Központ
2020. február 23. vasárnap, Alfréd

Dr. Lőrinczi Zoltán sorozatosan hátrányos helyzetbe hozza a kardiológiai klinikát – vélik a klinika munkatársai

Központ május 11, 2017 Hír & hírháttér

Április végén Kolozsváron második alkalommal rendezték meg az Orvosi Kiválóságok Gáláját, ahol kitüntetésben részesült Prof. Dr. Benedek Imre is. Az eseményen díjakat osztottak ki, amelyeket elismert orvosok, egyetemi oktatók, kórházi menedzserek vehettek át kutatói, szakmai és oktatási tevékenységükért, illetve a páciensek iránti elhivatottságukért. „Megtisztelő, hogy orvosi eredményeimet a legsikeresebb erdélyi kardiológiai tevékenységként könyvelték el, és ennek köszönhetően én is átvehettem ezt a díjat. Elmondhatom, hogy ez a díj azt szimbolizálja számomra, hogy minden álmom megvalósítottam, szakmai és magánéleti síkon egyaránt” – mondta el lapunknak a közismert kardiológus.

Akadályozzák a klinika fejlődését

Benedek professzort arról kérdeztük, hogy melyek a legújabb fejlemények a kardiológia klinikán, és megtudtuk, hogy gőzerővel zajlanak az átépítési munkálatok, melyeknek célja a kritikus infarktusos betegek ellátásáért felelős egység modernizálása, illetve a kardiológiai koronáriás örző, az USTACC, létrehozása, amelynek kialakítását egy 2012-es törvény szabályozza, mégis, hosszas utánajárás eredményeként csak most indult el a folyamat. A professzor úr szerint ennek magyarázata az, hogy bár a vezetőségből néhány személy segíti a munkát, egyesek mindent elkövetnek, hogy megakadályozzák ennek sikerét. Ezen utóbbi csoportba tartozik Dr. Lőrinczi Zoltán kórházi orvosigazgatója is, RMDSZ-es színekben politikai funkcióban lévén. A kardiológia klinika munkatársai úgy vélik, azzal, hogy elutasította az új egység – törvényben szabályozott – létrehozását, hozzájárult a folyamatok hátráltatásához. Ezen túlmenően az orvosigazgató az infarktusos betegek számára szükséges, illetve a renoválás idejéig a sürgősségi ellátás számára biztosítandó ágyszám növelését is megvétózta, habár a kórház keretén belül 20 nem normázott, működőképes ágy megtalálható volt. „Sőt, amíg a főigazgató hiányzott, és ő látta el a feladatait, szinte ellehetetlenítette a klinikánk megfelelő működését: azokat az egyszerhasználatos eszközöket, amelyeket sürgősségileg kellett beszereznünk, nem engedélyezte. Ezzel egyértelműen hátrányos helyzetbe hozta a pácienseket” – számolt be a helyzetről a kardiológus professzor.

A megyei RMDSZ-től nem kaptak választ

Hozzátette, hogy jól működő, világszerte elismert egészségügyi intézményük van, így érthetetlen számukra Lőrinczi orvosigazgató munkájukat akadályozó cselekedete.

Azt is megtudtuk, hogy a Maros megyei RMDSZ elnökének törvény szerinti joga lenne képviselőt kinevezni a kórház vezetőtanácsába, ezzel segítve a jelenlegi tarthatatlan helyzet megoldását, ám Benedek professzorék ebbéli javaslatára nem érkezett még válasz a Péter Ferenc által vezetett intézményből.

