Központ
2020. szeptember 22. kedd, Móric

A vásárhelyi Mészáros Ipartársulat Székháza

Nagy-Bodó Tibor december 11, 2014 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Sorozatunk következő műemléke a Széchenyi – mai Rózsák tere – 13. szám alatt áll. Erről mindenekelőtt azt kell tudni, hogy 1888-ban építették újbarokk stílusban, Nagy Győző tervei alapján és Soós Pál építőmester irányításával. Ezen a héten tehát a Mészárosok Székházát mutatjuk be olvasóinknak.

01. Foto Nagy-Bodo Szilard

A város legrégebbi céhe

Vásárhely legrégebbi céhe a mészárosoké volt, melynek Losonczi László alvajda 1493-ban szabadalmi levelet adott.

A marosvásárhelyi útikalauz című adatgyűjtés szerzői is tudni vélik, hogy a céhből alakult a Mészárosok Társulata, amely a Széchenyi téren 1888-ban székházat épített, ahova klubot és irodákat rendeztek be, míg a földszint baloldali részén megnyitották a Nagymészárszéket, amely a negyvennyolcas államosításig működött. Később alakították át moziteremmé.

Vásárhely arculatának változása

A régi idők városépítészetének szinte törvényszerű jellemzője volt, hogy háborúk után vagy elemi csapásokat követően nagymértékben lendült fel az építkezés. Így történt ez Marosvásárhelyen is a múlt század végén, amikor egy iszonyatos tűzvész után oly nagymérvű építkezés indult el, hogy új épületeivel és új úthálózataival megváltoztatta a város régi arculatát.

A nagygörgényi nemzetgyűlés határozata

A város központjának közelében terült el a Mészárosrét, a mészárosok vágómarháinak legelője, melyet az 1897-es tűzvész után részben beépítettek, létrehozva a Mészáros-közt. A Mészáros-közt az utóbbi években a Luxor építkezésével szanálták, mindössze a mészárosok székháza maradt meg, mely maga is sok változást szenvedett, nemcsak külsőleg, hanem funkcionálisan is.

Amint azt már említettük, Marosvásárhely legrégibb céhe tehát a mészárosoké, melynek szabadalmi levelét az 1400-as évek végén, 1493-ban Losonczi László alvajda adományozta a nagygörgényi nemzetgyűlés határozatának értelmében.

Kep 05.

A ferencesek rendházának egyik épülete lángba borítja a város nagy részét

A mészárosok céhe mindig a legmódosabb és legjobban szervezett céh volt. A céh fontosabb eseményeit 1680-tól folyamatosan jegyzőkönyvben örökítették meg, szabályait 1720-ban foglalták pontokba.

1876. április 12-13-ának éjszakáján a ferencesek rendházának egyik melléképülete lángba borította a Nagypiacon lévő épületeket, a tűz felperzselte a város nagy részét. Tüzet fogtak nemcsak a faházak, hanem még a magas kőházak is, úgyannyira, hogy a lakosság nagy része fedél, ruha és élelem nélkül maradt.

Az akkori kisváros szorgalmas népe azonnal hozzákezdett az újjáépítésének. A Széchenyi téren és a csatlakozó utcákban az üszkös házak helyére gombamód emelkedtek az emeletes házak.

Az épület 1888-ban nyitja meg kapuit

Akkor még a mészárosok a ferencesek szomszédságában, a Mészáros-réten vágták le és perzselték a disznót és vitték a székbe, vagyis az üzleteikbe árusítani. Nem sokkal a tűz után a társulat megkezdte székházának építését a tulajdonukban lévő telken, annak a piactér felőli szabad hosszán.

A székház Nagy Győző mérnök tervei alapján 1888-ban készült el. Az egyemeletes épület, melynek csak a jobbkéz felőli udvari szárnya emeletes, míg a bal oldali földszintes a Nagymészárszék részére épült, a tér felőli bejárattal.

A földszint jobb oldalán üzlethelység volt, az épület tengelyében lévő boltozatos kapun keresztül jártak be a később kialakított Mészáros-közbe. Az emeleten kezdetben a társulat irodája és klubhelyiségei voltak sakk- és biliárdteremmel. A társulat irodáját később az említett közbe épített földszintes épület helyiségeibe költöztették át, a felszabadított termeket pedig bérbe adták.

Kep 10.

A Gusáth-kolbász, a Zrinyi-virsli, vagyis a mesterek készítményei

A Nagymészárszék egy hosszú terem, az úgynevezett csarnok volt, melynek hosszában kétoldalt 12-12 árusító asztal sorakozott, hol a társulat tagjai árulták a naponként vágott állatok húsát.

Vasállványos, sárgarézzel díszített, fehér márványasztalnál mérték a húst és a hentesáru-készítményeket. A tagok életkor szerint sorakoztak fel, a két sort Gusáth János, illetve Soós József indította el, s követték Vass Ferenc, Bányai Károly, Farkas Samu, Zrinyi és a többiek. A legtöbb mesternek volt valami különleges készítménye, ezeket közismerten Gusáth-kolbász, Zrinyi-virsli néven emlegették az állandó vevők.

A forgalom növekedése

A Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök által rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkból még az is kiderül, hogy a mészárszék forgalma egész héten nagy volt. A forgalom növekedése megkövetelte a jobb raktározási lehetőséget, annak érdekében a hátsó asztalokból néhányat megszüntettek, és leválasztották a hűtőnek berendezett raktárt, mely csak addig szükségeltetett, míg a korszerű vágóhíd elkészült.

Az oromfal díszítésén az 1888-as évszám olvasható

Akkor a raktárrészt átalakították, és műhelyenként bérbe adták. A székház szimmetrikus, háromsíkú homlokzattal készült. A középső, előugró rizalit főpárkánya fölött háromszögletű oromfal készült, melynek díszítésén az 1888-as évszám látható.

A kömő rizalit szintenként megismétlődő oszlopokkal határolt, dór fejezettel a földszinten, és kompozit fejezettel az emeleten. A ion fejezetes oszlop is képviselve van az emeleti félköríves ablakokat lehatároló díszekként, illetve az azokat összefogó szemöldökpárkányt tartó elemekként.

A földszinti nyílások eredetileg félköríves záródásúak voltak, az osztópárkány magasságáig a homlokzat kváderezett beosztású volt.

A modernizálás rontása

Keresztes Gyula, a Marosvásárhely régi épületei című könyvében leírja, hogy a homlokzat szimmetrikus képét a század elején az üzlet bérlője változtatta meg, modernizálta. Később a homlokzat egységét modernizálással tovább rontották.

Az államosítás után, a mozi létesítésekor az eredeti nyílásokat a homlokzat bal oldalán kibontották, és egy beugró fedett részt alakítottak ki, így az aszimmetrikus formában, különböző megoldással zavarossá tették a homlokzat képét.

A főtéri homlokzatok felújításakor a földszinti nyílásokat az eredeti formájukra építették vissza.

Mai képek:

Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet

Madaras Józsefnek

Share Button
Ennyien olvasták: 2097

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.