Központ
2020. november 30. hétfő, András, Andor

Marosparti „vallásháború”

Központ február 14, 2013 Vélemény

Ferenc ZsomborMarosparti  „vallásháború”

Úgy hozta a sors, hogy a marosvásárhelyi RMDSZ tisztújító gyűlését ugyanabban az időpontban két helyre is összehívták. Egyfelől a római katolikus Deus Providebit Tanulmányi Házba, másfelől pedig a református Vártemplom Diakóniai Otthonába. A katolikusok épületében a központi vezetés támogatását élvező, a hatalmat „visszaszerezni” óhajtó megbízott személyek, a reformátusoknál pedig az eddig megtűrt, de mostantól számkivetett „belső ellenzékiek” gyülekeztek. Közhelynek tűnik, de véletlenek nincsenek. Miért nem történt fordítva a helyszínválasztás? 

 

A város magyar lakosai, a több évszázadon átívelő felekezeti viszályok következtében, nagyjából fele-fele arányban az említett egyházközösségekbe tömörültek. A modernkori fejlődési hullámok azonban a vallási hovatartozás tartalmi kiüresedését és Isten szolgáinak a térvesztését vonták maguk után. Annak ellenére, hogy az egyházak komoly ingatlanállományt szereztek (vissza) maguknak, a híveik mégis eltávolodtak a „nyájtól”, és ma már többnyire külön utakon keresik az anyagi és lelki boldogulásukat. Az említett hasonlóságok mellett néhány eltérő vonás is kimutatható két „főegyházunk” szervezési és vagyonkezelési stratégiái között. A visszaszerzett ingatlanok számát, valamint az önkormányzattól és a magánvállalkozóktól begyűjtött béreket illetően Vásárhelyen valamivel jobban állnak a katolikusok. Ennek a tulajdonjognak azonban nem mi, vásárhelyi katolikusok vagyunk a haszonélvezői, hanem az egyházi vezetők és a klerikális érdekcsoportjaik. A reformátusok sem állnak rosszul, de egy kissé háttérbe szorultak a vásárhelyi „ingatlanversenyben”. Ezzel együtt, mégis ők azok, akik teret biztosítottak a város egyetlen magyar tannyelvű iskolájának. Pontosabban két különálló tanintézménynek, és a katolikus osztályoknak – egy fedél alatt. Mindez annak ellenére történik így, hogy több impozáns iskolaépületet, valamint a pártgyűlésnek helyet adó Tanulmányi Házat is a római katolikusok birtokolják. Így értelmezik manapság a keresztény önfeláldozó magatartást? A Deus Providebit azt jelenti, hogy Isten gondoskodik, de hogyan viselje a Fennvaló a gondunkat, ha a lelkipásztoraink sorra lemondanak a legelőinkről? Nem csoda, hogy ebben a vészhelyzetben szétszéled a nyáj! Másfelől a Diakóniai Otthon jelmondata „A hit, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában”. Vagyis tartalommal kell megtölteni a formát, testtel kell felruházni a lelket, cselekedettel kell alátámasztani a hitet. Hiábavaló a jóakarat, ha nem társul mellé konkrét, megvalósítható cél.

Mit ér a sok egyházi ingatlan, ha valójában kitaszítottnak érzik magukat a hívek? Mit ér a fennhangon kinyilvánított politikai siker, ha gyakorlatilag nem jár semmilyen kézzelfogható eredménnyel? Mit ér a keresztény tanítás, ha az keresztes hadjáratra nevel? Mit ér a tagság kirekesztése által megszerzett hatalom, és mit ér a nyáj, ha azt öncélból megtizedelik?


Share Button
Ennyien olvasták: 427

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.