Központ
2020. november 24. kedd, Emma

Vásárhelyi régi városházak: Régi Vármegyeháza (2.)

Nagy-Bodó Tibor március 12, 2015 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

(folytatás előző lapszámunkból)

Emlékeztető: a Gecse Dániel utca 5. szám alatt álló egykori Vármegyeház „A Szék Háza” illetve a „A Szolgabíró Háza” néven is ismert. Azon a telken építették, ahol 1711-ben még Szalai György háza állt. 1744-ben kezdték meg a bővítő munkálatokat Dósa Mihály bíró felügyelete alatt. 1746. április 13-án, amikor sor kerül az első székgyűlésre, az épület már majdnem teljesen elkészül… Ezen a héten is erről a műemlékről írunk.

varmegyems2

Az egyik legforgalmasabb utcában álló épület

Marosvásárhely mint Székelyföld legjelentősebb városa, helyet adott Marosszék adminisztratív központjának is. A város egyik legfontosabb utcájában, a Református Kollégium szomszédságában ma is álló épület magja minden bizonnyal az a ház lehetett, amely az 1711-ben felségárulásért elítélt Szalai Györgytől jutott Marosszék birtokába.

varmegyems1

Marosszék faragott címere

A ház magán viseli a több ütemben való bővítés nyomait. A szabálytalan négyszög alakú saroktelken álló, barokk stílusú, egyemeletes, nyeregtetős, cseréppel fedett vármegyeház központi, utcai szárnya egy öttengelyes, szimmetrikusan szerkesztett épület(rész), melynek egykori szélét jelzi a ház sarkán megmaradt, vakolt sarokarmírozás.
E rész tengelyében nyílik a félköríves kapu, két zömök, fa kapuszárnnyal, rajta Marosszék faragott címerével. A boltozatos kapuátjárón át juthatunk a ma zárt udvarba. A kapualj falán található márványtábla latin nyelvű szövege az egyik átépítés emlékét örökíti meg.

varmegyems3

Az udvar zárt udvarrá alakul

Keresztes Gyula a Marosvásárhely régi épületei című könyvében arról is ír, hogy a szűknek bizonyult házat már 1744-ben bővíteni kellett, ekkor készült az utcai szárny újabb, déli, négytengelyes része. A vármegye az 1838-ban megvásárolt telekrészen 1842-ben megépítette a hátsó, udvari szárnyat, ezzel zárttá téve az udvart.
Az új szárny földszintjén rácsos börtöncellák kaptak helyet, míg az emeleten egy nagy méretű gyűléstermet hoztak létre.

varmegyems4

Amit az épületről még tudni kell

Ioan Eugen Man meglátása szerint is a földszint helyiségeinek mennyezete a barokk típusú struktúrák bizonyítéka. Az utcáról tág, félkörnyílású gang biztosít átjárást a belső udvarra.
A kaput, akárcsak az ablakokat stukkóból készült, a faltól eltérő színű dombormű díszkeret övezi. A bejárati gang a földszint és az emelet helyiségeibe is biztosítja az átjárást. A földszinten, az épület régebbi részében a helyiségek két sorban helyezkednek el.
Mindez az utólag épített három boltívvel rendelkező nyitott folyosónak köszönhető.
Az emeletre két lépcsőn lehet feljutni: egyrészt a bejárati folyosóén, másrészt pedig az északi szárnyban levőn keresztül, ami a belső udvarból közvetlenül közelíthető meg. Az emeleten az udvarra néző folyosó van, hat félkör alakú, masszív oszlopon támaszkodó boltívvel. Az emelet helyiségei nagyobbak a földszinten levőknél.
Jelenleg a marosvásárhelyi képzőművészek műhelyei találhatóak itt.
A fent már említett Keresztes Gyula szakvéleményezése szerint az udvari homlokzatok jóval egyszerűbbek az utcaiaknál.
A Gecse utcai szárny emeletén – egykor a földszintjén is – íves árkádsor fut végig. A másik három udvari épületszárny első emeleti helyiségeit konzolokon nyugvó fa körfolyosóról lehet megközelíteni.
A ház földszinti helyiségei boltozottak, csehsüveg és dongaboltozatokkal fedettek. Az emeleti helyiségek síkmennyezetesek.

varmegyems5

Az épület három különböző időszakban bővül

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokból egyértelműen kiderül, hogy a tizenkilencedik század folyamán újabb területet vásárolnak, hogy további bővítő munkálatokat végezhessenek.
A szélső szárnyakat 1824, illetve 1838-ban építették, a hátulsó részt pedig 1842 és 1843 között. Ahogyan azt már említettük, ez utóbbiban voltak a börtöncellák, az emeleten pedig egy nagy gyűlésterem.
Mivel három különböző időszakban építették, de a földterület miatt is, az épület tervrajza szabálytalan, egyenlőtlen szárú trapéz alakú.
Csak egyes részeken van alagsor, földszintből és egy emeletből áll a ház.

Amit a történelem jegyez a műemlékről

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marosszék hajdani házának helye ismeretlen, de hogy már 1642-ben létezett egy ilyen, igazolja az a kötlevél, melynek kíséretében, az 1642. január 19-ei közgyűlésen a „Rendek” átadják Marosszék praetorialis házát Toldalagi Mihálynak, Marosszék akkor elnöklő főkapitányának.
Ezt az információt 1868-ban Benkő Károly közölte Marosszék ismertetésében. Innen idézve: „… Maros szék jelenlegi háza a Szentmiklós utcában, a Református  Kollégium régi főbejáratával szemben, 1746-ban épült. A telek eredetileg id. Szalai György tulajdona volt, aki – a megyei levéltárban létező, 1711. nov. tizenharmadikán kelt körlevél szerint – felségárulás bűnéért elítéltetett és háza telkével együtt fejedelmi adományként Maros szék birtokába került…”.
Ez a birtokadományozó kötlevél Remeteszegen, Gyalakuti Lázár György főkirálybíró és makfalvi Dósa Péter alkirálybíró jelenlétében, vásárhelyi Sombori András és szentkirályi Szabó Lajos táblabírók aláírásával lett hitelesítve.
Később az elítélt testvérének, Szalai Tamásnak unokája; Szalai János azt bizonyította, hogy az elvett ház „osztatlan volt, miértis a maga részét eladta „Nemes Maros széknek 30 rh. Forintokon…”.
Egy másik dokumentumban az olvasható, hogy: „…a Székház az említett telken, a hagyomány szerint nagyobbára a marosszentkirályi régi pálos kolostor köveinek és tégláinak felhasználásával, a makfalvi Dóza Mihály, akkori alkirálybíró felügyelete alatt, 1746. április 13-án készült el, amikor Maros szék kormányzati központja Nyárádszeredából, az arra hívatottabb Marosvásárhelyre tétetett át, és elfoglalta újonnan épült rezidenciáját…”.
Az 1746. április tizenharmadikán, az új Székházban megtartott gyűlés ténye az alábbiakban van megörökítve:
„Gratis Sedis Congregatio celebrata in Civitate M-vásárhely Domoqea lapidea Juditiaria Sedis Sic. Maros exfundamento cura et industria. Slis ac Grosi Dni Michaelis Dosa de Makfalva alter Vice Judicis Regy erecta et pparata” (Benkő Károly: Maros szék ismertetése).


Mai képek: Nagy-Bodó Szilárd
A régi képekért köszönet Madaras Józsefnek

Share Button
Ennyien olvasták: 1769

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.