Központ
2018. június 25. hétfő, Vilmos

A temető, ahol Marosvásárhely történelme él (2. befejező rész)

Nagy-Bodó Tibor augusztus 13, 2015 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Reformatus Temeto 19

A marosvásárhelyi református temető ravatalozója építészeti szempontból is nagyon értékes. Kelemen Lajos művészettörténész szerint ez Erdély legrégebbi cinterme. Emlékeztetőül: a legrégebbi sírkő 1627-ből való, és ez Nagy Szabó Mihály síremléke, azonban tudni kell még azt is, hogy ebben a temetőben számos honvédkatona és tiszt sírja is megtalálható. Több műemlék a két világháború hőseire emlékeztet, ugyanakkor több mint száz, a székely vidékekre jellemző, fából faragott síremlék is található a sírkertben.

Reformatus Temeto 18

Erdély legrégebbi ravatalozója egyetlen vasszög nélkül épült

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkból kiderül, hogy építészeti szempontból is nagyon értékes a temető ravatalozója. Amint azt már leírtuk, ez az objektum tölgyfából épült. Külön érdekessége, hogy egyetlen vasszeg nélkül.

Reformatus Temeto 17

Kelemen Lajos művészettörténész szerint ez Erdély legrégebbi ravatalozója. Több ízben is újjáépítették már, de megőriztek egy eredeti gerendát, mely emlékeztet az adományra. A feliratból – ennek szövegét a múltheti lapszámunkban már ismertettük – ugyanakkor az is kiderül, hogy ki volt a város polgármestere abban az időben…

Reformatus Temeto 16

Tumbák a vásárhelyi temetőben

Művészeti szempontból is számos értékes, barokk, eklektikus, neogótikus vagy szecessziós emlékeket hordozó síremléket rejt a marosvásárhelyi református temető. Elég, ha csak a faragott fekvő sírkövekre gondolunk. Az úgynevezett tumbákra. Abban az időben csak kevesen engedhették meg maguknak, hogy ilyent vásároljanak. Később, főleg a XIX. században aztán számos, kőből vagy éppen márványból készült síremlék jelent meg. Sorina Bota A város meséi című könyvében ismerteti, hogy Hints Elek orvosnak van ilyen síremléke, amely egyben az egyik legszebb a vásárhelyi sírkertben.

Reformatus Temeto 15

Erről tudni kell, hogy az újbarokk jegyeit viseli, és a ravatalozó mellett található.

Faragott síremlékek

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban részt vett számos honvédkatona és tiszt sírja is megtalálható a temetőben, két műemlék pedig a két világháború hőseire emlékeztet.

Reformatus Temeto 14

Ugyanakkor több mint száz a székely vidékekre jellemző, fából faragott síremlék is található a sírkertben.

Reformatus Temeto 13

Emellett olyan híres helybéli vagy erdélyi szobrászok által készített sírköveket is látni a temetőben, mint Szervátiusz Jenő, Izsák Márton, Kulcsár Béla vagy Hunyadi László.

A református temető legrégebbi sírköve

Amint azt már a múltheti lapszámunkban is említettük, Nagy Szabó Ferenc családjának egyik sírköve máig megmaradt. Ez egyébként a legrégebbi sír a temetőben.

Reformatus Temeto 12

A XVII. században átvette a sírkertet a református egyház, és jelenleg is a tulajdonában van. Most a temető hathektáros területen fekszik, de egykoron ennél sokkal nagyobb volt.

Reformatus Temeto 11

A kommunizmus idején azonban a telek egy részén megépült az Országos Levéltár és a volt szekuritáté néhány épülete. A temetőben jelenleg hozzávetőlegesen 6800 sír van.

Ami a sírkőmúzeumot illeti – melyről már írtunk egy héttel ezelőtt – pár dolgot még mindenképpen meg kell említsünk…

A legrégebbi sírkő felirata ma már kiolvashatatlan

1980 és 1983 között a ravatalozó körül egy kőtárat hoztak létre, ahol megtaláljuk a temető régi sírköveit a XVII. századtól kezdődően.

Reformatus Temeto 10

Kiemelten fontos még egyszer megemlíteni azt, hogy a legrégebbi 1627-ből való, és ez Nagy Szabó Mihály sírköve.

Nagy Szabó Mihályról ismeretes, hogy ő volt 1616-ban a város főbírája, amikor Bethlen Gábor fejedelem „szabad királyi város” rangra emelte Marosvásárhelyt.

Reformatus Temeto 9

A sírkő magyar felirata ma már kiolvashatatlan, de a Marosvásárhelyi útikalauz című adatgyűjtés szerzői tudják, hogy azt Pálmai József, a Székely vértanúk és a marosvásárhelyi református temető síremlékei című, 1913-ban megjelent munkájában feljegyezte az utókor számára.

Ugyanakkor jó tudni azt is, hogy a sírkő azonosítását dr. Farczády Elek tanár és Mester István vártemplomi lelkész végezte 1960-ban.

