Központ
2020. február 20. csütörtök, Aladár, Álmos

Avarok a marosvásárhelyi várban – Vakációs programokkal várják a gyerekeket

Nemes Gyula június 26, 2015 Társadalom

A nyár folyamán a marosvásárhelyi várba látogatókat több érdekes kiállítás várja. Az egyik ezek közül az Avar harcosok Erdélyben című. A Maros Megyei Múzeum várbeli kiállítótermének két szobájában berendezett pannók, makettek, bábuk és tárlók valóságos időutazásra hívják az érdeklődőket az avarok világába.

Fénykép2500

A falakra erősített nyolc darab, három nyelven (román, magyar, angol) megírt pannóról a következő témákról szerezhet bővebb ismereteket a látogató: Az avarok a Kárpát-medencében; Az avarok Erdélyben; A marosveresmarti harcos; A tövisi (Fehér megye) temető; Fegyverzet és lőszerszámok az avar korban; A szilágynagyfalui és szamosfalvi halomsíros temetők; Bizánci érmék az avar kori Erdélyben; Férfi és női viselet az avar korban.

Fénykép2479

A három makett mint egy-egy rögzített életkép enged betekintést az avarok életébe. Az első egy gepida települést mintáz avar támadás közben. A második egy avar kori település, míg a harmadik egy halomsíros temető lehetséges rekonstrukciója. Az első teremben egy lóra ült avar harcost ábrázoló bábut láthatunk teljes harci felszerelésben. A második szobában pedig egy férfi, egy nő és egy gyermek bábu várja az érdeklődőket avar kori öltözetben. De talán a leglátványosabb és szemet vonzóbb az öt tárló tartalma, amelyek a régészeti feltárások alkalmával napvilágra került leletek darabjait tárja szem elé. A tárlók tartalma: A marosveresmarti sír (kard, hüvely, vas nyílhegy, zabla, kengyel, tűzcsiholó, övcsattok, bronz függesztő, bronz csat stb.); A radnóti avar kori településről előkerült leletek és használati tárgyak (kard, vas lándzsahegyek, vas balta, sarkantyúk, kések, kerámia edények); Fegyverek, lószerszámok; Erdély területéről származó bizánci éremleletek; Ruhadíszek, viseleti tárgyak (bronz övgarnitúra, övcsat, ujjas fibula, varkocsszorító, fülbevalók, szíjvég stb.).

Fénykép2467

Az avarok vonták először fennhatóságuk alá a teljes Kárpát-medencét

Az időszámításunk szerinti 6. század ötvenes éveinek végén egy nép jelent meg Kelet-Európában: az Ázsiából származó avarok. Ők a longobárdokkal szövetkezve 567-ben legyőzték a Tisza-vidékén és Erdélyben élő gepidákat, majd a következő évben elfoglalták Pannónia teljes területét. Ezáltal ők lettek az elsők a történelem folyamán, akik a teljes Kárpát-medence térségét fennhatóságuk alá vonták. Röviddel ezt követően az Avar Kaganátus Közép-Európa egyik legjelentősebb katonai hatalma lett. A 6. század végén, 7. század elején az avarok katonai hadjáratokat indítottak a Bizánci Birodalom ellen. A Kaganátus összeomlását a Nagy Károly frank király vezette hadjáratok okozták a 8. század végén, 9. század elején. Szendrei László történész szerint: „Az avarnak nevezett nép, amely 567–568 körül foglalta el a Kárpát-medencét, a magyarságnak nemcsak kulturális-civilizációs, hanem antropológiai-genetikai szempontból is egyik meghatározó eleme. A Kárpát-medencei avarok ugyanis megélték az Árpád-féle honfoglalást, s igen rövid idő (1-2 nemzedék) alatt teljesen beleolvadtak az új hódító rokon népbe, a magyarba.” (Szendrei László: Menny és Pokol. Magyarország és a magyarság történetének sorsdöntő eseményei Kr. e. 8. Kr. sz. 1574. Nyíregyháza, 2008)

Fénykép2478

Régészeti szempontból az avar kor nagyon gazdag leletekben. Jelen pillanatban a régészek több mint 60 000 sírt tartanak nyilván a Kárpát-medencében. A korszak kronológiájában három nagy időszakot különítenek el: a kora- (kb. 568–670), a közép- (kb. 670–720) és a késő (kb. 720–9. század eleje-közepe) avar kort. A mai Erdély területén felszínre került régészeti leletek, amelyek az avar korhoz köthetők, három történelmi régióban fordulnak elő: a Partiumban, a Bánságban és az Erdélyi-medencében. Míg az első két terület a Tisza-vidék szerves részét képezi, Erdély egy különálló régiót alkot. Egy nagyobb leletkoncentráció figyelhető meg a Maros középső és alsó folyása mentén.

Fénykép2456

Fő fegyvereik: a kard, az íj és a kopja

Az avarok fegyverzetére és harcmodorára vonatkozóan a legfontosabb írott forrás Mauricius bizánci császár 6–7. század fordulóján írt katonai kézikönyve. Más keleti eredetű népekhez hasonlóan az avar hadsereg alapja is a lovasság volt. Katonai sikereiket sajátos lovas harcmodoruknak, valamint a kor Európájában akkor még ismeretlen vaskengyel használatának köszönhette. A kengyel olyan stabilitást adott a harcosnak, hogy az mindkét kezét tudta használni a csata során. A bizánci császár az avarok fő fegyvereiként a kardot, az íjat és a kopját említi, és megjegyzi, hogy a legtöbb harcos egyszerre kétféle fegyverrel van felszerelve, melyet szükség esetén felváltva használ. A lónak az avar hadseregben betöltött fontos szerepét a lovas temetkezések magas száma mutatja. A lovat gyakran a harcos mellé, máskor külön sírgödörben temették el. Legtöbb esetben a ló felszerszámozva került a sírba, de néha a fegyver- és edénymelléklet is megjelenik.

Fénykép2471

Az avar kiállítás a múzeumok éjszakáján (május 16-a) nyitotta meg kapuit és szeptember végéig lesz látogatható – tudtuk meg Pánczél Szilamértől, a Maros Megyei Múzeum munkatársától. „A kiállítás egy kutatási projekt része, amelyet a Román Tudományos Akadémia bonyolított le. Először Gyulafehérváron, majd Besztercén került kiállításra, utána a mi intézményünk is befogadta, így került Marosvásárhelyre. A kiállítás kurátora a Maros Megyei Múzeum egyik alkalmazottja, Dobos Alpár. A tervek szerint a tárlat következő állomása Kolozsvár lesz. A vakáció idején a gyermekeket is szívesen várjuk a várba, hiszen hetente kétszer szakemberek foglalkoznak velük. A foglalkozások közül több az avarkorra szakosodott, amelynek során a gyermekek rézművességet, textilművességet, nemezelést és egyebeket tanulhatnak” – tájékoztatta még lapunkat Pánczél Szilamér.

Share Button
Ennyien olvasták: 2490

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.