Központ
2020. szeptember 19. szombat, Vilhelmina

A konfrontációt nem lehet elkerülni

Nemes Gyula december 18, 2014 Társadalom

– kerekasztal-beszélgetés a kétnyelvű utcanévtáblákról –

Kedden este kerekasztal-megbeszélésre került sor a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban a avárosban mai napig hiányzó kétnyelvű utcanévtáblák ügyéről. A találkozón az eseményt szervező Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) és a Kétnyelvű Utcanévtáblákat Marosvásárhelyen (KUM) csoport tagjain kívül a városi tanács RMDSZ-es frakciójának egy része is jelen volt.

kerekasztal 1

A megbeszélés első részében Barabás Miklós, Benedek Lehel és Demeter Zoltán ismertették a KUM céljait és eddigi tevékenységét. A csoport először 2014. május 5-én tartott sajtókonferenciát, amelyen kifejtették: céljuk, hogy 25 évvel a rendszerváltás után megjelenjenek Marosvásárhely utcanévtábláin a magyar nyelvű utca- és térnevek. Még ebben a hónapban petíciót nyújtottak át Peti András alpolgármesternek és Borbély Lászlónak, az RMDSZ politikai alelnökének, amelyben kérték, hogy a politikai érdekérvényesítés eszközeivel képviseljék és vigyék sikerre az ügyet. A KUM tagjai május-augusztus között aláírásokat gyűjtöttek a petíció támogatása érdekében. Az ügy szakmai tanácsadójaként a CEMO május folyamán feljelentette a város polgármesterét és jegyzőjét az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál a részlegesen kétnyelvű utcanévtáblák diszkriminatív jellege miatt. A Vársétányon tartott villámcsődületen alkalmával kétnyelvű táblákat helyeztek el a sétányon. A csoport tagjai több alkalommal fejezték ki elégedetlenségüket néma tüntetés formájában a városi tanács ülésein.

A polgármester szerint nincs jogi keret, az alpolgármester szerint van

Ez év júliusának végén megjelentek az első kétnyelvű utcanévtáblák a város területén, összesen három, amely a teljes utcalétszám 1%-át jelenti. A további táblák kihelyezésére azóta sem került sor. Az ODT 2014 júliusában figyelmeztette a város polgármesterét és jegyzőjét, és felszólította őket az utcanévtáblák valós kétnyelvűre cserélésére, amire hat hónap haladékot kaptak. A KUM tagjai háttértárgyalásokat folytattak Dorin Florea polgármesterrel, aki szerint nincs jogi keret az ügy megvalósítására, Peti András alpolgármesterrel, aki szerint van, Maria Cioban jegyzővel, aki a politikai akaratot hiányolja, Florian Moldovan gazdasági igazgatóval, aki szerint a 2014-es költségvetés nem teszi lehetővé a táblák cseréjét, Kiss Imola igazgatónővel, aki szerint viszont van erre pénz elkülönítve…

A találkozó további mozzanataként a KUM tagjai power pointos beszámolójukban arra is kitértek, hogy miként látják az ügyben a vásárhelyi magyar önkormányzati képviselők tevékenységét, hozzáállást. Szerintük az RMDSZ-es tanácsosok egy része ismeri az ügy jelenlegi helyzetét, más részük tájékozatlan. Egyeseknek közülük nem átlátható ezen ügyben végzett tevékenysége. A megbeszélésen Bakos Levente, Benedek István, Karácsony Erdei Etel, Kikeli Pál, Haller Béla, Peti András és Törzsök Sándor tanácsosok vettek részt.

„Az érzelmi síkról a gyakorlatira kell térni”

A hozzászólások, javaslatok, jövőbeni tervek ismertetése során dr. Kikeli Pál kifejtette, hogy a tanácsosok tudomásul vették a KUM álláspontját, de arra kérte a két csoport tagjait, hogy legyenek kölcsönösen toleránsak egymás iránt. „A cél világos mindenki számára, csak azt kell tisztázni, hogy az együttműködés során mi a szerepe a tanácsnak és mi a civil szervezetnek. Az az érzésem, hogy az ügy az érzelmi indulatok síkjára terelődött, szerintem viszont inkább a gyakorlati részre kellene összpontosítani” – mondta a tanácsos.

