Központ
2020. december 03. csütörtök, Ferenc, Olívia

A Bernády akciócsoport válaszlevele az RMDSZ-nek

Központ április 16, 2013 Belföld

A Bernády akciócsoport válaszlevele az RMDSZ-nek

Jelen levelünk válasz a Maros megyei és marosvásárhelyi RMDSZ elnökei által megfogalmazott „Márpedig lesz Bernády iskola!” című közleményre.

 

Az RMDSZ közleményében arra hivatkozik, hogy a szülői akciócsoport legutóbbi állásfoglalása kizárólag az RMDSZ-t teszi felelőssé a marosvásárhelyi 2-es Általános Iskola átnevezésének kudarcáért. Ezt a kijelentést könnyű megcáfolni hiszen köztudott, hogy az iskolanévadás elsődleges és kizárólagos megszólítottja az ügy kezdete óta – 2011 szeptembere óta – a magyar közösség magát érdekvédelmi szervezetének tartott szövetsége, az RMDSZ.

2011 óta civil csoportunk által kérdőre és felelősségre vont személyek kizárólag az Önök érdekvédelmi szervezetének tagjai voltak, jelenleg is azok, és azok is maradnak. Hiszen Önöknek számos elmulasztott politikai és erkölcsi kötelezettsége fűződik ahhoz, hogy a városban nincs egyetlenegy magyar nevű általános iskola sem. Remélem nem akarják a város és Erdély magyar közösségével elhitetni, hogy Marosvásárhelyen, ahol a legnagyobb számú magyar közösség él, azért nincs magyar nevű általános iskola – más be nem tartott politikai ígéretet/hiányosságot most nem érintünk, maradjunk annyiban, hogy rengeteg van – mert mi civilek nem hittünk Önöknek, nem kapták meg szavazatainkat és nem vártunk hosszú évekig arra, hogy választási kampányaik során tett ígéreteiket teljesítsék.

A politikai felelősségvállalásból nem futotta egyetlenegy iskolanévre sem, ennek üzenete önmagáért beszél. A város iskoláiban tanulnak gyerekeink, tudjuk mit jelent ezekben az iskolákban magyar gyereknek lenni. Tehát a 2-es iskola névadása és a 10 román nevet viselő iskolák is szorosan kötődnek a magyarok érdekeit védeni hivatott szövetséghez. A román iskolanevek megszületésekor az Önök által kinevezett magyar tanfelügyelő-helyettes is aláírta az intézmények névadását. Következésképpen a marosvásárhelyi iskolaneveket nem a gonosz bukaresti román hatalom döntötte el, hanem ezek a városi, megyei RMDSZ által kinevezett hivatalnokok és helyi tanácsosok közreműködésével történtek.

A „mozgalmár” szóra nem reagálunk mert az kizárólag Önöket minősíti. Az üzenete az, hogy az állítólagos közérdeket védő szervezetet, az RMDSZ-t nem lehet számon kérni, mert tagjainak nincs miről beszámolni, nincs felelőssége. Ezt rábízzuk a következő választási időszakban szavazó személyekre, döntsék el ők, hogy a politikai érdekvédőknek vannak-e mulasztásaik vagy nincsenek.

Az Önök által említett célpont téves kiválasztásával kapcsolatosan pedig azt szeretnénk jelezni, hogy a célpontot nem tévesztettük el, lévén, hogy a magyar szavazóknak soha egyetlenegy román párt sem ígért magyar iskolanevet. Elég egyértelműen kiderült az elmúlt huszonhárom év során, hogy a magyar ügyet az érdekvédelmi szervezetünk vállalta fel. A kötelezettségeket lehetett volna teljesíteni is. Képzeljük, hogy milyen lenne ha a városban arányosan nevezték volna el az iskolákat?

A közösség valódi ellenfelei mindig azok akik azt hitetik el annak tagjaival, hogy őket képviselik. Ezek pedig Önök kedves Uraim. A célpontot továbbra is fenntartjuk, ha ez nem tetszik Önöknek, az minket nem érdekel.

