Központ
2020. november 28. szombat, Stefánia

„Erdélyben mindannyian vérszerinti rokonok vagyunk”

Nemes Gyula január 22, 2015 Társadalom

Buksa Ferenc Szentgericén született 1979-ben. A Bolyai Farkas középiskolában érettségizett 1997-ben, majd ugyanabban az évben felvételt nyert a Kolozsvári Protestáns Teológia református karára. 2002-ben kezdte el a lelkipásztori szolgálatot Bedében és Szentháromságon, majd 2007-től került jelenlegi szolgálati helyére, ahol a rigmányi és nyárádszentsimoni hívek lelkipásztora. 2011-ben egyháztörténet szakterületen mesterizett a Babes-Bolyai Tudományegyetemen.

csaladfa

Buksa Ferenc lelkipásztori teendői mellett tíz évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni családfakutatással. Kezdetben saját felmenői után kutakodott. „Elképzelésem sem volt arról, hogy mit és mennyit lehet megtudni róluk, csak abban voltam bizonyos, hogy a családkönyvek, anyakönyvek többet is őriznek, mint amennyit én akkor tudtam őseimről. Azt hiszem, hogy e tudatlanság megszüntetése iránti vágyódásom, illetve a kíváncsiság egyaránt közrejátszottak az induláskor, de utólag úgy érzem, hogy e kutatásban valamiféle kárpótlást is kerestem, hisz tudtam, hogy szolgálatom okán családommal együtt fizikailag távol kerülünk a gyökerektől. Azóta a vizsgálódások meggyőztek, hogy minden eddigi szolgálati helyemen vannak gyökereim” – állítja a családfakutató lelkész.

A családfakutatást Buksa Ferenc ma már lelkipásztori hivatása részeként fogja fel. A családtörténet feltérképezésének szépsége, érdekessége és feltáratlansága annyira megragadták, hogy mára már élete részévé vált. Elsősorban a hajdani kis- és középnemes, illetve szabad székely családok kutatásával foglalkozik, de az erdélyi főúri családfák is érdeklik. Napjainkban több százra tehető azon családok száma, amelyekkel foglalkozott. Kutatásai során több jeles személyiség családfáját is összeállította.

„Némely jeles személyiség a közös gyökereink révén került a figyelmem középpontjába. Így például ugyanabból a szabédi Székely famíliából származom, melyből Szabédi László költő is származtatta magát, nevezetesen „a nemességszerző/ Mártontól, ki első/ ízben hordta nevüket.” A mezőbándi Egerházi felmenőim Egerházi Képíró Jánossal, szentgericei Jakab és Gál ágon a közös felmenők Jakab Elek történésszel és Gál Kelemen tanárral kapcsolnak össze. Két évvel ezelőtt felkérésre állítottam össze a Baczkamadarasi Kis Gergely származását feltáró Kis családfát, amely Backamadarason, a róla elnevezett emlékszobában került elhelyezésre, tavaly pedig Rigmány jeles szülöttjének, Madaras József színművésznek az ősfáját sikerült befejeznem” – mondta el lapunknak Buksa Ferenc.

A kép a rigmányi református egyházközség gyülekezeti házának a belsejéről készült. A falon a hívek család- és ősfái láthatók.

A kép a rigmányi református egyházközség gyülekezeti házának a belsejéről készült. A falon a hívek család- és ősfái láthatók.

„A múlt ismerete a gyökerekhez való ragaszkodást erősíti!”

A közelmúltban a rigmányi és a nyárádszentsimoni gyülekezeti házak falát a helyi lakók családfája és ősfája lepte el. A kutakodó lelkipásztor ugyanis „családfamúzeumokat” alakított ki a gyűjtött információkból. „Kezdetben csupán azért kezdtem gyűjteni az adatokat, hogy saját ismereteimet bővítsem a gyülekezetet alkotó családok múltjával kapcsolatban. Egy idő után azonban annyi adat gyűlt össze, hogy mindegyik család leszármazása már családfa formájában is megrajzolhatóvá vált. Ekkor döntöttem el, hogy ismereteimet megosztom a gyülekezet tagjaival is. Többen is kifejezetten érdeklődtek családjuk múltja iránt, de meggyőződésem lett, hogy az egész gyülekezetnek hasznára válik, ha a múltat jobban megismeri, talán homályba merült rokoni szálak tudatosulnak az emberekben, és ezek által a gyökerekhez való ragaszkodás és az egymáshoz való tartozás érzése erősödik. Ugyanakkor a még fellelhető régi családi fényképek másolatait is albumokba gyűjtöttük” – adta tudtunkra a rigmányi lelkész.

A családfakutatás rengeteg adat összegyűjtésével, feldolgozásával, értelmezésével jár. Kíváncsiak voltunk honnan gyűjti be a kutató a szükséges adatokat.  „Az indulásnál nagy segítséget jelentenek az állami anyakönyvezés eléggé részletes adatai, illetve a család által őrzött születési, házasságkötési és elhalálozási okiratok. Az állam azonban csak mintegy 120 esztendővel ezelőtt kezdte az anyakönyvezést, így korábbi adatok felkutatásához az egyházi anyakönyvekre, családkönyvekre van szükség. Az egyházközségek tulajdonában általában csak a 20. században vezetett anyakönyveket találjuk, illetve a családkönyveket, amelyek a legtöbb esetben már a 19. századba is betekintést engednek. A 18-19. században kelt egyházi anyakönyvek nagy része az állami levéltárakba került, így ezeket ott lehet kutatni. Az egyes családok története egyházi anyakönyvezés előtti időszakban is kutatható, ez azonban törvénykezési iratokból, különböző összeírásokból, jegyzékekből történő dokumentálódást jelent. A székely gyökerek esetében általában a 17. századig lehet visszatekinteni, főúri családok esetében ennél sokkal korábbi időkre is, sőt ez utóbbiak esetében jelentős szakirodalom és sokszor kész családfák állnak rendelkezésünkre” – tudtuk meg.

Buksa Ferenc munkájának mára már komoly eredményei vannak. „Az egyházi életben gyakran használjuk a testvér megszólítást, megnevezést, és ez alatt általában hitben értjük magunkat egymás testvéreinek. A kutatásaim azonban bizonyították azt a régi genealógiai megállapítást, hogy itt, Erdélyben mindannyian vér szerint is rokonai vagyunk egymásnak. Akár a gyülekezeti tagok, akár az általam kutatott, korábban talán számomra ismeretlen személyek genealógiáját nézem, ez az esetek nagy részében kimutathatóan is bebizonyosodott” – összegezte a több évi kutatás eredményeit Buksa Ferenc.

Share Button
Ennyien olvasták: 4481

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

2 hozzászólás

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.