Központ
2020. december 04. péntek, Barbara, Borbála

„A nemzetiségi probléma általában csak célzatosan gerjesztett mesterséges képződmény”

Központ február 28, 2013 Társadalom
tamasizsolt– Beszélgetés dr. Tamási Zsolt történelem tanárral, a Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola igazgatójával. A tanintézmény a város egyetlen olyan általános iskolája, melynek magyar vezetője van –

– Beszéljen, kérem magáról. Mikor, hol született? Hol végezte tanulmányait?

– Szászrégenben születtem, 1975. június 11-én. Kisillyéből 1980-ban költöztünk Marosvásárhelyre, ahol jelenleg is élek. Itt végeztem az általános iskolai tanulmányaimat az azóta is 7-es Általános Iskola nevet viselő tanodában. 1989-ben a Papiu Ilarian Líceumban kezdtem el a IX. osztályt, de a bekövetkezett rendszerváltás után már a X-XII. osztályt a gyulafehérvári kisszemináriumban (ma Gróf. Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum) végeztem el. Az érettségi után a tanulmányaimat továbbra is Gyulafehérváron folytattam a Seminarium Incarnatae Sapientiae, a Megtestesült Bölcsességről elnevezett szemináriumban, a gyulafehérvári főegyházmegye teológiai intézményében, papságra készülve. A lektori és a kolitusi fokozatok felvétele után 1997–1998-ban gyakorlati, hivatástisztázó éven voltam, egy félévet Petrozsényban és egy fél­évet Brassóban tevékenykedve „szabadéves kispapként”. 1998-ban a tanári pálya mellett döntve felvételiztem a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karára, ahol teológia-történelem licenciátust szereztem 2001-ben. A következő évben patrológia mesteri dolgozatomat védtem meg a bizánci ikonoklaszta, képromboló harcokból, s 2002–2005 között doktori képzésben vettem részt ugyanitt, 2005-ben védve meg doktori tézisemet az erdélyi római katolikus egyházmegye 1848-49-es forradalmi eseményei témában.


– Vázolja, kérem a tevékenységét. Hol, mikor, mit dolgozott és dolgozik?

– Az egyetem elvégzése után, 2001-től egykori iskolám, a Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola címzetes történelemtanára lettem. A doktori képzés ideje alatt a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karán szeminarizáltam fundamentális teológiát és egyháztörténelmet. Párhuzamosan, szintén 2001-től az induló Sapientia EMTE keretén belül dr. Tonk Sándor professzor tanársegédeként szeminarizáltam a magyarság kultúrtörténete tantárgyat (úgy Marosvásárhelyen, mint Kolozsváron), majd dr. Tonk Sándor hirtelen bekövetkezett halála óta tanítom ugyanezt a tantárgyat a marosvásárhelyi karon. Néhány tanévben szintén itt vallástörténeti kurzust is tartottam. A doktori képzés után visszatértem a 7-es Számú Általános Iskolába a katedrámra. A 2011-12-es tanévtől a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Neveléstudományi és Pszichológia Karának marosvásárhelyi kirendeltségén is oktatok óraadó adjunktusként történelem módszertant. Az oktatói tevékenységgel párhuzamosan igyekszem kutatóként is tevékenykedni, amit doktori majd posztdoktori kutatási programok támogatásával tudok végezni. Jelenleg is a Magyar Tudományos Akadémia koordinálásában veszek részt egy nagyobb projektben, amely keretén belül az erdélyi egyházmegyei zsinatok történetét dolgozom fel 1790-től az I. világháborúig.


– Mióta igazgatója a 7-es Számú Általános Iskolának?

– 2001-től tanítok az iskolában, egy három éves megszakítással. Igazgatónak 2013. január 1-től nevezett ki a tanfelügyelőség.


„Igazgatóként egészen más tevékenységeket kell végeznem, mint eddig”


– Mennyire változtatta meg az életét igazgatói munkája?

