Központ
2020. szeptember 26. szombat, Jusztina

Kétarcúság, avagy légy sikeres, gyűjtsd a lájkot!

Központ október 16, 2017 Vélemény

Hazug demokráciánk naponta leleplezi magát. No, nem pusztán úgy, hogy egyet mond s mást cselekszik. Még csak úgy sem – amihez egyébként tájainkon szokva vagyunk –, hogy kétkulacsos módon mást mond kifelé, s mást tapasztalunk bőrünkön. Hanem úgy is, hogy alapvetően léthazugságaival rombolja lelkünket, gyengíti szellemi-pszichés immunrendszerünket, hogy könnyebben befolyásolhasson és rángathasson az ösztönök, a tetszetős ígéretek és kívánságok zsigeri madzagján, amit éhes kutyusként hamar bekapunk.

Ott van például a jobb- és baloldal esete.

Európa, sőt világszerte láthatjuk a tendenciákat. Mindent a nácizmusra fogva retteg a nemzeti érzéstől, a hazafiasságtól, a közösségi lét megnyilvánulásaitól. Hallani sem akar a kurdok, a katalánok, a skótok, az indiánok vagy akár a székelyek önrendelkezéséről. Azt mondja, a pénz majd megold mindent. Csak semmi konfliktus. Legyen jó úgy, ahogy van.

Akinek még szent volt a család, a nemzeti közösség, aki nemzetben és egyházban gondolkodik, az már számára szélsőség. Merkel asszony is évtizedek alatt lassan balra vitte a pártját és a német közgondolkodást is. A 68-as nemzedék, amely küzdött a szabadságáért és a kommunizmus ellen, ma szép csendesen világpolgár, globalista szabadelvűvé válik. (Pedig Kelet- és Nyugat-Németország között még közel harminc évvel a berlini fal ledöntése után is óriási a különbség…)

Szépen hangzó, szociális-, szegénységpárti ígéreteivel ez tetszetősebb a gazdagok életszínvonaláról lecsúszott proli rétegnek. S mennyire korszerű. Látszik ez azon is, milyen módszerekkel akar a népszerűségét vesztő Macron munkanélküliséget lefaragni. De látszik ez a szellemi alapálláson is, amelyen ez a szocializmust idealizáló, de kommunista diktatúrákat nem tapasztaló Nyugat áll. Hiszen a felvilágosult eszmék, amelyek egyenlőséget és demokráciát hirdettek, nem tudnak mit kezdeni az ember ősi igazi, mély érzéseivel, vágyaival: hit, szeretet, boldogság, szerelem, család. Nem törölték el a szenvedést, a halált, a társadalmi egyenlőtlenségeket. Sőt, ahogyan látjuk, mostanában egyre inkább visszanyal a fagyi. Mert a szellemet kiengedték a palackból, s most nem sikerül visszagyömöszölni. Elszabadult a szabadság. A kisgömböc, a sárkány egyre csak nő, még több vért, szeretetet, életet kér. Cserébe a zsigerekért, a pénzért, a hatalomért. Ahogyan őt eteted, még kapzsibb, még önzőbb, még kegyetlenebb leszel…

Egyfelől hirdeti a tudomány gőgös világuralmát, az ész fennhatóságát, másfelől meg boldogság- hit-, egyház-pótlékokkal élősködik a hitre, szellemre alapozott kultúrán, közvélemény-kutatásokkal, statisztikákkal, megrendelt szociológiai felmérésekkel, pszichológussal, gyógyszerrel, médiával, megmondóemberekkel, vajákosokkal, álszakmabeliekkel, pénzzel akar megoldani mindent. Összemos, kilúgoz, felszínessé tesz, bagatellizál, haszonelvűvé alacsonyít mindent, mi létrendjében messze fölötte állna az anyagelvűségen.

Egyfelől jajveszékel, ha jogait csorbítják, magánéletét zavarják, nélküle hozzák meg a döntéseket, másfelől rendőrért kiált, ha erőszakot észlel, még ő sértődik meg, ha a rendőr figyelmezteti, hogy törvényt sértett. Mert az erőszakot, a hitványságot, a rosszat önmagában sem képes megszüntetni, nemhogy másban. Kiiktatta életéből a természetfelettit, s a természet meg legyőzte őt…

Egyfelől mindent a pénztárcája felől mérlegel, másrészt mindenért képes lenne pénzzel fizetni, amiért pedig nem lehet: élet, egészség, lelki béke, bizalom, tehetség, hűség, szeretet, halál, barátság, tiszta örömök stb.

Egyfelől demokráciát óhajt, népfelséget emleget, ahol mindenkinek igaza van, mindenki egyforma és egyenlő, egyenrangú, és mindenhez joga van, mindent meg lehet szavazni kellő többséggel, – akár annak az ellenkezőjét is –, közben pedig kötelességei nincsenek: mindent az államtól, mástól, a vezetőtől, a hatóságoktól, a törvényektől vár el.