A kardiológus nem konkrétan RMDSZ-es akadályozásként értékeli a történteket, hiszen a klinikán dolgozó magyar ajkú alkalmazottak mélyen RMDSZ-érzetű kiscsoportot képviselnek, ami be kell épüljön az RMDSZ nagy csoportjába, érdekképviseletébe. A kardiológia klinika munkatársai viszont úgy vélik, kis politikai érdekcsoportok bosszúját tapasztalják, ami mögött valószínűleg Vass Levente RMDSZ-es képviselő áll, aki, annak idején, amikor orvosi aligazgató volt, igazgatótársával felsőbb politikai utasításra bezáratta a jól működő kardiológia klinikát. Ezen intézkedést csak erélyes lépésekkel lehetett hatályon kívül helyezni. Benedek professzor kijelentette, hogy nem tudja megérteni ezen, a közösségünk politikai képviseletén belül történő csatározásokat, hiszen ezek egyértelműen a betegellátásra is kihatnak, és ezért többször is kéréssel fordult a megyei RMDSZ-elnökhöz, hogy párbeszéden révén mihamarabb megoldják ezt a helyzetet, a vitát megszűntessék, esetleg azáltal, hogy a fennebb említett „kis RMDSZ”-ből az erre képzett és tapasztalt embereket helyzetbe hozzák, hogy meg tudják védeni magukat. Az első lépés például a korábban említett kórházi vezetőtanácsi hely betöltése lenne, amit több mint egy éve nem sikerült elintézni, és ami a jól informáltak szerint RMDSZ-színezetű kellene legyen.

Visszásságok a MOGYÉ-n

Ami az orvosi egyetem körüli helyzetet illeti, Benedek professzor azt is kifejtette, hogy a héten, a szenátus egyes magyar tagjainak támogatásával, egy versenyvizsgát nyert magyar tanárjelöltet utasítottak vissza. „Ilyen még soha nem történt az orvosi egyetemünkön, de úgy tűnik, egyes csoportok érdekei előbbrevalóak a helyi és nemzeti érdekeinknél, vagy talán egyesek „magyarabbak”, mint mások” – szögezte le.

Úgy tűnik, sok olyan probléma akad közösségünkön belül, ami nem könyvelhető el a többségi nemzet számlájára. Kérve a professzor urat, megígérte, az elkövetkezőkben visszatérünk még erre a témára.

Share Button
Ennyien olvasták: 1305

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

3 hozzászólás

 1. Dr. Lőrinczi Zoltán május 14, 2017 at 11:29 du.

  A cikkben levő, személyemre vonatkozó állítások tételes cáfolatát és az erre vonatkozó iratokat szolgálati helyemen, 8 és 16 óra között minden kedves érdeklődőnek a rendelkezésére tudom bocsátani. Ezen felül, a felsorolt szemrehányások ellentétét is ugyanígy bizonyíthatom.
  Rokonszenvvel várom a riportert, Központ (keresztnevét nem adta meg) urat/hölgyet is a korrigálás és elégtétel érdekében.
  Jelzem, hogy a jelen szöveget másolatban tartom, és amennyiben a lap weboldaláról kitörlik, a világhálón minden lehetséges úton szórni fogom, a kirekesztés tényének és a védekezéstől való elzárásnak a hangsúlyozásával.
  Jó egészséget kívánok minden kedves olvasónak és írónak.
  Dr. Lőrinczi Zoltán

 2. Dr. Lőrinczi Zoltán május 17, 2017 at 10:19 du.

  A közönség rágcsálja a mételyt.
  Kérdezik tőlem, hogy mi az álláspontom a közleménnyel kapcsolatban. Egyszerű: a rágalmakkal szemben nem érvelek, mert az szabadkozásnak hatna. Inkább a tények csapjanak oda, ahol a legjobban erjed az ármány.
  Ebben az eseteben a tények kórházi dokumentumok, amelyek:
  1.) cáfolják a közleményben állítottakat
  2.) bizonyítják azok szöges ellenkezőjét
  tételesen, mint következik:

  Első tétel az USTACC-ra (coronaria őrző egység) vonatkozó, a közleményből idézem: „ … mindent elkövetnek, hogy megakadályozzák ennek sikerét. Ezen utóbbi csoportba tartozik Dr. Lőrinczi Zoltán kórházi orvosigazgatója is, RMDSZ-es színekben politikai funkcióban lévén. A kardiológia klinika munkatársai úgy vélik, azzal, hogy elutasította az új egység – törvényben szabályozott – létrehozását, hozzájárult a folyamatok hátráltatásához.” kitétel gusztustalan RÁGALOM, minthogy:

