Központ
2019. március 20. szerda, Klaudia,

„Az iskolaszékek RMDSZ-es tagjai szálljanak síkra a kisebbségi jogokért!”

Központ szeptember 24, 2013 Belföld

„Az iskolaszékek RMDSZ-es tagjai szálljanak síkra a kisebbségi jogokért!”

Jelen dokumentum a CEMO hivatalos álláspontját tartalmazza a marosvásárhelyi iskolahálózat vezetőségi tanácsaiba/iskolaszékekbe jelölt RMDSZ-es tanácsosok eddigi tevékenységét elemzi, továbbá olyan javaslatokat tartalmaz, amely a magyar tanulók, pedagógusok hatékony és valós érdekvédelmét hivatottak előmozdítani.

A z RMDSZ városi tanácsosainak frakciója szeptember 21-i sajtóközleményében számolt be arról, hogy az iskolaszékekben az RMDSZ-es városi tanácsosok aktívan és sikeresen tevékenykedtek az elmúlt években, továbbá arról is tájékoztatta a közvéleményt, hogy ennek a hatékony munkának köszönhetően, a legutóbbi tanácsülésen élénk vita alakult ki az iskolaszékekbe jelölendő városi tanácsosokról.

Állásfoglalásunk tényekre, konkrétumokra, szervezetünk által készített felmérésekre épül, ez a dokumentum nem propaganda céllal született, célja a közösség korrekt tájékoztatása.

Előzetesen röviden bemutatjuk a marosvásárhelyi iskolahálózat iskolaszékeinek helyzetét:
A város összesen 30 jogi személyiséggel rendelkező tanintézményében a 2012-2013-as tanévben csupán 2 kéttannyelvű iskolában volt magyar többségű vezetőségi tanács. Az iskolaszékek magyar többsége csak abban az esetben jöhet létre, ha a városi tanács által delegált tanácsos, valamint a polgármesteri hivatal által kijelölt személy magyar nemzetiségű. Az iskolák által jelölt személyek szintjén nem lehet magyar többséget elérni, a mérleg nyelve az összetétel esetén az RMDSZ kezében van. 

Az elmúlt években a hajdani 2-es iskolában létfontosságú volt a magyar többség, ennek létrehozásában elsősorban részben a Bernády szülői akciócsoport érdeme, az RMDSZ részéről Benedek István és Csegzi Sándor is sikeres lépéseket tettek ezügyben, a kezdeményezés és a hatékony lobbit viszont a civilek kivitelezték. (Lásd:http://amibernadynk.wordpress.com/2012/12/20/hercehurca-az-uj-iskolaszek-osszehivasa-korul/

A vezetőségi tanácsok magyar többségének kialakítása az RMDSZ hatáskörébe tartozik, csak a magyar tanácsosoknak van lehetőségük kilobbizni, és kiválasztani egy pár stratégiai intézményt, amelyben magyar többségű tanács hozható létre. A Bernády iskola szülői csoportja azért kényszerült lobbizni, mert egyértelmű jelek mutatták, hogy az iskolaszékek kérdésköre egyáltalán nem tartozik az RMDSZ prioritásai közé. Fontos megjegyezni, hogy Marosvásárhelyen szükség van magyar többségű vezetőségi tanácsokra, amit nem lehet minden egyes intézmény szintjén elérni, viszont fontos, hogy létezzenek stratégiai intézmények, amelynek vezetőségi tanácsaiban magyar többség van. Felmerül a jogos kérdés, hogy miért nem voltak eddig fontosak az iskolaszékek az RMDSZ számára?

A magyar többségű vezetőségi tanácsokra azért van szükség, mert az elmúlt évtizedekben tapasztaltak alapján kijelenthető, hogy az iskolaszékek döntéshozatala nem esélyegyenlőségre és kölcsönös tiszteletre épült, az iskolák román többségű vezetőségi tanácsai rendszerint leszavaztak és elbuktatnak mindmáig minden egyes olyan törekvést, amely a magyar közösség jogainak érvényesítését jelenti. Fontos tudni, hogy a vezetőségi tanácsok döntenek a tanárok felvételéről, a tantermek felújításától kezdődően, a közpénzek elköltésével kapcsolatos összes terület a hatáskörükbe tartozik. Az elmúlt évek során számos vezetőségi tanács döntött arról, hogy egyes tantárgyakat (földrajz, biológia, szaktantárgyak, idegen nyelvek) román anyanyelvű tanárok tanítanak magyar tannyelvű osztályokban, ennek következtében számos magyar gyerek (elsősorban kisiskolások és a szakmai képzéseken résztvevők) jogai sérülnek. 

