Központ
2017. november 20. hétfő, Jolán
Havazás
Hétfő
Havazás
Havazás
Holnap
Havazás
Eső valószínű
Szerda
Eső valószínű

Egyedi könyvpéldányok a reformációról a Tékában

Nemes Gyula október 30, 2017 Kultúra

A 2017-es évet a reformáció emlékévévé nyilvánította több ország kormánya. Idén Erdély-szerte több száz rendezvény zajlott az emlékév jegyében. Januárban az ünnepet a marosvásárhelyi Kultúrpalotában rendezett Égjen a láng elnevezésű keresztyén zenei fesztiválon nyitották meg. Júliusi lapszámunkban erdélyi református lelkészek svájci biciklitúrájáról számoltunk be, amely 500 év – 500 kilométer jelszó alatt zajlott. Október 14-én szoboravatásra, felvonulásra, ünnepi műsorra, úrvacsoraosztásra került sor a Vártemplomban és a marosvásárhelyi Sportcsarnokban. Az említettek közé sorakoztatható a Teleki Tékában megnyílt időszakos kiállítás is, amely a Reformáció a 16. században címet viseli. A tárlat kurátorát, László Annamáriát arra kértük, beszéljen a kiállításról.

„A Téka legújabb időszakos kiállítását szeptember 22-én nyitottuk meg, amely Erdélyben az egyetlen könyves jellegű emlékezés a reformációra. Ez nem véletlenszerű, mert Teleki Sámuel, a könyvtáralapító is református főúr volt, az egyház nagylelkű támogatója. Több könyvet szerzett, amelyek a reformáció kezdeti időszakában láttak nyomdafestéket. Emellett idekerült az államosítás után a Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium könyvtárának egy része is. Tehát három protestáns gyűjtemény is itt van ebben az épületben, szinte értelemszerű volt, hogy készítünk egy kiállítást. A terem mérete, a rendelkezésünkre álló tárlók és a falfelületek, amelyekre a magyarázó pannókat fel tudtuk fogni, határozták meg, hogy mennyit tudunk ebből a nagyon gazdag gyűjteményből megmutatni. Sokat és keveset. A könyvek mennyiségi szempontjából sokat, keveset abban az értelemben, hogy csak a fő reformátori irányzatokat sikerült így bemutatni. Természetesen a magyarországi és erdélyi mozgalmakat, illetve a 16. században lezajlott eseményeket” – tájékoztatta lapunkat László Annamária.

A kiállítás kronológiai sorrendben mutatja be a reformációt: a Luther előtti előzményeket, azokat a reformtörekvéseket, amelyeknek egy részét az egyház integrálta, így alakultak meg a különböző szerzetesrendek, másrészüket pedig eretnekként elítélte. Legismertebb ez utóbbiak közül Husz János, akit Konstanzban máglyán égettek el. Szó esik Erasmusról, hiszen az ő fordításai alapozták meg a későbbi reformátori munkásságot. Így érkezünk el Luther Márton tevékenységéhez, mellette természetesen ott van Philipp Melanchthon is. Luther volt ugyan az elindítója akaratlanul is a mozgalomnak, de ő nem egyházat akart szervezni, csak megreformálni a meglévőt, nem is foglalkozott egyházszervezéssel. Aki ezt az egészet formába öntötte az Melanchthon volt. Következik a svájci reformáció: Zwingli Ulrich, aki az itteni reformáció elindítója. De természetesen láthatóak Kálvin János munkái is, akinek a nevéhez fűződik a református vallás.

„A protestáns egyházak minden tanításban megegyeznek az úrvacsorát leszámítva. Luther azt vallotta, hogy a kenyérben és a borban valóságosan jelen van Krisztus teste és vére, Zwingli azt mondta, hogy ez csak egy szimbólum, egy emlékezés, és innen kezdődik a vita, ami végül egyházszakadáshoz vezetett. Kettéválik a protestáns irányzat: egy lutheránus evangélikusra és egy zwingliánus svájcira. Ez utóbbit rendszerezi végül Kálvin a maga Úrvacsora tanával, ami a Luther és a Zwingli képviselte álláspont között helyezkedik el. Szervét Mihály munkái is láthatóak a tárlókban, ő az, akit az unitárius egyház ősatyaként tartunk számon, a Szentháromság-tagadók közül ő az első és legismertebb. Érdekes az ő élettörténete is, már 1531-ben megjelent egy, a Szentháromságot megkérdőjelező munkája, ez is látható a kiállításon” – tudtuk meg a tárlat kurátorától.

Az erdélyi szászok Luthert, a magyarok Melachthont hallgatták

Hogy miért vált reformátussá a magyar peregrinus diákság, miután Wittenbergből hazatért, erről Buzogány Dezső, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára ad feleletet egy könyvében: valószínűleg az a nyitja a dolognak, hogy a magyar diákok, beleértve az erdélyieket is, Wittenbergben főleg Melanchthont hallgatták, nem Luthert. Amikor hazajönnek a diákok és találkoznak a zwingliánus úrvacsoratannal, akkor ez nekik már ismerős és elfogadható tantétel Melanchthon óráiról. Így már 1559-ben Marosvásárhelyen elfogadják az Úrvacsoráról való keresztényi tanítást, vagyis a svájci mintát és ekkor válik ketté Erdélyben is a protestáns egyház. Itt viszont nemzetiségi vonalak mentén is szakad a protestáns egyház: a szászok maradnak lutheránusok, a magyarok pedig reformátusok.

„Az erdélyi reformátorokat és munkásságukat is bemutatjuk mind a pannókon, mind a könyveken keresztül. A magyar nyelvű könyvek közt láthatunk unikumokat, ritka példányokat. Például Méliusz Juhász Péternek a Keresztényi vallásról írt könyve. Ennek ma két példánya ismert: az egyik a Tékában, a másik pedig a British Library állományában maradt fenn. Bejthe István könyve és Molnár Gergely katekizmusa is unikum. Hangsúlyosan van jelen az unitárius tanítás, hiszen Erdélyben egy adott pillanatban szinte minden fontos személy unitárius volt: a fejedelem, papok, nyomda volt a kezükben, így nem meglepő, hogy a 16. században az unitárius nyomtatványok számosabbak, mint az egyéb felekezethez kapcsolhatók. Értékes darabja a kiállításnak, egy eredeti, görög nyelvű Melanchthon kézirat, amely egy könyvtáblán maradt meg, és a Teleki gyűjteményhez tartozik. Nem tudjuk, mikor került ide, azonban a 19. században a könyvtárosok már tudnak róla. Erdélyben két ilyen kézirat van: egyik Kolozsváron, egy könyvbejegyzés, a másik nálunk, egy Krisztus-portré, leírás. Ugyanabban a tárlóban tekinthető meg két német reneszánsz kötés, melyeknek első borítóját Melanchthon, a hátsót pedig Luther alakja díszíti. Mindkettő az előbbi életéről, munkásságáról szól” –– mondta még el lapunknak a könyvtáros.

A tárlat egész évben látogatható.

Share Button
Ennyien olvasták: 291

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.