A névadás ügy összetettségéről és az önök érdekvédelmi szövetségének felkészültségéről a névadás kapcsán meggyőződtünk, ezeket figyelemmel követtük és dokumentáltuk a http://www.amibernadynk.wordpress.com blogunkon. Kérjük olvassanak bele, ott van minden, a felkészületlenség, az RMDSZ belső harcai, a hatékonyságot mellőző kommunikációjuk, a felelősségvállalásuk hiánya, stb.

Azt állítják, hogy az RMDSZ-nek sok veszélyt kell kivédeni. Védjék a közösséget Uraim! Az Önök neve érdekvédelmi szervezet, a nevükben szerepel a védelem szó, tegyenek eleget annak, amit a közösségnek ígértek, amiért megkapták a szavazók felhatalmazását.

A városi tanácsban hosszú évekig többségben voltak, az eredmények, pontosabban azok hiánya önmagukért beszélnek. Egy egészséges társadalomban a civilek szerepe a politikusok számonkérése, a civileknek nem kötelességük összefogni olyan, magukat érdekvédőknek nevezett személyekkel, akik bármit megtennének egy szűk elit érdekeinek megvédése érdekében, a közérdek viszont nem került még fel a prioritás listájukra.

A politikai érdekvédelmet nem a mi vélt „oktalanságunk” gyengíti, hanem Önök kedves Uraim, az Önök eredménytelensége, az Önök közösségi ügyekben tanúsított szakmaiatlansága, az alázatuk hiánya, a bársonyszékek iránti ragaszkodásuk. Az oktalanság szóhasználata meg újfent Önöket minősíti és az RMDSZ részéről régóta megszokott mantrázást juttatja eszünkbe: „Aki nincs velünk, az ellenünk”.
A jelen már mutatja, viszont a jövő egyértelműen igazolni fogja az érdekvédelmi szervezet által okozott közösségi károkat. 

Biztosan lesznek/vannak kutatók, szakemberek akik a közösség elszegényedését, a gazdasági élet színtereiről kiűzött magyarokért nem az „oktalansággal” túlfűtött civileket fogják felelőssé tenni, hanem Önöket kedves Uraim. Tudjuk, ez Önöket nem érdekli, a látszat sokkal fontosabb.

Az Önök által javasolt civilekkel történő összefogás megfojtotta a város civil szervezeteit, nem maradt szinte egyetlenegy magyar közösséghez kötődő szervezet sem, amely az Önök szakmaiatlanságát, eredménytelenségét merné kritizálni. Sőt, elhitették a civil szervezetek képviselőivel, hogy Önök nélkül nem létezne civil társadalom a városban. Az eredmény önmagáért beszél: a városban valóban nincsenek RMDSZ független civil szervezetek, sok, magát civil aktivistának nevezett személy pedig az RMDSZ szekerét tologatja. Miközben köztudott, hogy a civil társadalom támogatásáért kért, a román állam által – adófizetők pénzéből – kifizetett finanszírozás elköltése az Önök érdekvédelmi szervezetének strukturális fenntartását szolgálja, továbbá az RMDSZ médiumok működtetését fedezi. 

Köztudott, hogy Önök már rég eldöntötték, hogy politikai tevékenység helyett politikai kommunikációval fognak foglalkozni, elég ránézni a közösségi oldalaikra, semmi mást nem látni ott, csak politikai kommunikációt, amely a politikai tevékenységük hiányát hivatott elrejteni. Ez a fajta látszat közösségi érdekvédelem valóban sokkal kifizetődőbb. Mi nem szeretnénk részt venni az Önök által működtetett civil – politikai együttműködés játszmájában, amely arról szól, hogy: „az kap pénzt, aki hallgat és azt teszi amit mi (állítólagos politikai érdekvédők) mondunk”. Kérjük fogadják el, hogy nem lehet minden egyes marosvásárhelyi lakos az Önök feltétlen híve, mindig lesznek olyanok akik számon kérik majd a politikai eredményeket. Szerencsés lenne ha minél többen tennék ezt, akkor lehet, hogy Önök között is akadnának olyanok akik politikai kommunikáció helyett, politikai tevékenységet is végeznének. Végső soron ezt ígérték nekünk. Emlékeznek még?

