Központ
2019. október 17. csütörtök, Hedvig

Houchard József és a vásárhelyi Elba-sziget (2.)

Nagy-Bodó Tibor június 4, 2015 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész)

LL26

A Liget a város északi felén, a Maros és a turbina árok közti térségen terül el, mely területet a vasúti töltés szeli keresztül. Sziget elnevezését onnan kapta, hogy a Maros két ága által volt körülvéve. Az elmúlt század elején ezen a helyen rendezték a városi ünnepségeket. A Liget első bérlője, Houchard József, aki Napóleonra emlékezve, ezt a helyet előbb az Elba-szigetnek, majd Elba-ligetnek nevezi el.

A lanyha gyűjtés

1858-ban többek előterjesztésére a marosvásárhelyi városi tanács elhatározta, hogy az Elba létesítőjének emlékére, az Erzsébet- ligetben egy Houchard emlékművet állít, melynek érdekében gyűjtőíveket bocsátott ki a következő felhívás kíséretében:

„…Élni fog ugyan emléke ebben a kertben, az általa szakértőleg művelt és toronymagasságra emelkedett fákban, de a méltányosság sugallatát követve, polgári kötelességének ismeri ezen Tanács önöket tisztelt polgárok felkérni, hogy néhai nevezett polgártársunknak állítsunk azon mulató kertben Emelvényt, mi a késő nemzedék előtt is jelen korunk általi megtiszteltetését képviselhesse…”

– e felhíváshoz a gránit emlékoszlop tervrajzát is csatolták.Mivel a gyűjtést lanyhán kezdték, az nem járt megfelelő eredménnyel.

Az 1905. július 21-én megtartott törvényhatósági ülés elhatározta, hogy az Erzsébet-ligetben egy teniszpályát épít, melynek költségeire felhasználtatnak: 1. a

Tanács által kezelt Houchard alap összege, azaz 4.208 kor. 70 f.; 2. az 1905. június 24-én megtartott ligeti népünnepély 1100 k. Jövedelme; 3. az esetleges többlet a város 1906. évi költségvetésében vétetik fel. Továbbá Gáspár Antal indítványára: „…a teniszpályához építendő pavilont „Houchard emlék”-nek nevezik el, és ennek nyomatékául megfelelő feliratú emléktáblát, helyeznek…”. Az építési költség 5.778 k. 56 fillért tett ki.

Ágyúlövéssel kezdődő mulatságok

LL22

Az elmúlt század elején ezen a helyen, vagyis a Ligetben rendezték a városi ünnepségeket. Arról is tudomásunk van, hogy innen indult ki a kerékpáros egyesület felvonulása, és ugyanitt tartották a tűzoltó egyesület ágyúlövéssel kezdődő mulatságait is. Houchard József 1841-ben tért vissza teremtőjéhez. Emlékére 1858-ban a város közadakozásból gránit szobrot akart állíttatni, azonban Sipos Lajos ismeretei szerint ez azért nem valósult meg, mert a kellő összeg sajnos nem gyűlt össze.

Ma már csak nagyon kevesen tudnak Houchardról

1905-ben, amikor teniszpályát építettek a Ligetben, jegyzőkönyvbe vette a város, hogy egy épületet nyilvánítsanak Houchard-emlékháznak, és ezt jelöljék meg egy ehhez méltó emléktáblával. Sajnos a történelem azt bizonyítja, hogy ez is elmaradt. Talán ennek is köszönhető az, hogy ma már csak nagyon kevesen tudnak Houchard Józsefről…

A megváltoztatott  rendeltetés

LL23

Az elmúlt század elején a tragikus véget érő, közszeretetnek örvendő Erzsébet királynő emlékére a Ligetet Erzsébet-ligetnek nevezik el.

A későbbi években a szórakoztató jellegét a Liget egyre inkább elvesztette, és amint azt ma is láthatjuk, sportintézmények helyszíne, otthona lett.

1906-ban kisméretű labdarúgópályát építenek, majd pedig a kilencszázhúszas évek elején nemzetközi méretű pályát, melyet ma is használnak.

A régi „labdarúgópálya” helyére az újabb időkben építették fel a Sportpalotát.

A Liget szélére az 1950-1960-as években a megyei klinikai kórház balneo-fizioterápiai részlege került.

A foltos káderlap

Köztudott, hogy Vásárhelyen az első világháború után kezdett népszerűvé válni a tenisz. E népszerűséghez nagyban hozzájárult Ovits Tibor is.

Neve szerepel a MSE marosvásárhelyi sportegyesület fennállása huszonötödik évfordulójára kiadott évkönyvben, a működő és ifjúsági tagok között. A leírtak az 1924-es évet jelölik. Ovits ekkor mindössze kilencéves volt.

Ugyancsak Ovitsnak köszönhető az a tény is, hogy a városi vezetőség az ő közbenjárására alakította át a liget beton teniszpályáit salakpályákká.

Az Orient Express című hetilap erről így ír:

„…Marosvásárhelyen összeforrott, kiváló teniszcsapat jött össze Ovits Tibor edző keze alatt…, aki több-, nagyon komoly eredményeket elérő sportembert nevelt ki. Ovits olyan hangulatot alakított ki a csapaton belül, amelyben a sportszerűség, az egymás tiszteletben tartása dominált, és olyan erkölcsi normákat állított fel, amelyek nyomokat hagynak egy gyermek életében…”.

Ovits Tiborról még azt is tudni, hogy több mint tíz évig volt Románia első osztályú versenyzője.

Ugyancsak Sipos Lajos találta meg azt az információt is, mi szerint a Népújság 1992. április 7-i száma ezt említi:

„…húsz évi késéssel nyújtotta át Ovits Tibornak az Ifjúsági és Sportminisztérium az érdemes edzői címet. A késés oka: foltos volt a káderlap…”.

LL25

Napjaink

Az Elba a városnak hosszú ideig egyedüli szórakozóhelye volt. A nyári vendéglőn kívül itt volt az egykori nyári színkör is, melyet 1914-ben, tűzveszélyes volta miatt lebontottak. Ugyanitt volt a város egyedüli meleg fürdője is… Igen, nagyon sok minden már csak a múlté.

LL24

Az alábbiakban hadd idézzük még dr. Flórián Csabát: „…a színkör lebontásával a víg élet elköltözött az Elbából. A gyönyörű díszfákat a Houchard József halála utáni haszonbérlők megritkították, sőt később a sportpálya építésével, majd napjainkban a jégpálya pavilon építkezésével több óriás, évszázados fát kivágtak, miáltal az eredetileg amúgyis elhanyagolt liget sokat vesztett értékéből és szépségéből. Újabban a sportőrület dühöngi ki magát a megkopasztott tereken, miközben a hihetetlenül elszaporodott csókák a fákat teleülve, elhomályosítva az eget, siránkoznak a pusztuláson…”.


Régi és mai képek: Madaras József, Nagy-Bodó Szilárd, Szász Attila

Share Button
Ennyien olvasták: 1620

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.