze a klasszicizmusra vall.
A homlokzat tengelyében a főbejárat elé emelt kocsifelhajtó és emeleti erkélyterasz barokkos, miképpen a földszinti helyiségek csehsüveg boltozatai is.
A nagyméretű hall négy pillérén és falain nyugvó boltozati rendszer az átmeneti időre utalnak.
A kazettás famennyezetű terem kiképzése, a falburkolatok és az ajtók asztalosmunkája a kastély egykori gazdagságát és fényűzését tükrözi.

abafaja-10

Sajnos az árkádíves nyílásokat befalazták

Keresztes Gyula, a Maros megyei kastélyok és udvarházak című könyvében tesz említést arról, hogy az egyetemes melléképület oromfalán lévő felirat:
„ANNO MDCCXX”, és homlokzatainak kiképzése is barokkos. Sajnos a földszinti árkádíves nyílásait befalazták, illetve ablakokat helyeztek be a szabad nyílásokba.
A mintegy négyszáz négyzetméter alapterületű lóistálló keresztboltozatos mennyezeteit élszedett pillérekre falazták. Homlokzatainak kialakítása és törtsíkú tetőszerkezete szép barokk kiképzésű. 1944. után padlását beépítették és átalakították manzárdemeletté, hálószobák részére.

abafaja-9

Gyulai Pál legkedvesebb birtoka az abafáji volt

Abafáji Gyulai Pál (1550 körül – 1592) erdélyi alkancellár, fejedelmi titkár, majd tanácsos, nagy műveltségű humanista, Páduában és Bolognában végezte egyetemi tanulmányait.
Szintén a fent már említett Fekete Albert közléséből derül ki az is, hogy 1576-ban, amikor Báthori elnyerte a lengyel királyi koronát és Erdélyből Lengyelországba távozott, már magával vitte a tanult Gyulait is, aki addigra ügyességével és ismereteivel nélkülözhetetlenné tette magát a királyi udvarnál.

abafaja-2
Gyulai Pál első és legkedvesebb birtoka, valamint későbbi tartózkodási helye, az abafáji birtok volt, melyet 1584-ben kapott Báthori Istvántól.
1591-ben Báthori Zsigmond Gyulainak és örököseinek adta a görgényi uradalomhoz tartozó Mocsár nevű erdőség – mely a következő században I. Rákóczi György kedvenc vadászterülete volt – erdőlési, építőanyag-vágási, makkoltatási jogát is.
A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkból tudjuk meg, hogy a híres törökverő brenhidai Huszár Péter (1535-1603) várpalotai, veszprémi kapitány, pápai főkapitány, lugosi bán 1595-ben Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem szolgálatában állt, és ekkor kapta meg az abafáji uradalmat.
1607-ben már Huszár István birtoka, akinek leszármazottjai hosszú ideig a település birtokosai is voltak.

abafaja-8

Mikes Kelemen hazajáró lelke

A régi nevezetes abafáji történelmi család tagja Huszár Mátyás, I. Rákóczi György (1603-1648) főasztalnoka és főlovasmestere, majd Küküllő és Torda vármegye főispánja, udvarhelyszéki főkapitány.
Huszár Mátyásnak leánya, Borbála Torma György, majd hídvégi Nemes János felesége lett. Első házasságukból született Torma Éva nevű leánya, aki Zágoni Mikes Pál, majd Boér Ferenc felesége volt.

????????????????????????????????????

Mikes Pállal való házasságából született fia, Mikes Kelemen (1690-1761), a Rákóczi-emigráció híres krónikása, a magyar prózairodalom nagy alakja, aki gyermekéveit Abafáján töltötte.
Lehet, hogy Mikes Kelemen hazajáró lelke éppen a gyermekkori abafájai emlékek hatására álmodik egy víz mellett fekvő kertről.
Vagyis:
„…a kert két részben vagyon, egyik része a ház felől mind virágokkal vagyon beültetve, másik része mindenféle kerti veteménnyel…, közepén penig nagy lugas, melyet szőlőlevelek béfedtek, s olyan volt valamint egy levélből való palota; de még a szőlőfáknak, melyekből állott a szép lugas, mása talán nincs Erdélyben…”.
Kiemelten fontos megjegyezni még azt is, hogy az abafáji kastélyhoz és tulajdonosához, a báró Huszár családhoz kötődik neves költőnk, Dsida Jenő (1907-1938), aki 1928 októberétől két évig Huszár László gyermekeinek volt a nevelője Abafáján.
Az Abafáján eltöltött időnek állított emléket a költő Régeniszász című versében.

abafaja-7

Ami még ide tartozik…

Abafájának már a XIX. században sok cigány lakója volt, az 1970-es árvíz után pedig a hivatalos szervek hallgatólagosan gettónak jelölték ki, és huszonöt családdal létrehozták a Mamaia-telepet.
Ez a trend 1990 után folytatódott, amikor kilakoltatták és Abafájára telepítették a szászrégeni vasútállomás környékén élő romákat.
2006 szeptemberében nemzetközi visszhangot váltott ki, amikor a szászrégeni rendőrök gumi- és éles lövedékekkel támadták meg a faluban élő cigányokat.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

(folytatás a következő lapszámunkban)


* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkért külön köszönet dr. Fekete Albertnek, Keresztes Géza műépítész-műemlékvédelmi szakmérnöknek, továbbá a régi és a mai képekért Demján László műemlékvédő építésznek.

Share Button
Ennyien olvasták: 3727

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

3 hozzászólás

 1. Kolthay István október 1, 2016 at 10:28 de.
  • Nagy-Bodó Tibor október 2, 2016 at 8:39 de.

   Köszönöm szépen, használni fogjuk.
   Tisztelettel, Nagy-Bodó Tibor

  • Nagy-Bodó Tibor október 2, 2016 at 8:41 de.

   Kérem, vegyen fel a FB lajstromára, Köszönettel, Nagy-Bodó Tibor.

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.