Központ
2020. augusztus 14. péntek, Marcell

„Művészetet értékelő és munkát szerető embereket nevelünk”

Nemes Gyula február 12, 2015 Kultúra

Bandi Dezső fafaragókör Csittszentivánon

Csittszentivánon 2002-ben alakult meg a fafaragókör néhai Bandi Dezső (1919–2005) iparművész irányításával. A mester halála után tanítványai tovább folytatták a munkát, ápolva és továbbvíve a hagyatékot. A faragókör mai vezetőjét, Székely Lajos tanárt az egyesület és a kör megalakulásának körülményeiről, céljairól, elért eredményeiről kérdeztük. 

F1

A Bandi Dezső Kulturális Egyesület tíz éve jött létre a csittszentiváni fafaragókör elindítójának emlékére. Az egyesület mai elnöke Székely Lajos tanár egyben a faragókör irányítója is. „Mozgalmas 21. századunkban szükségét éreztük annak, hogy intézményesített keretek között elevenítsük fel, ápoljuk hagyományainkat és gondoskodjunk arról, hogy a gyermekeink valóban érezzék sajátjuknak azt, amit elődeink alkottak. Ezt a munkát kezdtük el 2002-ben, amikor felkértük Bandi Dezső iparművészt, néprajzkutatót, hogy avassa be gyermekeinket a fafaragás, rajzolás és éneklés titkaiba. Ő tárta fel a gyermekek előtt a népi alkotások tartalmi gazdagságát és formai szépségét, ügyelve a tiszta forrás őrzésére. Csittszentiván volt az utolsó település, ahol tevékenykedett Bandi Dezső. 2005-ben bekövetkezett váratlan halála után úgy éreztük, hogy szellemiségét tovább kell éltetni, ezért 2007-ben létrehoztuk a róla elnevezett kulturális egyesületet” – tájékoztatta lapunkat Székely Lajos.

F5

Céljuk: tudásukat önzetlenül továbbadó gyermekeket nevelni

Az egyesület tevékenységének fő célkitűzése az amatőr és hivatásos művészet támogatása, a helyi kulturális, művészeti értékek megőrzése és olyan szintű oktatása, amely a közösség minden tagja számára elérhető. Ezáltal megteremti a feltételeket a népművészeti hagyományok újraindításához. Támogatja a tehetség és az alkotókészség szabad kibontakozását, elősegítve általa a gyermekek és fiatalok könnyebb beilleszkedését a társadalomba. További céljuk kitartó, szüntelen fejlődni akaró, tudásukat önzetlenül továbbadó gyerekeket nevelni, akik majd méltó utódokként viszik tovább a fáklyát. 2005-től minden évben megszervezik Bandi Dezső emlékére a faragótábort, mely mára nemzetközi szintű rendezvénnyé nőtte ki magát.

F2

„Tizenhárom év alatt sokat fejlődtek tanítványaim – folytatja Székely Lajos. Elégtételt jelent számomra, hogy művészi szinten kezdenek dolgozni. Szép formájú, gazdag tartalmú, és ezáltal sugárzó erejű, sok ezer éves motívumok továbbélését látjuk a faragványaikon. Olyan motívumokat fogalmaznak meg vésőikkel kis művészeink, melyeknek nagy részét Bandi Dezső gyűjtötte. Csodálattal nézek ezekre a gyermekekre, hiszen a Jóisten megáldotta őket annyi művészi érzékenységgel, alkotókészséggel, melynek köszönhetően nemcsak, hogy fel tudtak/tudnak figyelni a természet varázslatos világára, hanem képesek ezt vissza is tükrözni munkáikban. Nem is annyira faragókat, mint inkább a művészetet értékelő és a munkát szerető embereket szeretnénk belőlük nevelni!”

F1

„Munkánkat az elődeink iránt érzett tisztelet jegyében végezzük”

„Fő célunk tehát a gyermekek művészeti készségének a fejlesztése és ezzel együtt nemzetünk, népünk hagyományainak megőrzése, népszerűsítése és átszármaztatása az utánunk következőkre. Mindezt tesszük az elődeink iránt érzett tisztelet és ragaszkodás jegyében, hozzájárulva ezáltal tárgyi és szellemi örökségünk ismételt felfedezéséhez, helységünk turisztikai fejlődéséhez és nem utolsó sorban a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez. Tény, hogy a gyermekek jövőjének alakulását tekintve, az említetteken kívül ez a művészi, alkotó munka segíthet számukra a pályaválasztásban is.”

F7

A csittszentiváni faragókör eddigi kiállításai:

2003: Marosvásárhely, az Unitárius Egyházközség tanácsterme

2004: Marosvásárhelyen a Várban

2005: A Marosvásárhelyi Népi Egyetem előadóterme

2006: Marosvásárhelyi Református Esperesi Hivatal

2010: Marosvásárhelyi Bernády Ház

2011: Marosvásárhely, Bolyai-téri unitárius templom tanácsterme

2012: Szászrégen, Dió Ház

2013:  Székelyudvarhely, Forrásközpont  előadóterme, Szamosújvár, Téka Ház, Kolozsvár, Reményik Sándor Galéria.

2014: Kolozsvár, Magyar Főkonzulátus kiállítóterme

A csittszentiváni fafaragó „iskola” kis mestereit már oktatni is meghívják különböző helyekre, rendezvényekre. „A táborokban való részvétel idején a tanítványaim mint oktatók vannak jelen. Ilyen helyek, rendezvények voltak: Vajdaszentiványi tánctábor, Szováta, Égígérő Fesztivál, Székelyudvarhely, Míves Emberek Sokadalma. De ezeken kívül számosan kaptunk és kapunk felkérést településnapok alkalmával bemutatót tartani, de az Iskola másként program keretén belül is számos meghívásnak teszünk eleget. Sőt, még magyarországi meghívásaink is voltak, például Mezőtúrra, Csobánkára, Vácra, de voltunk a Csángoföldön is, ahol az ottani gyermekekkel ismertetjük meg a fafaragás fortélyait” – mondta el lapunknak Székely Lajos.

Bandi Dezső alkotótábor minden évben

Az egyesület 2005-től minden évben megszervezi Bandi Dezső emlékére az ő nevét viselő alkotótábort, amely mára már nemzetközi szintű eseménnyé nőtte ki magát. Állandó programmal, heti 5 alkalommal délutánonként működik a fafaragó szakkör a helyi Tollas Jenő kultúrotthon földszinti termeiben kialakított műhelyben, ahol minden érdeklődőt szeretettel fogadnak.

Az eltelt években számos közös, kültéri alkotás készült a fafaragókör mestereinek munkája révén. Ilyenek az I. és II. világháborúban elesett hősök emlékére állított Szentlélek emlékmű, a székely kapu a helyi iskola bejáratánál, a településköszöntő tábla, a néhai pedagógusok emlékére állított kopjafa, a kultúrotthon díszpadjai, valamint számos faragvány, amely az iskola és a kultúrotthon belső tereit díszíti. „Ezeken kívül még nagyon sok kisebb-nagyobb alkotás a gyermekek szobáit ékesíti, vagy vannak, amelyek ajándékként eljutottak Csittszentivánról  Japánba, mert onnan is voltak látogatóink, akiket meg is tanítottunk fát faragni. De németországi és amerikai vendégeink is voltak. A németországi barátaink támogatták a famegmunkáláshoz szükséges kisgépek és kézi szerszámok beszerzését, a helyi önkormányzat biztosítja a helyiséget és a szükséges faanyag egy részét” – zárta ismertetőjét a Bandi Dezső Egyesület elnöke.

Share Button
Ennyien olvasták: 1261

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.