Központ
2020. november 26. csütörtök, Virág

A hagyományőrzés összekötő kapocs múltunk és jelenünk között

Központ május 16, 2013 Társadalom

A hagyományőrzés összekötő kapocs
múltunk és jelenünk között

hagyomany

A hagyomány fogalmát, ha meg akarnánk határozni, talán úgy fogalmazhatnánk, hogy „mindaz, ami őseinktől reánk maradt”. Az értelmező szótár szerint egy közösségben tovább élő, tudatosan ápolt szokás, szellemi örökség. Ha meg szeretnénk ismerni nemzetünket, szülőföldünket, szűkebb hazánkat, akkor először is hagyományainkkal kell tisztában lennünk. Ezek ismeretével, ápolásával különbözünk a velünk együtt élő népektől. Ez az, ami alakít, ami fenntart, amire jövőt lehet építeni.

 

Hajdan a vidéki társadalom túlnyomó többségének igen korlátozott térbeli mozgástere volt. A vidéki embert nagyon kevés külső hatás érte, szülőfalujában, és annak igen szűk környezetében élte le az életét, „összenőve” a tájjal, szokásaival, őseitől örökölt életformájával. Ma már ez egészen másként van. A tömegközlekedési eszközök fejlődése igen megnövelte a térbeli mobilitást, a tömegtájékoztatási eszközök segítségével pedig a földgolyó legtávolabbi pontjáig is eljuthatunk. Persze „virtuális” értelemben. A társadalmi mobilitás mai útjai elvezetnek a szülőfaluból. Más embereket, kultúrákat, tájakat ismerhetünk meg, új hatások érnek naponta, és ezáltal a gyermekkorban talán az egész világot jelentő szülőfalu szűkül, egy lesz a sok közül. A kitágult mozgástér tehát gyengíti, vagy éppenséggel feloldja a kötődéseket.


És így jutunk el a hagyomány­őrzés, a hagyományápolás szükségességéhez. Ez előtt néhány évtizeddel kevesen tudták, hogy mi fán is terem. Ma már egyre nagyobb az olyan emberek száma, akik lelkükön viselik elődeink reánk hagyott szellemi és tárgyi örökségének ápolását. Egyre többen gondolják úgy, hogy újraéleszteni őseink szokásait, hagyományait, megőrizni szellemi, kulturális, építészeti hagyatékait nemzetünk, egyházaink, hadviselő elődeink iránti becsületbeli kötelességünk. A hagyományőrző mozgalmat tehát akár a globalizmus uniformizáló ellentéteként is értelmezhetjük.

A hagyományőrző csoportoknak felelőssége a történelem megismertetése

Manapság igen sokféle hagyományőrző csoporttal találkozhatunk a széles körben népszerűsített rendezvényeken. De ezeknek, azon kívül, hogy látványosak, tömeget vonzóak, felelősségük is van a történelem megismertetésében. Tevékenységük sokak számára az egyetlen élő élmény a történelemről, ezért a hitelesség kulcsfontosságú.

Mai lapszámunkban egy lelkes fiatalokból „toborzott” hagyományőrző csoport tevékenységével, céljaival ismertetjük meg kedves olvasóinkat. Kérdéseinkre Benkő József fiatal történész, a csoport egyik alapító tagja válaszolt.


– Mikor alapították meg a hagyományőrző csoportot, hány tagja van, és kik léphetnek be?

– Csoportunk 2010 augusztusában jött létre, felvéve a marosvásárhelyi Magyar Királyi 23. Határvadász-zászlóalj nevet, mellyel emléket szeretnénk állítani a második világháborúban harcoló marosvásárhelyi alakulatnak. Jelenleg tíz tagból áll a csapat. Minden olyan fiatal tagja lehet  csoportunknak, aki érdeklődést mutat ezen kor katonai hagyományainak ápolása iránt, elkötelezettséggel tud részt venni rendezvényeinken, valamint önfegyelmezett magatartásról tanúskodik a hagyományőrző egyenruha felöltésekor.

„Célunk a történelmi események tényszerű megismerése, kutatása”


– Milyen céllal alakult meg a csoport? Mik a célkitűzéseik?

– Egyesületünk tagjai elsősorban a történelem iránt érdeklődő fiatalok, nekik igyekszünk helyet és közösséget biztosítani, hogy tanulmányaikat és munkásságukat elősegítsük. Ezen fiatalokkal összefogva célunk elsősorban Erdély területén az emlékmiséken, avatásokon, emlékünnepségeken, fórumokon, történelemórákon, hadijátékokon, saját szervezésű felvonulásokon való részvétel.

További célunk a történelmi események tényszerű megismerése, kutatása, valamint az ezekre való megemlékezés, továbbá korabeli tárgyak, hadfelszerelések, dokumentumok, emlékek megmentése és megőrzése az utókor számára, ezáltal hagyományaink ápolása és népszerűsítése elsősorban Erdély területén. Az említett célok mellett folyamatosan gondozzuk az erdélyi hadisírokat, szervezünk történelmi előadásokat, megemlékezéseket, vitafórumokat.

„A helyi magyarság múltját egészében kell megismernünk”


– Miért van szükség ilyen jellegű hagyományőrző csoportra?

– Fontosnak tartjuk, hogy a második világháború erdélyi magyar hőseinek méltó emléket állítsunk, melyre komoly igény mutatkozik, ezért szervezetünk elsőként vállalta fel ezen hagyományok őrzését, kutatását és továbbörökítését. A korszak megismerése és megértése fontos ahhoz, hogy Erdély történelmét és a helyi magyarság múltját egészében megismerjük.


– Milyen tevékenységet fejtenek ki?

– Szervezetünk jelen van az erdélyi hadtörténeti vonatkozású megemlékezéseken, díszőrségben tisztelegve a második világháborúban elesett honvédek emlékműveinél, ugyanakkor előadásokat is tartunk, bemutatva a korabeli egyenruhát, felszerelést, ismertetve a hadtörténelem általunk kutatott időszakaszát és erdélyi vonatkozásait.

Első rendezvényünk 2010-ben a Honvéd Bajtársi Találkozó volt, mely felejthetetlen érzés volt számunkra, és a résztvevő egykori katonák és hozzátartozóik számára egyaránt. Azóta két alkalommal szerveztük meg a Doni Emléktúrát, amelyet több száz résztvevő tisztelt meg jelenlétével. Túlélő túrát és katonai (alaki) kiképzőtábort is több alkalommal szerveztünk, ezek egyre nagyobb sikernek örvendenek a fiatalok körében, kik ezáltal a természetjárás mellett, megismerik a történelem ezen korszakát.


– Vannak-e támogatóik?

– A csoportunk által létrehozott és működtetett weboldalnak köszönhetően több történész, kutató és gyűjtő is segíti munkánkat, akikkel folyamatosan konzultálunk (www.turulkutatocsoport.ro).

A 2012-ben és 2013-ban megszervezett Doni Emléktúrákon anyagi támogatásban a Maros megyei EMKE, a backamadarasi Polgármesteri Hivatal, a backamadarasi egyházközség, valamint a csíkfalvi Polgármesteri Hivatal támogatott.


Share Button
Ennyien olvasták: 778

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.