Az iskola vezetőségi tanácsának összetételét egy olyan tagjuk vitte sikerre – a szülői akciócsoport közbenjárásának hatására – akit Önök kipenderítettek a marosvásárhelyi RMDSZ elnöki székéből. Sajnálatos, hogy a helyi és megyei RMDSZ belharcai és bársonyszékek iránti véres küzdelmei számos esetben károsan hatottak az iskolanévadás ügyére. Lehet, hogy már létezne magyar iskolanév, ha az Önök érdekvédelmi szervezete nem egyéni, hanem közösségi érdekvédelemmel is foglalkozna.
Az eljárás utolsó szakasza még távol van, a sikeres névadáshoz szükség van az érdekvédelmi szervezet vezetőpolitikusai által állítólagosan felvállalt politikai tárgyalások kivitelezésére. Borbély László és Frunda György a politikai kommunikáció nehéz fajsúlyú bajnokai, azt ígérték már számtalanszor, hogy az RMDSZ a névadás ügyet politikailag felvállalja és a névadás körüli politikai alkutárgyalásokat a helyi költségvetés megszavazásához kötik majd. A helyi költségvetést Önök megszavazták, politikai alkura azonban nem került sor. Lehet, hogy voltak politikai alkuk, de azok nem az iskolanévadás miatt születtek. Lehet, hogy az új magyar alpolgármester székéért történtek tárgyalások, ez a terület mindig is fontosabb volt Önöknek, mint a közösségi érdekek védelme.

A városban számos magyar vezető dolgozik intézmények élén, vagy azok helyetteseiként, a magyar közösség életén meg sem látszik az érdekvédő magyarok, vagy azok embereinek hatékony „védelmi” tevékenysége. Valószínűleg azért, mert az RMDSZ érdekvédelme nem közösségi érdekvédelmet jelent. Ha létezne közösségi érdekvédelem, azt talán észrevenné a közösség is, mert jelenleg csupán néhány jól élő, önös érdekeiket keményen védő karrierpolitikust látunk.

A civilek nem szabták meg Önöknek, hogy kivel kössenek koalíciót, ideje lenne abba hagyni a koalíciós partnerük fele gyakorolt ujjmutogatást, a felelősség átruházását a „gonosz románok” irányába, hiszen ezt a partnert Önök választották. Ha ezek a koalíciós partnerek számos esetben bebizonyították, hogy magyarellenesek, miért dolgoznak még mindig az Önök által érdekvédett emberek a város állami intézményeiben?
Az Önök által megvédett marosvásárhelyi iskolahálózatról pedig nem érdemes beszélni, mert a város iskoláiban a magyar gyerekeket, pedagógusokat másodrendű polgároknak tekintik a román iskolavezetők és a román tanfelügyelő, a magyarok diszkriminációja a helyi iskolákban már megszokottá vált. Tudjuk, Önök nem értek rá ezzel foglalkozni, valódi eredmények elérése helyett, megelégedtek a politikai kommunikációval…

Lehet, hogy az állítólagos érdekvédelmi szövetség iskolahálózathoz kötődő nagy vívmánya, hogy van egy megyei magyar főtanfelügyelő-helyettes (aki jelen pillanatban az RMDSZ Maros megyei szervezetének oktatásügyi alelnöke), a közösség mégis döbbenten figyeli, amikor Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes rendszeresen azt nyilatkozza, hogy a marosvásárhelyi iskolákban minden rendben van és megtiltja a pedagógusoknak, hogy panaszkodjanak az őket ért törvénytelenségek miatt. Mert amiről nem beszélünk, az ugye nem létezik.

A közleményük üzenetét pedig számon fogjuk kérni, ezentúl ez a dokumentum fogja a követeleséseink alapját jelenteni.

Végezetül megkérdezzük, mikor is lesz az Önök által HAMAROSAN-nak nevezett időpont, amikor a „2-es Számú Általános iskolába járó diákok … a hajdani városépítő polgármester nevét viselő, Dr. Bernády György iskola diákjaiként folytathatják tanulmányaikat.” Türelmetlenül várjuk válaszukat. Tisztázzunk valamit: nem politikai kommunikációt várunk el Önöktől, azzal már tele a padlás, politikai tevékenységet és valós eredményeket szeretnénk már végre látni.

Szülői akciócsoport a Bernády György névadásért

Ennyien olvasták: 354

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.