Központ
2020. február 17. hétfő, Donát

A vásárhelyi Telegdy-ház

Nagy-Bodó Tibor április 23, 2015 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A hajdani Szent Miklós utcát az idők folyamán átszámozták a Bolyaiak tere és a Gecse Dániel utca (mai Ștefan cel Mare) szakaszon.  A Bolyaiak terén a 2., 9., 20., 22., és 28. számú épület szecessziós jellegű. Mindközül az egyik legszebb talán a címünkben említett ingatlan. Ezen a héten erről az épületről, ennek történetéről és lakóiról írunk.

telegdy4

A tervező és az építő

Keresztes Gyula tudomása szerint a Bolyaiak tere 9. szám alatti házat, vagyis a Telegdy-házat Bustya Lajos leánya részére építtette. Feltételezhető, hogy az ingatlan terveit is ő készítette. Keresztes minderről a Marosvásárhely szecessziós épületei című könyvében is megemlékezik.
A zárt sorú, L alaprajzú épületet 1926-ban a Telegdy család vásárolta meg, s részben ma is használja.
Homlokzatának középső rizalitja hangsúlyozottan a szecesszió vonásait viseli magán az íves vonalú szalagdísszel, az ereszes szemöldökpárkánnyal és az emeleti erkély kovácsoltvas korlátjának díszítésével.

telegdy1

Bibliás Marci

A díszes homlokzatú emeletes ház saját magáért is beszél. Földszintjén két nagy ablak balra, két nagy ablak jobbra. Közepén nagy kapu. Az emeleten két nagy ablak balra, két nagy ablak jobbra. Közepén magas erkélyajtó.
Építőjét, Bustya Lajost lapunk hasábjain már többször is említettük.
Amint az már ismeretes, az ingatlant a Telegdy testvérek vásárolták meg. A Telegdy család Szilágysomlyóról származik. A feljegyzések szerint ott volt fűszerkereskedésük.
„Cukor-kávé-tea-rum
Gyertya és petróleum”
– olvasták egykor a kirakatban a járókelők. Azonban Bibliát és énekeskönyveket is árultak, és ezért „Bibliás Marcinak” mondták a vásárlók.

A Telegdy família

telegdy2

Telegdy család a múlt század elején költözött Vásárhelyre. Azért, hogy közelebb legyenek az itteni rokon Korbuly és Bogdánffy családokhoz. Öt gyermekük született: Lajos, István, Márton, Anna és Ilonka.
A fiúk a Református Kollégiumban érettségiztek, majd jogot végeztek.
Anna Bártfára ment férjhez, Ilonka tanítónő lett. Lajost bíróvá nevezték ki Kézdivásárhelyre. 1918 után Pestre megy, ahol a kúriai bíróságig viszi. E tény 1944 után bajt is okozott számára…
Sipos Lajos, a Marosvásárhelyi mesélő házak című könyvében említést tesz arról, hogy az eleven István irodát nyit. Továbbá: Márton tisztviselő lesz a városnál, 1918 után pedig kikerül innen, és bátyjához megy az irodába, miután egy évet Bukarestben tölt, román jogi nyelvet tanulni.

Az iroda és  a világhírű szakértő

Ugyanebben az irodában találni István Mihályt is, aki nem más, mint a „… Református Kollégium egykori erénydíjas, és végig tiszta jeles növendéke…”.
Ami még a Telegdy-irodát illeti, tudni kell, hogy a tulajdonosok Roman Iov ügyvédet is alkalmazzák, ugyanakkor itt gyakornokoskodott Vitályos Iván és Nagy Lajos is – ez utóbbi Pesten a jogtudományi munkák osztályozásának világhírű szakértője lett.
A későbbi években a helyi Nagy Takarékpénztár jogtanácsosnak hívja be Telegdy Istvánt, és a már említett István Mihályt, és ez még jobban növeli az iroda tekintélyét.

A szálak a híres háromszéki Geréb családhoz vezetnek

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkból kiderül, hogy Telegdy István korán nősült. Kislánya gyermekbetegségben halt meg. Második felesége a híres háromszéki Geréb családból származik.
Ebből a házasságból két lánya születik. Név szerint: Márta és Klára. Márton fia Márk Simon körtvélyfáji nagybirtokos leányát, Máriát veszi feleségül. Két fia születik Márton és István.

A Telegdy-birtok

A Tolnay nevű birtokos családról azt tudni, hogy a nyárádmenti Folyfalván éltek. Az egyik ősük 1848-49-ben a híres tízes huszárok parancsnoka volt.
Az 1920-as évek végén Tolnay Regináld – az akkori birtokos – birtoka kisajátítása után a megmaradt részét Beregi Oszkár színésznek adta el.
Beregiről azt tudjuk, hogy Kolozsvárt és Pesten játszott. Janovics Jenő 1910-es évektől a húszas évek végéig működő kolozsvári filmgyárában állandó főszerepeket vállalt. A színész később Amerikába költözik és birtokait a Telegdy testvérek veszik meg.
Márta, Telegdy István ügyvéd lánya, egy ideig, első férjével, Kónya Istvánnal Folyfalván lakik. Kónya ügyvéd az ötvenes években – mint politikai fogoly – börtönben halt meg.
1934-ben Telegdy Istvánt Debrecenbe viszik kórházba. Itt halt meg, amint az az orvosi jelentésből kiderül: „szívszélhűdésben”.
Testét díszkíséret hozza haza a Református Kollégiumba. Az intézet gondnoka volt, és ezért az említett intézetben ravatalozták fel. Telegdy ügyvéd alig ötven éves volt, amikor visszaadta lelkét a Teremtőjének. Temetéséről az akkori Reggeli Újság is részletesen beszámolt.

Telegdy Márton zsidó kérdésekben is segít

1936-ban Vásárhelyre nevezik ki Fábián Istvánt, aki nem más, mint a nyárádszeredai iskolaigazgató fia. István 1918-ban érettségizett a Református Kollégiumban, volt lévita is, ugyanakkor egyházközségeket is szervezett a Zsil-völgyében. Apja után a szeredai iskolaintézet igazgatója lett.
A fent leírtakat azért is fontos tudni, mert egy iskolába került Telegdy Ilonkával, akivel házasságot köt. Később Istvánt a helyi Tanonciskola élére nevezik ki.

telegdy3

A székely rovásírásos felirat

Telegdy Márton 1940-ben kerül vissza a városhoz. Ahol lehetett, zsidó kérdésekben is segített. Mindenkivel jó barátságban volt, 83 évesen halt meg. Nagyobbik fia, Márton, gazdasági akadémiát végzett. Állásba Temesvár mellé került. Mindössze 59 évet élt.
És még pár mondat, amit Fábián Istvánról tudni kell: pályafutása végén a fémipari iskolában dolgozik mint könyvtáros. De tevékenykedett a tanügyi szakszervezetnél is, majd nyugdíjazása után a Nyugdíjintézetnek segít.
Az általa írt egyháztörténelmi tanulmányok mindmáig megvannak.
1990-ben, 90. évükben feleségével egyszerre halnak meg.
Sírkövükön székely rovásírásos felirat tanúsítja tudásvágyát és ősei iránti szeretetét.
Telegdy Márton kisebbik fia, István, nyugdíjasan is dolgozott. Lévén mérnök és fizika-számtan szakos tanár: tanított és német szakszövegeket fordított. Felesége orvosnő. Egy lánya és egy fia van: Annamária és Attila.


Mai képek: Nagy-Bodó Szilárd
A régi képekért köszönet Madaras Józsefnek

Share Button
Ennyien olvasták: 1696

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.