– Igazgatóként egészen más tevékenységeket kell végeznem, mint eddig. Több órámról is le kellett mondanom, akárcsak az osztályfőnökségről. Kevesebb kapcsolatom van a diákokkal, amit sajnálok is. Ugyanakkor az intézményvezetés, az adminisztratív teendők végzése teljesen új kihívást jelent, nagyon sok időmet veszi el az érvényes, s folyamatosan változó iskolát érintő jogszabályok megismerése, illetve azoknak a nem túl látványos problémáknak a kiküszöbölése, amely a villanyhálózat, a fűtés, a csepegő csapok, s ehhez hasonló problémáknak az azonnali megoldásához kapcsolódnak. Sokkal időigényesebb ez a munkakör, mint gondoltam volna, ami miatt sokkal szigorúbb napirendre van szükségem, hogy a többi, számomra fontos tevékenységre is maradjon idő.


Legfontosabb a minőségi oktatás feltételeinek a megteremtése

–  Marosvásárhely egyetlen magyar általános iskola igazgatójaként milyen kapcsolatot ápol a város többi iskolaigazgatójával, illetve a hetes iskola román tanítóival, tanáraival?

– Igazgatóként természetesen meg kellett ismernem a kollégákat. Több iskola magyar aligazgatóját korábbról is ismertem. Versenyek szervezése alkalmat adott korábban is a találkozásokra, és bár most más minőségben, más problémák megoldása miatt, de továbbra is megvannak ezek a kapcsolatok, sőt kiegészülnek. Vegyes tannyelvű iskola igazgatójaként mindkét tagozat érdekeit képviselnem kell. Ez sem új helyzet, hiszen órarendkészítőként eddig is ismertem minden kolléga gondjait. A nemzetiségi probléma általában csak célzatosan gerjesztett mesterséges képződmény, nagyon sok román kollégánk van, akikkel akár magyarul is el tudunk beszélgetni. Természetesen léteznek különböző érdekeltérések, de ezek nem változtatnak az iskola alapproblémáin, ahol a legfontosabb a minőségi oktatás feltételeinek a megteremtése, a tanulók megtartása és vonzása, a tanári normák biztosítása, s egy élhetőbb körülmény kialakítása. Ebben partner etnikai hovatartozás nélkül a legtöbb kolléga.


– Kutatóként hány könyvet, tanulmányt jelentetett meg? Készített publikációs jegyzéket?

– Publikációs jegyzékem természetesen van, a legtöbb pályázat megírásakor ez előfeltétel. Mivel folyamatosan bővül ez a lista, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagjaként éltem azzal a lehetőséggel, hogy a Magyar Tudományos Művek Tára (www.mtmt.hu) adatbázis segítségével rendszerezzem közléseimet. Ezen a honlapon nem csak a publikációk címei, kiadási adatai, hanem több esetben a teljes publikáció is feltölthető. A kisebb újságcikkeket leszámítva, amelyeket sajnos nem foglaltam még jegyzékbe, ezen a listán 79 publikációm adatai érhetőek el. Ezek közt a legtöbb a szaklapokban közölt tudományos tanulmány, de megtalálhatóak a szintén szaklapokban közölt ismeretterjesztő írásaim, a tanulmánykötetekben megjelent közléseim, a szerkesztett, társszerzőként vagy önállóan írt köteteim adatai is.


– Hogyan fér össze a tanári, igazgatói munkakör a kutatással?

– Amióta az egyetemi tanulmányaimat elvégeztem, párhuzamosan tanítok és kutatok. Számomra ez természetes. Alapvetően időbeosztás kérdése: hét közben tanítok, hétvégén és vakációkban kutatok. Most igazgatóként sajnos már sok hétvégén tanügyi törvényekkel bíbelődtem, kicsit lelassult a kutatás, de remélem, hogy amint ezt az új munkakört is „megszokom”, ugyanannyi időm marad a kutatásra, mint eddig.


– Jut-e egyáltalán ideje a családra, a szórakozásra, a kikapcsolódásra?

– Ez is időbeosztás, program kérdése. A szórakozást és a kikapcsolódást szerencsére a kutatás jelenti, tehát ez így rendben is van. A családra is igyekszem időt fordítani. Iskolai idő alatt hét közben, miután az iskolából haza érek, hétvégén. Vakációban, amikor kutatni vagyok, vagy akár konferencián, a lehetőségek függvényében együtt megyünk a családdal. Mivel a levéltárak nincsenek egész nap nyitva, marad idő az együttlétre is. Így egyúttal megoldódik a családi kirándulás, egybekötve a kikapcsolódást jelentő kutatással.

Share Button
Ennyien olvasták: 636

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.