Központ
2020. augusztus 10. hétfő, Lőrinc

Piacközök régi magyar épületei: a Gáspár-ház

Nagy-Bodó Tibor február 5, 2015 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Madaras 06

Ez a műemlék a Főtér – mai Rózsák tere – 52. szám alatt áll. Az épületről mindenekelőtt azt kell tudni, hogy a XIX. században épült. Díszítése alapján: késő barokk stílusban. A Marosvásárhelyi útikalauz című adatgyűjtés szerzői, Fodor Sándor (S.) és Balás Árpád is tudni vélik, hogy eredetileg szabadon álló épületnek készült, de a Kisköz beépítésével a ház homlokzatát meghosszabbították, lezárva a nyitott részt, anélkül, hogy azzal megváltoztatták volna az épület összképét. A földszinten üzleteket, míg az emeleten lakásokat képeztek ki.

Közök, sikátorok és határok
Az egykori Nagypiac a múlt század első felében az úgynevezett Kisközig terjedt. Onnan a tér folytatását Poklos utcának nevezték.
A Kisköz a Nagypiacról a reformátusok kollégiumának – a mai Bolyai Farkas Elméleti Líceum – bejáratához vezetett fel.
A két-három méter széles közkővel volt kirakva, kétoldalt, a telkek határvonalában épített lakóházak tűzfalai, istállói és kerítései határolták le.

02. Foto Nagy-Bodo Szilard - Gaspar

A „Büdösköz”
Keresztes Gyula a Marosvásárhely Régi épületei című könyvében leírja, hogy sötét és árnyékos sikátor volt. Őt idézve: „…szemétlerakásra is alkalmas…”. Tisztántartásával nem sokat törődtek, és így méltón kapta a „Büdösköz” elnevezést.
A Kisköz piactéri torkolatát a hetvenes években, az ötvenkettes számú ház meghosszabbításával, beépítés révén megszüntették.

06. Foto Nagy-Bodo Szilard

A szabadon álló emeletes műemlék
A Gáspár-féle egyemeletes lakóház a tizenkilencedik század derekán készült díszes homlokzatával.
A fent már említett műépítész, Keresztes szakmai leírásaiban még az is olvasható, hogy a tér felőli épület szárnya kéttraktusos, ugyanúgy, mint a hátranyúló épületszárny. Az L alakú épület súlypontjában van a lépcsőháza, keményfából készített kényelmes lépcsővel, két oldalán nyitottan.
Amint azt az alcímünkben is jeleztük: az emeletes ház szabadon állónak épült a Kisköz felé, és ennek tulajdonítható, hogy a Kisköz felé homlokzati kiképzése függőfolyosóval van ellátva, melyről bejáró ajtók nyílnak az ablakokkal ellátott helyiségekbe.

04. Foto Nagy-Bodo Szilard Dudutz-ház

A főhomlokzat összképe
A lakóház szimmetrikus háromsíkú homlokzatát a Kisköz beépítésével meghosszabbították ugyan, de ez a szépen kiképzett épületrész a főhomlokzat összképét nem zavarja. A két szélső homlokzati sík szélességében – a padlástér magasságában – építettek egy-egy csonka gúla formájú, díszesen kialakított tornyot, attikafallal és balusztrádokkal, íves záródású ablakkal és a tetőzet párkánya felett kovácsoltvas korláttal.

05. Foto Nagy-Bodo Szilard

A homlokzat kiképzése a francia,  az ablakok formái pedig a bécsi késői barokkra emlékeztetnek
Figyelemre méltó a homlokzat kiképzése is: főpárkánya hangsúlyozott állókonzolokkal díszített, övpárkánya klasszikus megoldású, a lefelé keskenyedő falisávok, vagyis lizénák korintusi fejezetekkel a francia barokkra emlékeztetnek.

A rokokó stílus is megfigyelhető
Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök a fent leírtakat még azzal kiegészíti, hogy a sarkaikon lekerekített ablakok és azok keretezése, a félköríves és ívesen megtört ablakszemöldök párkányok, valamint az azok mezőiben lévő címerpajzs, páncélos sisak és díszek a bécsi késői barokkra emlékeztetnek, míg az ablak parapet homorú-domború vonalvezetése és síkjai a kagylódísszel a rokokó stílust követi.
Tervezője, avagy ahogyan akkoriban nevezték: a főpallér úgy válogatta össze az alkalmazott díszítőelemeket valamennyi építészeti stílus elemeiből, hogy az összességében arányos, harmonikus és tetszetős, késő barokk-eklektikus homlokzatokat eredményezett.

03. Foto Nagy-Bodo Szilard - Gaspar

A szomszédságban álló épületek: a Dudutz- és a Dónáth ház
Főtér 54. A Dudutz-ház emléke. Ez a műemlék zártsorúan csatlakozik az azonos magasságú és manzárdtetőzetes szomszédos épületekhez. A kéttraktusos utcai épületrészt hosszan benyúló, udvari szárnyépülettel toldották meg.
A tizennyolcadik század második felében épült emeleti szobákban ideiglenes jelleggel a Királyi Tábla is működött (1827-ig).

