Központ
2019. június 16. vasárnap, Jusztin

„A miénk Európa egyik leggyengébb történelemoktatási rendszere”

Nemes Gyula augusztus 14, 2017 Társadalom

Kálmán Attilát elsősorban mint az erdélyi magyar nemesség kutatóját ismerik történészberkekben. „Saját magamat főnemességkutatónak-arisztokráciakutatónak  nevezem. Ez a történész szakterület Romániában nem igazán létezik. Nyilván az elmúlt 27 év túl rövid, hogy egy nemességkutató iskolát ki lehessen nevelni. Nyugat-Európában ezzel szemben az arisztokrácia-kutatás hihetetlen méreteket öltött úgy családtörténet, mint főleg nemesi biográfiák szempontjából. Francia- és Németországban például valóságos kutatóintézetek jöttek létre, mint például a Német Nemességkutató Intézet Kielben, amelyet 1993-ban hoztak létre. Nálunk a nemességkutatást sokszor a művészettörténethez csapják vagy netalán a családfakutatáshoz. Az igazság az, hogy a nemességkutatást egyiknek sem lehet nevezni, mégis mindenikből kölcsönöz, ez teszi nehézzé, hiszen mindig kell egy kis genealógia, egy kis művészettörténet, egy kis politikatörténet, művelődéstörténet és így tovább” – vélekedik Kálmán Attila.

Kiigazítani a magyar nemességről kialakult ferde nézeteket

A történész eddig főleg a Haller, a Teleki, a Degenfeld és a Kendeffy családok egyes tagjaival foglalkozott. A doktori dolgozatában a Haller család 18-19. századi történetét kutatta. Elmondása szerint érdekes volt egy rövid ideig a Marosszentgyörgyön birtokos Máriaffi család történetét kutatni, ugyanis a család Marosszentgyörgyön kívüli tevékenységéről nem igazán lehetett tudni.

Céljai közt szerepel, hogy minél szélesebb körben megismertesse az erdélyi főnemesség történetét. Ennek érdekében írt az évek során cikkeket nem csak magyarul, de románul és angolul is. Valamint előadásokat tartott románul a  témában a Petru Maior Egyetemen, többször gr. Teleki Kálmánnal és gr. Haller Bélával együtt, így próbálván igazítani a magyar nemességről kialakult ferde nézeteket. Érdekes volt előadásokat tartani a magyar főnemességről főleg román hallgatóknak, akik meglepetésére sok érdeklődést mutattak a téma iránt. Az elmúlt néhány év az örmény közösséggel való szorosabb együttműködést is jelentette számára.

Az örmény származású főnemesség majdnem semmilyen történelmi irodalommal nem rendelkezik. A történelem folyamán hat örmény-magyar család szerzett valamilyen főnemesi rangot: Karátsonyi, Dániel, Kiss, Markovits, Lukács, Pap. Kálmán Attila több előadást tartott és cikket is írt a témával kapcsolatosan, de a kutatást nem tekinti lezártnak.

„Fontos helyet foglal el életemben a gernyeszegi Teleki-kastély. Amikor lehetőség nyílt a kastély körül tevékenykedni, hat évvel ezelőtt, nem haboztam. Azóta többedmagammal próbálom kivenni a részemet a kastély körüli kulturális tevékenységekből és segíteni a gernyeszegi Telekiek családtörténetének a feltárását kiállítások, kastélynap, kirándulások, konferenciák szervezése által.

Egy különleges esemény volt a tavalyi budapesti Együttélési modellek a Kárpát-medencében c. konferencia ahol, Sebestyén Mihály, Pál-Antal Sándor, Garda Dezső és jómagam képviseltük Erdélyt. Nekem az a feladat jutott, hogy a szász autonómia modellről tartsak előadást a Magyar Parlament volt Felsőházi termében” – tudtuk meg Kálmán Attilától.

A diákok érezzék, hogy a tanárban szenvedély van!

A kutató történész több éve már történelmet oktat a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. Arra a kérdésünkre, hogy véleménye szerint, hogy lehet vagy lehetne megszerettetni a diákokkal ezt a tantárgyat a következőket válaszolta:

„Úgy gondolom, ez nagyban függ a pedagógustól. A tanár előadásmódja, kreativitása, a modern technológia eszközeinek a használata sokat jelent, de a legfontosabb, hogy a diákoknak érezniük kell azt, hogy a tanárból nem veszett ki a szenvedély, nem automatikusan adja elő az anyagot. Ugyanakkor fontos az is, hogy a tanárnak mennyire átfogó tudása van, mennyire tud interdiszciplinárisan tanítani. Vagyis nemcsak szakbarbár, nem csak politikatörténetet tanít, amit a legtöbben tesznek, hanem kultúrtörténetet, művelődéstörténetet is.  Valamint az is fontos, hogy mennyire vértezte fel magát a tudomány legújabb felfedezéseivel.”

Európa egyik leggyengébb történelem oktatási rendszerével rendelkezünk

Végezetül arra is kíváncsiak voltunk, hogy szerinte hogyan lehet mégis folyamatában és összefüggéseiben oktatni a történelmet, hogy az ne csak a leadott leckék sorozata legyen.

Kálmán Attila szerint Európa egyik leggyengébb történelemoktatási rendszerével rendelkezünk. A jelenlegi romániai történelemoktatás struktúrájával nem egyszerű, majdnem lehetetlen összefüggéseiben oktatni a történelmet. Főleg azokban az osztályokban, ahol egy órás tantárgy a történelem. „A tananyag mintha úgy lenne kitalálva, hogy minél nagyobb káoszt okozzon a diák fejében. Tehát megint a tanártól függ, hogy mennyire sikerül a nagy összefüggéseket megértetnie a diákokkal. Segíthet például az órán kívüli tevékenységek sorozata: történelemkör, versenyek, kirándulások, múzeumpedagógiai tevékenységek és így tovább. Ez ugyanakkor azzal is jár, hogy néha el kell térjen az anyagtól, ami azt jelenti, hogy elmarad, lehet, kihagy részeket. Amire persze azt mondhatnánk, hogy a tanárnak szüksége van annyi autonómiára, hogy efelett döntsön, csak a román hipercentralizált, mindent ellenőrizni akaró oktatási rendszerben ez néha a tanár ellen fordulhat. Tehát ördögi kör. Vannak azonban olyan pedagógusok, nem is kevesen, akik nagyon ügyesen hidalják át ezeket a problémákat” – vélekedik Kálmán Attila.

Névjegy: Dr. Kálmán Attila Marosvásárhelyen született 1982. október 8-án. Egyetemi tanulmányait a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem történelem-angol szakán végezte. Doktori címet, a kolozsvári Babeş- Bolyai Tudományegyetemen szerzett. A marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem keretén belül működő Romániai eliteket kutató központ munkatársa, 2005-től a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanára.

Share Button
Ennyien olvasták: 1265

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.