Egyfelől azt mondja, nem kell beavatkozni a kormányzatnak a gazdaságba, majd a piac, kereslet-kínálat alapján eldönti, másfelől folyton közbelépést vár, állami szubvencióért pályázik, projekt-alamizsnákra kényszerülve várja az állam atyai gondoskodását, feladva életerejét, az önálló kezdeményezést, s így teszi magát kiszolgáltatottá.

Egyfelől nincs bűnérzéke, büszke kamaszként nem meri bevallani maga előtt sem sérülékenységét. Szerinte nincs olyan, hogy abszolút igazság, erkölcsi alap, isteni rend, jó, vagy rossz. Kimagyarázza aljasságait, úgy hivatkozva lelkiismeretére, hogy annak semmi köze a benne rejlő isteni iránytűhöz. Másfelől a fennálló renddel is elégedetlen, állandó baja van vele. Pedig ő szavazta meg. Folyton feszegeti a határokat: az igazságszolgáltatásért sikolt, feljelent, szakszervezetbe tömörül, perel, tüntet, fészbukon uszít és hergel, aláírást gyűjt, éhségsztrájkot tart, sajnáltatja magát, érzékenykedik és okoskodik, de nem képes saját magát fegyelmezni, áldozatot hozni. Számára szent értékek nem léteznek. Nem kell tízparancs, nem kell egyház, de azért minden cégnek, hivatalnak legyen etikai kódexe. Akkor mi van? Van erkölcs s mégsincs?

Egyfelől kiáll a nők jogaiért, harcos feminizmussal már a nemtelen párok is családtagnak számítanak a szemében, másfelől csodálkozik a beat-korszaktól kezdve zenei kultúrájában, művészetében a szabad szerelmet, a macsós csajozást, a pornográf nemi szabadosságot beépítő munkálkodásának eredményein. Egyenesen élére áll ezen mozgalmaknak és szívesen bevállalja, mi több élvezi az el nem köteleződést, a szexfogyasztást. De megbotránkozik az erkölcstelenségen és a nők iránti tiszteletért kiált. Akkor a hazugság, a sunyiság nem erkölcstelen? Egyfelől ’pfúj férfiak’, milyen hímsoviniszták vagytok, mennyire uralkodtok ma is rajtunk, másfelől meg alig várjuk, hogy legyen, aki megprostituáljon… Az sem baj, ha gender…

Most derül ki, hogy a felvilágosodás utáni keresztény Európa már nyomokban is alig tartalmaz és mutat kereszténységnek megfelelő jelzőket. Mint a homeopátiás gyógyszerek… Esetleg jók placebónak. Társadalma szétesett, szétforgácsolta az ego autonómiája, a civilizációs gőg, amelyben a kütyük és a jólét azt hitette el vele: boldogabb lesz tőle és szabad. E helyett lépten-nyomon a kereszténységen élősködik, vérét szívja, mindent neki köszönhet, de mégis olybá veszi.

Közben látjuk a muzulmán világnál, hogy ott a vallás – még ha szélsőségesen is –, de fontos, egyetlen összetartó, kohéziós erő. Nem dicsérni akarom, hisz nem kompatibilis a kereszténységgel, hiszen ők nem integrálódnak, legfeljebb a más kultúrájú kell hozzájuk hasonlóvá váljon. Még párhuzamosan is csak úgy tudnak élni más kultúra mellett, ha erős, centralizált lelki katonai hatalom vezeti őket… De a vallásuk az életük, és nekik még megvan, amit mi elveszítettünk. Mi lassan már csak a romokon kapirgálunk. Fogasra akasztottuk vasárnapi kereszténységünket is, mint valami kabátot, s észrevétlen elanyagiasodtunk, eltunyultunk. És csodálkozunk, mennyire rombolnak, támadnak, minden oldalról belénk harapnak a vérszívó szellemi, meg egyéb fajta vírusok, lelki-társadalmi hackerek. Szeretnénk haladni, jó fiúnak látszani, megfelelni, de közben feladunk minden értéket, nem küzdünk értük, bezárkózunk a magánélet az iphone10 magányába, nem merünk közösségként megnyilvánulni, kiállni, bátor lépéseket tenni – akkor meg persze, hogy leterít az, aki pofátlanabb. Aki szemtelen rámenősséggel nyomja a képedbe, le a torkodon, hogy: amit te érzel, hiszel, az hülyeség. Hagyd békén, foglalkozz magaddal, légy sikeres, gyűjtsd a lájkokat! Egyéb nem számít.

Képmutató, hazug alakoskodás ez, ami nemcsak önsorsrontó, de végzetes is lehet. Jó lenne felébredni ebből a delíriumból. Eldobni a mérgezett almát, kimosatni utána szellemünket, felszámolni a belső káoszt, hogy az emésztési zavarok megszűnjenek, és tele tüdővel belélegezhessük a Lélek friss oxigénjét.

Mert Isten szeretete napnál világosabb. Egyértelmű, mint az evangélium levegője.

Sebestyén Péter

Share Button
Ennyien olvasták: 678

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.