Központ
2020. december 06. vasárnap, Miklós

A „Mátyás királyhoz” címzett épület

Központ március 13, 2014 Társadalom

A vásárhelyi unitárius templom

A „Mátyás királyhoz” címzett épület

t1

Az 1571-ben Marosvásárhelyen tartott országgyűlésen mondták ki, hogy Isten igéje szabadon prédikálható. Ezzel megerősítették az unitárius vallás befogadását.  Marosvásárhely lakóinak több mint fele unitárius hitre tért. Feljegyzések szerint szép templomukat és iskolájukat, mely a Fazekas és Szent-Miklós utca sarkán állt, Mihai vajda és Basta csapatainak pusztítása megsemmisítette. Ennek következtében a hívek száma lecsökkent, 1843-ig templomuk sem volt. 1849-ben Benkő Pál ügyvédtől megvették a Fazekas utca és Szent-Miklós utca sarkán lévő telket, amelyre 1869-ben néhány hónap leforgása alatt imaházat és ahhoz csatlakozó épületszárnyat építettek, melyben előbb „Mátyás király”-hoz címzett vendéglő, majd 1920-tól kezdve az „Oroszlán” vendéglő működött.

1929-30-ban az egyházközség tagjainak adományából, Halmágyi János esperes vezetésével, felépítették a mai látható nagy templomukat az imaház és a vendéglő épülete mellé. A tervező Petrovits Kálmán mérnök, a vállalkozó Bustya Lajos, az építésvezető Lénárd Imre volt.

Erre emlékeztet a bejáratnál lévő emléktábla. Az „Anno 1697”-es körfeliratot viselő 25 kg-os harang, a marosszentkirályi egyház tulajdona volt.

t2

A Püspöki vizitációs jegyzőkönyv feljegyzése

Ahogyan azt Nagy László esperes-lelkész lapunk olvasóinak elmondta, az unitárius vallás a tizenhatodik századi radikális reformáció legkésőbbi hajtásaként jött létre Erdélyben, több korábbi antitrinitárius irányzat egybeolvasztásával.

Az unitárius köztudat az egyház megalakulását az 1568-as tordai országgyűléstől számítja. Az új tan népszerűségét jelzi, hogy rövid időn belül Erdély lakosságának nagy része Dávid Ferenc követőjének vallja magát.

Az 1571. évi januári országgyűlés után Marosvásárhely lakosságának többsége is unitárius, azonban János Zsigmond halála után, valamint a tizenhatodik és tizenhetedik századi történelmi események hatására az unitáriusok Marosvásárhelyről kiszorulnak, és századokon át Marosszentkirályon élnek szervezett egyházi életet.

Amikor a marosvásárhelyi unitárius egyházközség történetéről beszélünk, akkor először a marosszentkirályi unitárius egyházközség múltjáról kell szólnunk, melynek egykor lelkésze, temploma, lelkészi lakása, birtoka volt. Az 1817-es Püspöki vizitációs jegyzőkönyv feljegyzései alapján részletes kép tárul elénk az egyházközségről:

„…A Templom fekszik a falunak a napkelet felől való végében, ennek czinterme az utcza felől bé kerítve deszka kerttel egyébütt pedig minden kert nélkül vagyon hossza 23, a napkelet felől való végének széle 10, a napnyugat felől valónak 13 1 öll.

A Templom fából készült, a fák között Téglával kirakva, mely fedele a régiség miát megrongyoltat napnyugati végibe vagyon tserefából készült Harang láb. A Templomnak dél felől való fenyőfa deszkából készült, záros ajtaja vagyon, bé menvén ezen láthatni dél felől való oldalán három, napkeleti véginél egy, a napnyugati végiben is egy üveg ablakokat, a kar a napnyugati végiben tserefa gerendákon áll, fenyőfa deszkából készült, hammu szín festékes. Északi oldalán egy tserefából készült, fenyőfából béllelt hammu szín festékes prédikáló szék, felette fenyőfából szarufás Koronátska minden írás nélkül, a Templom mennyezete hammu és fehér szín festékes, melynek párkányain el kezdve a Koronánál ezen Sz. Irásbeli helyek olvastatnak. Deut 27,4, Malak II. 10, Tim II,5, Pred 5,2. A Templom közepén által menő szivárványon a Kárpittyán ez: Ut sua pertingat penetret (?) que precatio Coetim (Coelim?) corde sot expuro, sit brevis atque freqvens. Ugyan ezen Táblának más oldalán : In honorem Dei Patris et filii eius Jesu Christi extructum hoc Templum. Anno 1701…”.

Amint az a rendelkezősünkre bocsátott dokumentumokból kederül, a haranglábon két harang volt. A nagyobbik felirata: Cura Lud Sza 1710 Sumptu Eccles Unit. Sz Kira. A kisebbik harangon pedig ez szerepelt: 1697. Sajnos, a nagyobbik harang méreteit nem ismerjük, a magyar állam 1848-ban ágyúnak kéri, de az egyházközség 100 mfrt-ért megvásárolja. A kisebbik harang hosszú ideig az 1929-30-ban épült templom padlásán volt, ma a Szásznádasi Unitárius Egyházközség templomának tornyában szól.

t3


Az imaház építésének szükségszerűsége

A tizenkilencedik század elején tehát egyetemes egyházi igényként jelentkezett a marosvásárhelyi egyházközség megalakítása. Kimondják egy imaház építésének szükségességét , és elrendelik az országos gyűjtést. A gyűjtés eredménye 4.489 korona. A szervezeti élet jelentős lépése, hogy 1839-től Marosszentkirálynak és Marosvásárhelynek közös lelkésze van Kelemen István személyében, majd fia Kelemen Albert 1869-ben a marosvásárhelyi egyházközség első lelkésze lesz.

Az imaházat az 1869-70-es években építették fel a Szent Miklós és Fazakas utcák szögletén, átellenben a Teleki-téka épületével. 1870. november 20-án szentelték fel. Orbán Balázs leírása szerint ezekben az években a vásárhelyi unitáriusok száma százhatvan, Marosszentkirályon pedig mindössze negyven.


Az unitáriusok imaháza

Az idő bebizonyítja azt, hogy egy nagyobb templomra van szükség. A második templom építésénél az eredeti terv az volt, hogy a Városi Tanács által az egyházközségnek adományozott Albina téri telken építsék fel a díszes templomot. A terv azonban az anyagi alap hiánya miatt meghiúsul.

A templom felépítése nemcsak a marosvásárhelyi unitáriusok ügye, hanem egyházi ügy is lett. Az építést 1929. június 28-án kezdték meg az alapkőletételi ünnepéllyel. A templom építési költsége 2,5 millió lej. Ezt az összeget az értékesített telkekből, a marosszentkirályi birtok eladásából és nagyon kis részét a hívek adományából fedezték. A templom ünnepélyes felszentelésére 1930-ban került sor Dr. Boros György püspök jelenlétében. Az orgonát Bustya János adományozta.

Share Button
Ennyien olvasták: 485

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.