Ittlétünk tanúsága a temető legrégibb magyar felirattal rendelkező sírkövei

Ugyancsak Fodor Sándor (S.) és Balás Árpád írják le, hogy ugyanitt, ebben a temetőben találjuk Polgár Bálint és Judit gyermekének 1636-ból (már szóltunk erről), Koncz Mihályné Kepe Anna 1637-ből származó, a temető legrégibb magyar felirattal rendelkező sírköveit, és még egy sor korabeli síremléket.

Reformatus Temeto 8

A temető területén jelentős személyiségek nyugszanak. Többek között – a fent megnevezett szerzők felsorolása szerint – Borsos Tamás, a város főbírája, az egyház jótevője, a Vár építője; Bethlen Gábor konstantinápolyi követe, Bolyai Farkas és fia Bolyai János matematikusok; Gecse Dániel orvos; id. Szász Károly volt nagyenyedi, majd marosvásárhelyi kollégiumi tanár; Zágoni Aranka György, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság alapítója, Kibédi Mátyus István, Marosszék első főorvosa; Ziegler Károly városi főorvos; Dósa Elek jogtudós, Mentovich Ferenc filozófus; Bustya Lajos építész; Antalffy Endre orientalista; Simó Géza tanár, szerkesztő; Farczády Elek tudós-tanár; Dr. Czakó József orvos, Dr. Kótay Pál orvosprofesszor; Tótfalusi József, Mester István, és Fülöp G. Dénes lelkészek, akik több éven át voltak a vártemplomi egyházközség élén; Dr. Bernády György városépítő polgármester, Dr. Bodolla Ferenc ügyvéd, városi tanácstag, királyi főügyész, a református egyház főgondnoka és bethleni gróf Bethlen Gábor, a neves család utolsó férfi sarja.

Reformatus Temeto 8

A város zenei életének kiváltságai közül: Metz Albert, a Zeneiskola megalapítója, Zoltán Aladár zeneszerző; Kis Elek zenetanár-karnagy.

A képzőművészet neves képviselői közül: Bordy András, Piskoli Gábor, Nagy Pál, Sükösd Ferenc, Nyilka Róbert, Zsigmond Attila festőművészek; Vass Tamás grafikus és ifj. Kulcsár Béla szobrász.

Reformatus Temeto 1

A színészek közül: Váradi Rudolf, Borovszky Oszkár, Kőszegi Margit, Kiss László, Szabó Ágnes, Gyarmati István, Péterffy Gyula, Visky Árpád, Hunyadi László, Illyés Kinga színművészek; Tompa Miklós, a Székely Színház igazgatója-rendezője, valamint Hunyadi András, a színház rendezője sírját találjuk a vásárhelyi református temetőben.

Reformatus Temeto 7

De itt nyugszanak Marosvásárhely jeles írói, költői közül Molter Károly, Szabó Lajos, Szőcs Kálmán, Oltyán László, Székely János, Varró Ilona, Oláh Tibor és még sokan mások.

Reformatus Temeto 5

Ugyanakkor a református temetőben van a sírja a Magyar Akadémia egyik volt tagjának, Szász Károlynak is, de itt nyugszik Dr. Hamar Márton is, aki híres zoológus és a Szovjet Akadémia tagja volt.

Reformatus Temeto 6

Ebben a sírkertben nyugszanak a volt Református Kollégium, a későbbi Bolyai Farkas Líceum híres tanárai és számos diákja, akiknek emlékét a ravatalozó mellett egy kopjafa őrzi, melyet 1993. szeptember negyedikén állítottak.

Reformatus Temeto 4

A temető felső részén az első világháborúban elesett katonáknak, míg a bejárat közelében a volt Felsőkereskedelmi Iskola tanárainak és tanulóinak állítottak méltó emléket.

Reformatus Temeto 3

Ide helyezték el 1995-ben, a Volt Hadifoglyok Szövetségének tagjai az első és a második világháború hőseinek és áldozatainak emlékművét.

Befejezésül

A mintegy 6800 sír és négyszáz évnyi történelem labirintusában igencsak nehéz eligazodni, ezért 2005-ben a református egyház kiadott egy turistakalauzt. Ez a sírkert nem olyan híres ugyan, mint a kolozsvári házsongárdi temető, de értékes, mert mint azt a címünkben is jeleztük, itt „él” a város történelme.

Reformatus Temeto 2

A város meséi című könyv szerzője szerint is ez egy négy évszázados panteon, amelyről azonban még vajmi keveset tudunk.


Régi és mai képek: Madaras József, Nagy-Bodó Szilárd, Szász Attila

Share Button
Ennyien olvasták: 6613

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

3 hozzászólás

 1. Gellert Eva augusztus 15, 2015 at 2:51 du.

  A szuleim is mind ITT nyugszanak

 2. Hunyadi Zsolt augusztus 18, 2015 at 7:14 du.

  Gratulálok a cikkhez, hogy jövönk lehessen emlékeznünk kell a multunkra is. Mindkét szülőm, anyai ágon meg nagyszüleim is oda vannak eltemetve.
  Már vártam a második részt.

  Üdvözlettel,
  Hunyadi Zsolt

 3. Biró G. Albert május 25, 2016 at 10:23 de.

  Néma tanúk…

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.