 

Madaras 03

A „Fekete Kutya”
Az eredetileg a Bucher család tulajdonát képező egyemeletes ház, házasság révén a gazdag Dudutz kereskedő család tulajdonába került, akinek „Fekete kutya” cégér névvel a földszinten – a tér felől –, vegyeskereskedése is volt.
1957-ben az utca felőli részen, a magas padlás terében manzárd emeletbeépítést végeztek, melynek építészeti kialakítása nem zavarja a főhomlokzat képét.
1970-ben az udvari szárnyépület földszinti helyiségeinek átalakításakor, gondatlan munkakivitelezés következtében, az épület részben leomlott, a fennmaradt romos rész lebontása után, annak helyére, valamint az udvar területének beépítésével együtt épült a városcsarnok.

Főtér 58. Csiszár építész háza
Marosvásárhely város 1856. április 23-i jegyzőkönyve szerint a Széchenyi tér keleti oldalán állt az 58. szám alatti emeletes Tanácsház épülete, melyhez később hozzáépítették a Kispiac-köz szélességben a neogótikus egyemeletes Városháza épületét.

Madaras 01
Bejárások
A Kispiacra a bejárás a Nagypiac térről magas, csúcsíves, boltozatos kapun át történt. Keresztes Gyula tudomása szerint a neogótikus városház épületét az 1910-es években bontották le, miután a tornyos Városháza épülete elkészült.
A régi épületet Csiszár Lajos építész vásárolta meg a tanácstól, és a főtéri épületrészt második emelettel és a manzárdtetőbe beépített emelettel magasította. Az új építkezésnél az épület neobarokkos díszítését az ablakok, a szemöldökpárkányok díszeivel gazdagította.
A kispiac közébe hátranyúló épületszárny részben egyemeletes, részben földszintes maradt, tetőterasz kiképzéssel. Az udvari szárnyépület helyiségeit lakásként, illetve orvosi rendelőként használták.
Az államosítás után, a tér rendezésekor, a Kispiac közbe a bejáratot megszüntették, az ötvennyolcadik számú régi házat lebontották, és helyére az utca szélességében épült a szövetkezeti Divatház.

És végül: amit a  Donáth-házról tudni kell
Borosnyay Lukáts János Régi és Új Vásárhely című kötetében erről az épületről így verselt: „Míg e piatz sorba vagynak oly jószágok, / Melyeken házaknak egy az a’ nagyságok, / Kivévén egy olyast a’ vendéglő mellett, / Melyen tán úgy hagyni régiségért kellett, / Ilyen a Dónátház, Kisköz lejáratában. / Kelemen Háznak nőtt értünkre nyomában.”.
A verselő jegyzetében tudatja, hogy a Donáth-ház azonos a Patrovits-házzal, és a továbbiakban még megjegyzi, hogy: „új kőház, mely 1805-ben épült”.
A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkból még az is kiderül, hogy a nagyajtai Donáth család háza került a Wagner-Patrovits család tulajdonába, de a vers megírásának idején még Donáth-ház néven volt ismert.

Madaras 05

A ház tulajdonosai
Az épületről még mindenképpen meg kell említenünk azt, hogy a tizenkilencedik század első felében került Wagner Frigyes János tulajdonába, majd házasság révén Patrovits Kálmán mérnök a tulajdonosa.
A ház építészeti kialakítása díszesebb a szomszédos épületeknél. Keresztes Gyula szakvéleményezése szerint a hét ablaktengelyes homlokzat szimmetriatengelyét bolthajtásos kapu hangsúlyozza ki, melynek két oldalán egy-egy kariatida áll, az öntöttvas konzolokkal gyámolított erkély alatt.

Az épületet  „Bubás-háznak” is nevezték
A régiek, mint azt a ház utolsó tulajdonosától, egy Wagner unokától – dr. Vitályos Ivánnétől – tudni, a két (nő) kariatida miatt a házat „Bubás-háznak” is nevezték.

Madaras 04
Évtizedekkel ezelőtt a földszinten lévő kirakatokat és bejáratokat mint tulajdonos Patrovits Kálmán mérnök terve szerint nagyobbították.
Az emeletes ház fogsoros főpárkányát fekvő konzolok, szemöldökpárkányait álló konzolok díszítik. Az ablakok szépen keretezettek, a parapét magasságában dombormíves dísszel gazdagították. Homlokzatát habarcsból kialakított kváderezés zárja le.


Mai képek: Nagy-Bodó Szilárd
A régi képekért köszönet: Madaras Józsefnek

Share Button
Ennyien olvasták: 2430

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.