Központ
2020. július 08. szerda, Ellák

A székelyeknek a skót, a szórványnak az északír autonómiamodell lenne ésszerű

Nemes Gyula szeptember 29, 2017 Társadalom

A múlt héten Marosvásárhelyen, Nyárádszeredában, Marosszentgyörgyön és Szovátán tartott előadást Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa budapesti történész, nemzetiségkutató, az Erdélyi Szövetség elnöke. A Közigazgatás-önigazgatás, autonómiatípusok Európában című marosszentgyörgyi előadása után a történészt arról kérdeztük, miért választotta a nemzetiségkutatást szakterületének, mit kell tudnunk az Erdélyi Szövetség tevékenységéről, valamint arra kértük, mondja el, szerinte milyen típusú autonómiát lenne érdemes alkalmazni Erdélyben, a Székelyföldön.

Szeptember 21-én a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében Baricz Lajos házigazda üdvözölte az autonómiatípusok iránt érdeklődő közönséget, majd a Marosszéki Harmónia Dalkar tartott előadást Berecki Sándor és Simon Kinga vezetésével. Ezt követően dr. Ábrám Zoltán, az EMKE Maros megyei alelnöke Európa területén létező autonóm tartományok, régiók zászlaját ismertette, és hangsúlyozta az erdélyi magyar közösség autonómiára való törekvésének fontosságát. Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa történészt előadása után arról kérdeztük, miért is választotta a nemzetiségkutatást szakterületének.

„Erdélyből gyakran könnyes szemmel mentünk haza”

„Az egyetemen történelem-népművelés-tibeti szakon végeztem, majd később doktoráltam egyháztörténetből. Kutatási szakterületem a nemzetiségkutatás. Budapesten sváb-magyar családban születtem, tulajdonképpen innen ered az indíttatás a kutatás felé. A Buda környéki svábok eléggé magyar nemzeti érzelműek, és nálunk is egy ilyen hagyomány volt a családban. Nagymamám anyanyelve sváb volt, nagyapám pedig magyar nemesi családból származott, és nagy magyarságban nevelte fel az édesanyámat. Ez az egyik oka annak, hogy én mindig is érdeklődtem a történelem iránt. Édesanyámmal kisgyermekkoromban Felvidékre és Erdélybe nagyon gyakran kirándultunk, így aztán az 1960-as évektől láttam az itt zajló folyamatokat, és sokszor előfordult, hogy könnyes szemmel mentünk haza a vonattal. Aztán később történelemtanárként találkoztam azzal, hogy a magyar történelemkönyvekben egy bűnös nemzet képe bontakozik ki a diákok előtt, illetve azt láttam, hogy nem igazán akarnak magyarok lenni, mert szégyellik a magyarságukat. Ez is arra késztetett, hogy elkezdjek ezen kérdések után kutakodni” – mondta el lapunknak a történész.

Az is érdekelte továbbá, hogy vajon Trianon azért következett-e be, mert elnyomtuk a nemzetiségeket, és vajon más európai országok politikája jobban támogatta a kisebbségeket. Így indult tehát a kutatása, és az anyagok gyűjtése során eljutott oda, hogy rátalált az autonómiatípusokra, illetve megfogalmazódott és kiadásra került egy könyv is a témáról. Elmondása szerint azóta is nagyon szívesen jön előadást tartani, ha hívják, és elmondja, hogy hányféle autonómiatípus van, milyen szenvedések árán, hogyan érték el a skótok, a walesiek, a dél-tiroliak, az északírek, a baszkok és így tovább a mai helyzetüket.

Az Erdélyi Szövetség (ESz) 1988-ban alakult, amikor a Ceauşescu-korszak vége felé Erdélyben a legnagyobb nyomor volt. Akkor indult a Tőkés László ellenes hajsza is, és a nemzeti oldal írói, politikusai, történészei létrehozták az ESz-t. Célja az erdélyi magyarság sorsán való segítség volt, ami a mai napig nem változott. A világ közvéleménye elé tárni az erdélyi magyarság diszkriminatív, elnyomott helyzetét, és ehhez mindenféle nemzetközi segítséget megnyerni, hogy változtatni lehessen. „Jómagam később léptem be az ESz soraiba, az akkori vezetők jó része bekerült az első Antall-kormányba és így próbáltak segíteni. 2012 óta vagyok az ESz elnöke, van honlapunk és internetes folyóiratunk, ahova szívesen várunk történelmi, néprajzi és egyéb cikkeket. Legutóbbi tevékenységünk részeként szót emeltünk a MOGyE ügyében vagy a SzékelyMikó Kollégium államosítása ügyében, kiálltunk az autonómiáért a különböző Magyarországon szervezett tüntetéseken. Ugyanakkor gyakorlati segítséget is próbálunk adni a hozzánk forduló szervezeteknek. Most éppen szeretnénk segíteni a ROMFALSZ-ot, hogy azok kisbuszokat vásároljanak és az erdélyi kisfalvak gyermekeit iskolába szállítsák” – tájékoztatott Hévizi Józsa.

„Autonómiáját harc árán érte el minden kisebbség!”

A különböző autonómiatípusokat harc árán érte el mindenik népcsoport vagy kisebbség. Az autonómiának az a lényege, hogy nem a központi kormánynál vannak a pénzek, hanem a helyi tárcáknál. „A skótok tömbben élnek, mintegy száz éven keresztül harcoltak autonómiájukért, és a náluk alkalmazott autonómiát el tudnám képzelni a székelyek számára is. Ott, ahol vegyesen laknak, szerintem az északír modellt kell tanulmányozni. A központi kormányok, amíg lehet, elutasítják az autonómiakéréseket. De addig is lehet lépéseket tenni az ügy érdekében. Az egyik ilyen fontos lépés ma – és ezt kellene zászlajára tűzze az RMDSZ is –, hogy a munkahelyeket arányosan osszák el például Marosvásárhelyen. Vegyék figyelembe, hogy mennyi itt a magyarság aránya, és annak függvényében arányosan engedjék hivatalokhoz, hivatali állásokhoz jutni az itt élő népességet. Ez volt az első követelése például az északíreknek, ezért 1960-tól folyamatosan meneteltek Belfastból Londonderrybe. Ha azt akarjuk, hogy ne hagyják el az erdélyi magyarok hazájukat, munkahelyet kell biztosítani nekik. Továbbá gondoskodni kell arról, hogy az Erdély területére bejövő külföldi, vagy akár helyi vállalkozások is megfelelő arányban alkalmazzanak magyarokat is. A másik dolog meg: egy régiónak az etnikai összetételét erőszakos betelepítéssel nem lehet megváltoztatni! Ez a másik cél, ami mellett ki kellene állni, hogy ne telepítsenek a városba a többségi nemzethez tartozókat nagy számba. Tudjuk, hogy 1920 óta ez egyik politikája a szerbeknek, cseheknek és a románoknak. Ezen kívül erősíteni kell az egyházakat is” –– nyomatékosította a történész.

Share Button
Ennyien olvasták: 1246

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.