Törzsök Sándor három pontban fogalmazta meg észrevételeit: először is szerinte ez az ügy tipikus példája annak, hogy „mit hogyan nem lehet csinálni”. Másodsorban elutasítja azt az álláspontot, hogy nincs jogi keret a kétnyelvűség érvényesítésére, de sajnos a városi tanács egy döntéshozó és nem végrehajtó szerv. A végrehajtók ez esetben mindenféle akadályokat kitalálnak, kifogásolva a kihelyezendő táblák méretét, anyagát, színét… Harmadszor pedig mindenkinek tudni kell azt, hogy nincs semmi garancia arra, hogy a tanácsi határozatokat végre is fogják hajtani. A jövőbeni tervekkel kapcsolatban pedig kifejtette, hogy van egy közbeszerzési javaslat, amit különböző formai okokra hivatkozva akadályozni próbálnak. „Szerintem hozni kell egy újabb döntést, amely után beindul a közbeszerzés, mert tényleg vannak formai problémák” – fejtette ki Törzsök Sándor.

kerekasztal 4

„A cél közös, nem az RMDSZ az ellenség!”

Karácsony Etel szerint minden magyar tanácsos jóhiszeműen viszonyul ehhez a problémához. Rosszul esik, hogy a civilek részéről csak kritika fogalmazódik meg. „Nem segítünk egymásnak, ha csak kritikával élünk. A cél közös. Véleményem szerint több variánst kell kidolgozni, több síkon kell elindulni párhuzamosan, ahhoz, hogy valamelyik úton célba érjünk”– mondta a tanácsos.

Bakos Levente úgy véli, hogy a politikum és a civil társadalom együttes határozott kiállására van szükség a valós kétnyelvű táblák ügyének előremozdításáért, de a kérdést politikailag kell kezelni. „A kritikára szükség van, de nem az RMDSZ az ellenség. Nem szabad túlértékelni a tanács szerepét” – vélekedik Bakos Levente.

„Rossz szelek fújnak”

Haller Béla tanácsos szerint a totalitárius kor szellemében dolgoznak sok területen ma is. „Új határozattervezetet kell kidolgozni, amely nem tartalmaz formai hibákat, és részletesebben kell foglalkozni a technikai problémákkal. De figyelembe kell venni azt, hogy nem minden időpont alkalmas az érvényesítésre. Most úgy látom, rossz szelek fújnak. Manapság mindent meg lehet tenni a mi akaratunk ellenében. Szerintem akkor jöhetünk elő a tervezetünkkel, amikor szövetségeseket találunk, akik támogatnak” – fejtette ki véleményét a városatya.

„Marosvásárhely, Rózsák tere”

Peti András alpolgármester szerint számba kell venni azt, hogy ma hol tartunk ez ügyben és mit szeretnénk a jövőben elérni. „Eddig inkább a formális keretekkel foglalkoztunk, a jogi kerettel kevésbé. A 7/1996-os törvényt, amely rendelkezik az utcanév-lajstromról, minden alkalommal – új utca nyitása, átnevezés stb. – időszérűsíteni kellene. Van olyan tanácsi határozat, amelynek értelmében minden módosítás esetén alkalmazni kell a kétnyelvűséget, ha például új utcákat nyitunk meg, azoknak startból kétnyelvű utcaneveket adunk. Én azt szeretném, ha az együttműködésünk során elérnénk azt, hogy személyi igazolványunkon és a hajtási jogosítványunkon ez állna ›Marosvásárhely, Rózsák tere‹. Addig azonban még hosszú és rögös az út. A cél ez kell legyen.”

Bár Benedek István tanácsos jegyzeteit magával hozva szeretett volna hozzászólni a vitához, a városatyák számára kijelölt 2-2 perces hozzászólási idő eljöttére sürgős esetre hivatkozva távoznia kellett.

A találkozó végén mindkét oldal – politikusok és civilek – egyetértettek abban, hogy a konfrontációt nem lehet elkerülni, ezzel szembe kell nézni. A közeljövőben konkrét tervet és határidőt kell meghatározni, valamint felelősöket kinevezni, akik irányítják és felügyelik az utcanévtáblák ügyének kimenetelét.

Share Button
Ennyien olvasták: 853

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.