Központ
2020. június 04. csütörtök, Bulcsú

Falugazdász-hálózat Erdélyben

Központ január 30, 2017 Társadalom

Hiánypótló kezdeményezés a gazdák számára

Az ország mezőgazdaságának egyik égető problémája, hogy a kis és közepes méretű gazdaságok birtokosai, különös tekintettel a magyarajkú gazdákra, nincsenek tisztában az állam nyújtotta támogatási lehetőségekkel. Vagy nem jut el határidőn belül hozzájuk a fontos információ, vagy ha igen, nem értik meg annak bonyolult menetét, így nagyon sok lehetőségről lemaradnak.

Ezt az űrt próbálja betölteni a falugazdász-hálózat, amely a magyarországi Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásának köszönhetően az idei évben Erdélyben is beindult, többek között Maros megyében.

Segíteni a gazdákat

Csomós Attila, az RMGE Maros elnöke szerint Romániában hatalmas szükség van a hálózat kialakítására, ami tulajdonképpen nem teljesen új keletű dolog, hiszen már a múlt században az uradalmi nagybirtokokon is volt példa olyan szakemberre, aki a szakmai irányításért volt felelős. A birtokok felszámolása után hozták létre a mezőgazdasági termelőszövetkezeteket, ahol a mérnök feladata lett a szakmai irányítás. Ennek függvényében az egyszerű falusi gazda azt kellett tegye, amit a szakember mondott, így negyven év alatt sikerült „megszüntetni” az önálló gondolkodás elvét. Az 1989-es változásokat követően azonban visszaszolgáltatták az elkobzott földtulajdonokat, az új helyzetben pedig mindenki megpróbált valamit kezdeni lehetőségeihez és ismereteihez mérten. Volt, aki magával hozta az örökölt tudást, de a technológia rohamos fejlődése, az igények változása új helyzetet teremtett. Sokak képtelenek voltak tartani a lépést, az EU csatlakozás utáni pályázati rendszert pedig nehezen tudták megérteni. Mivel a román Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium alá rendelt agrárkamarák, egységes agrárpolitika hiányában, nem tudják megfelelően ellátni ezen feladatokat, ezért ezt a hiányt pótolná a falugazdász-hálózat, amely a magyar állam anyagi támogatása által valósul meg, azzal a céllal, hogy a külhoni, mezőgazdasággal foglalkozó személyeket segítse, ezzel is hozzájárulva a szülőföldön való megmaradáshoz. A hálózat kiépítését a Földművelésügyi Minisztérium és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. finanszírozza.

Széles tevékenységi kör

Marosvásárhelyen fiatal kertészmérnökök kerültek pozícióba: az RMGE Marosnál Sikó László, az EMGE szövetségnél Putnoky Csicsó-Barna tölti be a falugazdászi tisztséget.

„Magyarországon már régóta működik a falugazdász-hálózat, ezt próbáljuk mi is meghonosítani. A kezdeményezés lényege az lenne, hogy eljuttassuk az információt a gazdálkodókhoz, akiknek nincs idejük rádiót hallgatni, vagy a világhálón böngészni a rengeteg munka miatt” – mondta el Orbán Csaba, az EMGE szövetség ügyvezető alelnöke, akinek feladata, hogy összehangolja és irányítsa az említett hálózat könnyed és akadálymentés működését.

Az RMGE Marosnak a megyében 32 gazdaköre van, amelyből 24 jogi személyiséggel is rendelkezik, ez közel 1 200 tagot jelent, így az évek során már elértek bizonyos eredményeket, amiket tovább szeretnének vinni és kibővíteni.  Kapcsolattartó, információátadó és érdekvédelmi szerepkörükön túl, céljuk a gazdalajstrom felülvizsgálata, a gazdák segítése a belföldi és külföldi agrártámogatások igényléséhez szükséges okiratok összeállításában, folyamatos tájékoztatás a megjelenő új törvényekről, jogszabályokról, pályázati lehetőségekről, illetve támpont azok megírásához. Továbbá kapcsolattartás a gazdákkal, helyi önkormányzatokkal, szakmai és kulturális egyesületekkel, valamint mezőgazdasági jellegű rendezvények, szaktanfolyamok, kiállítások megszervezése. Nem utolsó sorban pedig gazdakörök kiépítése a Mezőségen. Mezőbándon és Mezőmadarason már elkezdődtek a tárgyalások egy-egy gazdakör létesítése érdekében.

Bár a falugazdász-hálózat még gyerekcipőben jár, hiszen nagyon sok munka van még vele, a 2017-es évben a falugazdászok, illetve az érintett szakemberek megtesznek mindent azért, hogy virágzó ágazattá váljon Erdély-szerte, amit a magyar állam támogat. „ Az ideális az lenne, hogy ezeket az embereket ne a magyar állam támogassa, hanem az itteni célközönség. Egyelőre még nagyon az elején járunk, de van esélye – és nem is kicsi –, hogy beinduljon, és sikeres legyen” – mondta az EMGE ügyvezető alelnöke.

Timár Tímea

Share Button
Ennyien olvasták: 754

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.