Központ
2020. február 23. vasárnap, Alfréd

A jó lélekkel, alázatos szeretettel végzett munka

Nemes Gyula március 4, 2016 Társadalom

Magyarországon 1989-től kezdve alakultak meg az első falugondnokságok. Erdélyben ezek mintájára az első falugondnokság 1993-ban a nyárádmenti Szentgericén alakult meg, Balázs Sándor helyi unitárius lelkész kezdeményezésére. A Romániai Falugondnokságok Szövetségét 2007 augusztusában jegyezték be a székelyudvarhelyi törvényszéken. Napjainkban 30 falugondnokság tartozik a szövetséghez, amelynek elnöke Balázs Sándor unitárius lelkész. A tiszteletest arról kérdeztük, hogy mit is jelent a falugondnoki szolgálat, kik lehetnek falugondnokok, és milyen képzettséggel, adottságokkal kell rendelkezniük azoknak, akik ilyen tevékenységet vállalnak.

h (1)

Balázs Sándor már az 1990-es években több szociális programot indított el Szentgericén, holland és amerikai segítséggel. Mivel a helyi gyermekek télen-nyáron, esőben-fagyban gyalog jártak iskolába a szomszédos faluba, a külföldi támogatókat meggyőzte egy iskolabusz megvásárlásának szükségességéről. Végül a szükséges pénz összegyűlt, megvásárolták a járművet, amely 2001 januárjában szolgálatba is állhatott. A kisbusz azonban a későbbiek során más gondok enyhítését is elősegítette. Például, ha valakinek szakorvoshoz kellett mennie Marosvásárhelyre, akkor is igényelték, de ha lakodalomban vagy temetésen kellett részt venni más településeken, akkor is jól jött a kisbusz. Pénzt csak az üzemanyagköltségre számoltak fel. Ez a tevékenység, ha nem is volt akkor még így meghatározva, de falugondnoki szerepnek minősült. Balázs Sándor aztán a következő szolgálati helyén, Magyarzsákodon is falugondnoki szolgálatot szervezett.

Öntudatos és következetes szeretetszolgálat

– Kérem, határozzuk meg: mi is a falugondnokság?

– A falugondnokság a kis települések, falvak intézmény- és szolgáltatáshiányából fakadó hátrányos helyzetek enyhítése és megoldása érdekében létrehozott szociális, közösségszervező, -fejlesztő program és szolgálat. Alapelve az azokon való segítés, akik már nem, illetve még nem képesek önerőből boldogulni. Célszemélyei és csoportjai elsősorban a gyermekek, a betegek és családjaik, a magukra maradt idősek. Lényege a mindennapok terheinek hordozásában való segítségnyújtás, az ezzel járó gondok enyhítése vagy éppen megoldása, a különleges élethelyzetbe kerülők gondozása, a sérült vagy éppen sárba taposott emberi méltóság helyreállítása. Ha egyetlen mondatba szeretnénk foglalni a falugondnokság lényegét, akkor ez lenne: öntudatos és következetes szeretetszolgálatot jelent, önkéntes jellege pedig kizár minden hivatali és hierarchikus alá- és fölérendelést. A falugondnok és munkatársai nem a helyi hatóság, a polgármester feladatát vállalják át, azoknak nem „szolgái”, bár együttműködnek, de nem az ő irányításuk alatt állnak.

h (3)

– Melyek a falugondnoki szolgálat vállalásának feltételei?

– Szinte anekdotikus kimondani, de a falugondnokság alapvető feltétele a falugondnok személyének léte. Alapvető kívánalom, hogy e tisztség létrejöjjön, s azt köztiszteletben álló, megbecsülésnek örvendő, jó szándékú és elkötelezett, lehetőleg fiatal személy töltse be, aki sohasem él vissza a rászorulók és rábízottak kiszolgáltatott helyzetével és megelőlegezett bizalmával. A falugondnokot a település közgyűlése választja pályázat és titkos szavazás útján, és ő ennek a fórumnak tartozik elszámolással tevékenységéről, végzett munkájáról. Ugyanakkor, ha erre lehetőség van, kívánatos, hogy a falugondnok a helyi önkormányzat munkakönyves alkalmazottja legyen, fizetését vagy annak egy részét szociális pályázat alapján akár a megyei tanács is biztosíthatja. Természetesen ilyen esetben munkaadója felé is elszámolással tartozik.

– Milyen feltételeknek kell eleget tennie az ilyen munkát vállaló személynek?

– A szolgálat készsége mindig belső indíttatásból fakad. Ez a falugondnok esetében is érvényes, mert ezt a munkát csak jó lélekkel, alázatos szeretettel és teljes odaadással lehet végezni. A falugondnokra sok esetben mint a végső remény hordozójára tekintenek, ezért soha nem szabad csalódást okoznia annak, aki rászorul és hozzá fordul. Korától függetlenül alkalmas a falugondnokságra az a lelkileg érett személy, aki éppen a vállalt feladat tüzében edződik meg, a szolgálatban nemesedik emberségében. A munkára való elhivatottság és alkalmasság mellé azonban szükséges a képzettség is. Jelen pillanatban az intenzív képzés lehetősége csak Magyarországon biztosított. Erdélyben a Falugondnokságok Szövetségének szervezésében az évenkénti találkozás, képzés az egyetlen nevelő fóruma a falugondnokoknak. Emellett az alapképzés mellett természetesen a szüntelen önképzés teszi igazán hivatással megélt foglalkozássá a gondnokot.

Share Button
Ennyien olvasták: 697

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.