  • már a 23581/3.12.2013 átiratomban részletezem és rangsorolom az USTACC létrehozásához szükséges 12 lépést és tennivalót, és közlöm az érdekeltekkel, hogy (románról fordítom):
  “a többi, mintegy 90 mennyiségi és minőségi feltételt a kórház és a Kardiológiai osztály máris teljesíti”

  • illetve a 2015 jún. 16.-án előterjesztett menedzsment tervem részeként, annak 11. oldalán a tennivalók között, a 3. pontban (románból fordítom):
  “a Kardiológiai klinika kiterjesztése … az USTACC-részleg normális keretek közé hozása érdekében”

  • és ezen felül az ad 4514/11.03.2016 sz. emlékeztetőmben a kórház átszervezési javaslatának keretében annak 4. oldalán a 7. bekezdésben ismételten felhívom a figyelmet, hogy (románból fordítom):
  “az USTACC létesítése kötelező” – de közben arra is, hogy minden, arra jogosult személy részesülhessen annak előnyeiből

  és a közbeiktatott “… RMDSZ-es színekben politikai funkció …” szintén otromba RÁGALOM, minthogy

  • erre cáfolat a MOGYE 5385/5386/10.04.2015 sz. átirata, amely a kórház ad 5385, ad 5386/14.04.2015 sz. ügyviteli tárgya, amelyben az Egyetem Szenátusa (románból fordítom):
  “elhatározta, hogy … Dr. Lőrinczi Zoltán előadótanárt javasolja a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház orvosigazgatói tisztségére”, illetve ezt a hivatalt a 2015 jún. 15.-i versenyvizsgával nyertem el, nem népszerűségi szavazás, sem kampány, senem célfotó útján. Magyar ember vagyok, és ezt vállalom, mint eddig is, ezután is. És úgy is gondolkodom, úgy is viselkedem.

  Második tétel az osztály ágyszáma, idézem a közleményből: “Ezen túlmenően az orvosigazgató az infarktusos betegek számára szükséges, illetve a renoválás idejéig a sürgősségi ellátás számára biztosítandó ágyszám növelését is megvétózta, habár a kórház keretén belül 20 nem normázott, működőképes ágy megtalálható volt”, ami a jámbor közönséget félrevezető, megfontolt RÁGALOM, minthogy:

  • erre cáfolat a 9057/06.04.2017, kórháznak az egész Igazgatótanács, így az orvosigazgató által is jegyzett, az Egészségügyi Minisztériumhoz intézett felirata, amelyben (románból fordítom):
  “a Kardiológiai Klinikai Osztályon az USTACC létesítésének érdekében … két kórteremmel történő ideiglenes kiegészítést igényelünk”, illetve, azután, hogy a Minisztérium ezt nem teljesítette,

  • újabb cáfolatként a 9067/20.04.2017 sz. ugyanazon tárgyú, a Minisztériumnak küldütt feliratban a menedzsert (a közleményben: “főigazgató”) helyettesítő gyanánt Dr. L. Z. orvosigazgató írja alá azt, hogy (románból fordítom, egy táblázatból):
  “a Kórház + 10 ággyal kéri a Kardiológiai Klinikai Osztály ágyszámának ideiglenes kiegészítését”

  Harmadik tétel, a páciensek közvetlen ellátására vonatkozik, idézem a közleményből: „Sőt, amíg a főigazgató hiányzott, és ő látta el a feladatait, szinte ellehetetlenítette a klinikánk megfelelő működését: azokat az egyszerhasználatos eszközöket, amelyeket sürgősségileg kellett beszereznünk, nem engedélyezte. Ezzel egyértelműen hátrányos helyzetbe hozta a pácienseket” egy manipulatív és hangulatkeltő ordas RÁGALOM, minthogy:

  • erre cáfolat a percutan tágítási programra érkező 10145/21.04.2017 és a „sürgősségi” jelzésű, az acut myocardialis infarctus programra vonatkozó 10146/21.04.2017 sz. igénylések,, amelyeket a Kardiológia osztály részéről éppen az interjúalany intéz a kórház vezetőségéhez, és amely iratokat aláírásával éppen az orvosigazgató Dr. L.Z. oszt ki az Ellátási osztályhoz, elintézés végett. Ezek közül a 10145/21.04.2017-ön a hivatalban levő menedzser aláírásával áll, hogy (románból fordítom): “Egyetértek vele (és olvashatatlan aláírás)”

  • további cáfolat az interjúalanynak az az orvosigazgató Dr. L.Z.-hoz intézett (figyelem a dátumokra!) 10326/24.04.2017 sz. átirata, amelyben (fordítom románból) “… a keretszerződések lejártát tudomásul véve … azonnali megoldást kér … az anyagok hiánya által beálló kritikus helyzetre”, és amelyet az orvosigazgató Dr. L.Z. nyomban kioszt referálásra a Közbeszerzési osztálynak a beszerzés állását illetőleg és a beszállítási szerződés véglegesítésének dátumára vonatkozóan. A Közbeszerzési osztály válasza mellett a rájegyzés ugyanezen a iraton, szintén az orvosigazgató Dr. L.Z. kezéből (románból fordítom): “másolat küldése” – pontosan az interjúalanynak. Tehát, nemhogy, mint vádolják, “az egyszerhasználatos eszközöket … nem engedélyezte”, hanem ellenkezőleg, utánajárt a beszerzés állásának és gondoskodott arról is, hogy az interjúalany erről írásban, másolatban, értesüljön is!

  • még további cáfolat, az előbbihez kapcsolódó, azaz a felderített problémát megoldó, a kórház által kibocsátott, a beszállítóhoz intézett 951/04.05.2017 és a 952/04.05.2017 sz. rendelések, (rom. “COMANDA”) amelyeket éppen az orvosigazgató Dr. L.Z. ír alá a kórház nevében, összesítve több száz terméket, amelyeket az interjúalany átvesz, és azt aláírásával a megfelelő számlákon átvételre igazol is.

  Lám, a többszörösen és több vonatkozásban rágalmazott Dr.L.Z. orvosigazgató nem ellehetetlenítette a klinika működését, hanem biztosította azt, az eszközök beszerzésével. És ezt az interjúalany a közlemény kiköltésének idején, azaz a megjelenés előtt egy héttel már tudta. Különben mindegy, csak pocskondiázni lehessen. Jut eszembe a nyuszika, a sapka, a szűrős és a szűrő nélküli cigaretta köré szőtt adoma.

  Dr. Lőrinczi Zoltán

 3. Márai Sándor augusztus 23, 2017 at 10:32 du.

  Vannak gyógyíthatatlanul sérült emberek, kiket a kapzsiság, a hiúság és az irigység oly mélyen megfertőzött, hogy nincs semmiféle mód reá, megközelíteni és megengesztelni beteg lelküket. Ezeket szánjad, de kerüljed. Nincs az a nagylelkű cselekedet, önzetlen magatartás, bátor és nemes közeledés, ami segíthet ez embereken. Különösképpen az irigység kínozza ez embereket. Epét hánynak, álmukban felordítanak, hánykolódnak vackukon, mint a nyavalyatörősök, habot köpnek, ha azt látják, hogy valaki munkával vagy a kegyes sors jóindulatával szerzett, elért valamit az életben. Betegek ezek, fertőző betegek. Kerüld a társaságukat, ne hidd, hogy érvelés, bizonyítás valaha is meggyőzheti őket. Mintha a leprásnak akarnád bizonyítani, hogy az egészségesek bűntelenek és ártatlanok! Nem hiszi el. Ha feltárod előttük betegségük igazi okát, meggyűlölnek. Ha érzéseikre akarsz hatni, fütyköst ragadnak. Oly mélyen élnek indulataikban, mint a száműzött sorsában: nem ismernek más megoldást, csak a bosszút. Ne alkudozz velük, kerüld őket, s viseld el létezésüket a földön, mint egy sorscsapást.

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.