Ezeknek az iskoláknak az iskolaszékeiben valóban voltak magyar tanácsosok, viszont munkájukról nem mondható el, hogy eredményes lett volna. Felméréseink alapján kijelenthetjük, hogy egyetlen egy RMDSZ-es tanácsos sem igényelte az iskolai nyelvi tájképének módosítását, annak ellenére, hogy köztudott, hogy az oktatási intézmények a magyar tanulók és szüleik anyanyelvi jogait nem tartják tiszteletben. Továbbá az RMDSZ-es tanácsosok egyetlen egy alkalommal sem akadályozták meg a román nemzetiségű tanárok alkalmazását magyar tannyelvű osztályok esetében, miközben a magyar pedagógusok munkanélküliséggel küzdenek, valamint a magyar gyerekek számos esetben nem értik a románul oktató tanár által előadott anyagot, ezáltal az oktatás minősége nagyon gyenge. Mindezek fényében kijelenthető, hogy az iskolák vezetőségi tanácsainak gyűléseiről rendszeresen hiányzó RMDSZ-es tanácsosok munkássága hiányos, és a magyar közösség érdekvédelmi szempontjából sikertelen volt. 

A Bolyai és Református kollégiumban benevezett RMDSZ-es tanácsos nem nevezhető sikernek, hiszen ezekben az iskolákban nincsenek román tannyelvű osztályok. A hangsúly továbbá is a kéttanyelvű iskolák szintjén van, ezekben az intézményekben nagy szükség van a hatékony – az eddigi sikertelen – érdekvédelemre. A polgármester hivatal által kinevezett személyek jelölése után ki fog derülni hány kéttanyelvű iskolában lesz magyar többségű vezetőségi tanács, jelenleg félő, hogy egyetlen egy iskolában sem sikerül ezt elérni. 

Az RMDSZ frakció a legutóbbi tanácsülésen azt sem tette szóvá, hogy szeptember 15-ig nem kerültek fel az intézmények homlokzataira a kétnyelvű cégtáblák, annak ellenére, hogy erről már két határozat született, és az elmúlt időszakban, mikor az iskolai kétnyelvűségről esett szó, az érdekképviselet tagjai – élükön az oktatásért felelős tanácsossal Haller Bélával- számtalanszor azt nyilatkozták, hogy megoldották ezt a hiányosságot.

Az RMDSZ-es tanácsosok iskolaszékben betöltött szerepe életbevágóan fontos ennek fényében javasoljuk a következőket:

Az iskolaszékek RMDSZ-es tagjai szálljanak síkra a magyar tanulók és pedagógusok nyelvi és kisebbségi jogaiért, és a vezetőségi tanácsok ülései kérjék az alábbiakat:

1. Iskolák kétnyelvű tájképe, mindennemű tájékoztatás kétnyelvű megjelenítése.
2. Kétnyelvű tanévnyitó és évzáró (eddig ezt a CEMO segédletével egyes iskolák szülői bizottságai kérték, és mindig sikerrel jártak, máshol viszont egy nyelven zajlottak az események). 
3. Magyar pedagógusok alkalmazása magyar tannyelvű osztályokban. A szakoktatás majdnem 90 százaléka román nyelven zajlik, ami a 2011/1-es Tanügyi Törvény értelmében is törvénytelen. 
4. Év végén magyar érdemoklevelek kiállítása. (eddig ezt a CEMO segédletével egyes iskolák szülői bizottságai kérték, és ennek hatására több kéttannyelvű általános iskolában a diákok magyar nyelvű érdemoklevelet kaptak.)
Szervezetünk folyamatosan monitorizálni fogja az oktatási intézmények vezetőségi tanácsainak tevékenységét és ezekről jelentést készítünk. 

Civil Elkötelezettség Mozgalom

Marosvásárhely, 2013. szeptember 25.

Ennyien olvasták: 258

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.