Központ
2020. november 27. péntek, Virgil

Egyházi-politikai háború Marosbogáton

Központ augusztus 8, 2012 Hír & hírháttér

refEgyházi-politikai háború Marosbogáton

Marosbogáton, a Marosludastól nem messze fekvő, 400 református magyart számláló faluban szappanoperába illő, tarthatatlan állapotok uralkodnak. A főszereplők: a helyi református lelkész, Molnár Károly és a marosbogáti RMDSZ, de főleg annak elnöke, Sepsi László. Hogy a konfliktus alapja politikai, egyházi, anyagi vagy személyes töltetű nem teljesen egyértelmű, de valószínűsíthető, hogy mind a négy tényező hozzájárult a tűrhetetlen helyzet kialakulásához.

 

A történet akkor kezdődött, amikor az addig Molnár mellett főgondnokként dolgozó Sepsi László, egyik napról a másikra, lemondott tisztségéről egy – legalábbis a lelkész szerint – vélt, valótlan sérelem miatt, és egy áprilisi, az MPP alelnök, Kiss István áltat tett látogatásban csúcsosodott ki. A konfliktusban részt vevő felek nyilatkozatai között totális ellentét feszül, és e cikk sem vállalkozik állást foglalni az ügyben, csupán objektíven bemutatja a felek és a konfliktust megoldani kívánó Ötvös József esperes álláspontját.

Lopással és agresszióval vádolják a lelkészt

Molnár Károly lelkészt – állítása szerint – az áprilisi MPP-látogatás óta sorozatos támadások érik a helyi RMDSZ, és főleg Sepsi László RMDSZ-elnök részéről. Előbb testi bántalmazással fenyegették, majd alaptalan vádakkal is illették a lelkészt, miszerint eltulajdonította volna az egyház autóját, hogy az egyház földjét eladta volna, hogy az igazgatósága alatt működtetett Gyermekotthonban bántalmazta a gyerekeket, illetve nem biztosított nekik megfelelő körülményeket, sőt, a helyi RMDSZ írásban fordult az Esperesi Hivatalhoz, amelyben egyházi szempontból kifogásolhatónak tartják a lelkészt, és kérték, távolítsák el a marosbogáti gyülekezet éléről. A fenyegetések személyeskedésbe és trágárságba is átcsaptak, olyannyira, hogy az elmúlt vasárnapra – Molnár állítása szerint – az RMDSZ tiltakozást és a templomajtó elbarikádolását tervezte, de a lelkész értesítette az esetről a rendőrséget, és a hatósági nyomás miatt a tüntetés elmaradt. „Az MPP alelnöke, Kiss István valóban járt nálunk áprilisban, de semmiféle nyilvános szereplési lehetőséget nem biztosítottunk neki, csupán elmondta, hogy melyek a párt célkitűzései, és hogyha érdekeltek vagyunk, akkor keressük meg őt. Azóta kezdődtek ezek a fenyegetések. Én emiatt Kelemen Atillához, az RMDSZ megyei elnökéhez fordultam, aki szerint a bogáti RMDSZ túllépi hatáskörét, amikor engem el próbál távolítani az egyház éléről, és megígérte, hogy beszélni fog velük, de azóta sem történt semmi változás a magatartásukat illetően” – mesélte Molnár. Elmondta azt is, hogy ezt a csatározást legfőképp a hívek sínylik meg, akiknek több mint felét a hatalmon levő RMDSZ megfélemlíti és zsarolja, másik részét pedig Sepsi László a tulajdonában levő vendéglátóipari egységben szó szerint lekenyerezi, emellett a polgármester privilégiumokat biztosít az ő pártján álló lakosoknak. Így a falu kis magyar közössége két táborra oszlott, az egyik a lelkész-párti, másik az RMDSZ-párti csapat. „Hogyha nem változik a helyzet rövid időn belül, akkor lelkészi állást fogok váltani, mert ez rendkívül negatív hatással van a hívekre, és szerencsétlen eset, hogy épp az egyházban történik ez, ahol békességnek kellene honolnia” – fakadt ki Molnár tiszteletes.

Elmondta, hogy a fenyegetések nem csak őt érték, hanem a marosbogáti iskolában igazgatónőként dolgozó feleségét is minden erővel el szeretnék távolítani, helyébe egy tanári fokozatok nélküli és kevésbé megfelelő RMDSZ-es politikus feleségét helyezni, mindezt Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes közbenjárásával. Ugyanakkor a bogáti RMDSZ-es polgármester bírósági perrel akadályozza abban is, hogy az iskolát egykori tulajdonosának, az egyháznak szolgáltassák vissza, sőt, a román lakosságot mondvacsinált érvekkel felbujtották, hogy tiltakozzanak a visszaszolgáltatás ellen – állítja Molnár.  „Kampányfogásként is rúgtak egyet belém és a református egyházba, amikor arra bíztatták a lakosokat, hogy szavazzanak az RMDSZ-re, mert én MPP-aktivista vagyok, és szét akarom verni a magyarságot a faluban, sőt, erkölcsileg nem vagyok megfelelő a lelkészi hivatásra, szerintük azért, mert nem támogatom az RMDSZ-t. Nekik márpedig egy olyan pap kell, aki feltételek nélkül ezt teszi” – mondta. A fenyegetőzések és mocskolódások a Szövetség szempontjából sikeresen záruló választások után is folytatódtak, és Molnár úgy gondolja, hogy a négy év múlva sorra kerülő helyhatósági választásokkor megpályázandó helyüket féltik.

Kiss István, az MPP alelnöke szerint politikai nyomásgyakorlásról van szó, és kifejtette, hogy az ügyben Lokodi Edit Emőkének és Szabó Árpádnak is oroszlánrésze van, hisz nem tudják elfogadni, hogy néhányan másképp gondolkodnak, mint a helyi RMDSZ-vezetők.

„Nem nevezhető lelkésznek ez az ember”

Sepsi Lászlót, a marosbogáti RMDSZ elnökét is megkérdeztük az esetről: „Minden fent említett vád igaz, és bizonyítékaink is vannak rá. Ugyanakkor 249 aláírást gyűjtöttünk 2 nap alatt, amely hívek kézjegyei arról tanúskodnak, hogy menesztenék Molnár Károlyt az egyházközség éléről” – mondta. Sepsi állítása szerint Molnár „éjszaka hozta el a faluba az MPP-seket, gyülekeztek, mint a vakondok, emellett ellenünkben román polgármester-jelöltet támogatott. Továbbá bizonyítékaink vannak arról, hogy ellopta az egyház autóját, gyereket bántalmazott az általa működtetett árvaházban, akiket cukros vízzel és zsíros kenyérrel etet, és nem biztosít megfelelő higiéniai körülményeket nekik. Emiatt mi írásban fordultunk az Esperesi Hivatalhoz, hogy a pap ellen kivizsgálás induljon” – ecsetelte Sepsi.

„Molnár szétzilálta a falu közösségét, de sajnos az Esperesi Hivatal az ő pártján áll, hisz holló hollónak nem vájja ki a szemét” – érvel. Hozzátette: a lelkész azt állította, hogyha a hívek 10 százaléka ellene foglalna állást, akkor távozna, de ezt nem tette meg. „Csak azért marad itt, mert sehol máshol nem fogadják el lelkészként, és főleg, mert ragaszkodik a Gyerekotthon által kezére juttatott, külföldről érkező zsíros összegekhez. Sok minden van ennek a papnak a számláján. Emellett istentiszteletek után kalácsot, üdítőt, kávét osztogat a híveinek, ezzel próbálja megvesztegetni őket, visszacsalogatni a templomba. Ezt az embert nem lehet lelkésznek nevezni” – mondta felháborodottan egy nevét nem vállaló RMDSZ-es.


„A vádak nem állják meg a helyüket, ám ártalmas a feszültség a faluban”

Ötvös József, generális direktor, esperes elmondta, hogy kiszállt a faluba, hivatalosan kivizsgálni az ügyet, és kijelentette, hogy egyelőre nincs bizonyított tény, amivel a lelkészt el lehetne az egyházközség éléről távolítani, márpedig törvényesen meneszteni csak akkor lehet, ha találnak konkrét fegyelmi kihágást. Ám szerinte az összegyűjtött aláírások kérdéseket vetnek fel, hisz a hívek érdekei nem sérülhetnek. „Nem tudni, hogy melyik oldalon van az igazság, hiszen ellentétes nyilatkozatokkal állunk szemben, így az egyházmegye eldöntötte, hogy fegyelmi kivizsgálást indít a lelkész ellen, amely során tanúkat fogunk meghallgatni. A szabály szerint 30 napon belül döntésnek kell születnie az ügyben” – nyilatkozta Ötvös. Hozzátette, hogy az biztosan hamis állítás, hogy a lelkész autót lopott volna, hisz nem is volt személygépkocsija az egyháznak, a földterület átjátszása sem igaz, mert azt az ingatlant bérbe adta, nagyon jó áron, hogy az egyháznak nyeresége legyen abból. Ötvös kiemelte: a vádak nem álljak meg a helyüket, alaptalanok vagy könnyen cáfolhatóak, de nagyon nagy a feszültség és az ellentét a faluban, amely romboló hatással van a közösségre. „Nem is annyira politikai, anyagi ellentétek állnak a háttérben, mintsem kibékíthetetlennek tűnő személyes sérelmek. Az a gyanúm, hogy van közöttük (Sepsi és Molnár-sz.m.) valami személyes konfliktus, amelyet egyikük sem akar elárulni, a helyzet viszont tarthatatlan, és úgy gondoljuk, igaza van a lelkésznek abban, hogy legjobb lenne, ha elmenne a faluból, mert úgy tűnik, a feszültség megoldhatatlan, és ennek következményeként tönkremegy a gyülekezet” – vélekedik az esperes.


Részletekkel visszatérünk.

Share Button
Ennyien olvasták: 780

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.