Központ
2019. december 14. szombat, Szilárda

Helyi kezdeményezésben, helyi szükségekre, helyi megoldások

Központ október 17, 2013 Társadalom

Református Telefonos Szeretetszolgálat Marosvásárhelyen is!

Helyi kezdeményezésben,
helyi szükségekre, helyi megoldások

ref3w

„Társadalmunk kezd egyre inkább a szélsőségekre berendezkedni. Például még egy pizzát is jól megszervezett formában, drága autókkal visznek házhoz, ennek ellenére egy-egy beteg kórházból való hazaszállítására már nincs lehetőség. Abszurd az is, hogy a mentő csakis sürgős esetben szállhat ki a helyszínre. Így az ezt megelőző pillanatokban még nem biztos, hogy akadna segítség egy injekció gyors beadására, egy patikában való bevásárlásra. Nagy a hiánya tehát ebben a városban egy olyan telefonszolgálatnak, melyet az emberek, idővel akár éjjel-nappal is hívhatnának problémáik megoldására. Ez nagy mértékben kitöltené a szociális szolgáltatások közötti űrt. Egy olyan feladat, mely ránk vár” – olvashatjuk a Református Telefonos Szeretetszolgálat internetes oldalán. A telefonos szolgálat ügyvezetőjét, Sajó Norbertet arra kértük, mutassa be olvasóinknak a RefTelSz marosvásárhelyi tevékenységét.

– Kérem, mondjon néhány szót önmagáról.

– 1984-ben születtem Nagyváradon. Édesapámat soha nem láttam, a nélkülözés és az éhezés gyakori vendég volt nálunk. A nehéz gyermekkor ellenére igazi útravalót jelentettek a vasárnapi iskolák, ahová rendszeresen eljártam minden különösebb unszolás nélkül. Isten mindig is meghatározó módon volt jelen az életemben!

Édesanyámmal mindig máshol laktunk. Hamar megtapasztalhattam az emberek, családok közötti különbözőségeket, és azt is, milyen kiszolgáltatott helyzet, ha nincs saját lakás. 1998-ban húsz helyen laktunk, egy év leforgása alatt. Három szobás lakás, pince, állomás…

Szerettem tanulni. A körülmények összevisszasága azonban megnehezítette dolgomat. Úgy érzem, az Egyházban tudtam igazán kibontakozni. 1999-ben a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban humán szakra iratkoztam. Ezt követően a marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem, majd a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet diákja lettem.

refw


– Hogyan született meg a Református Telefonos Szeretetszolgálat megalapításának gondolata? Reális igényre felel ez a kezdeményezés?

– Már 2000-ben foglalkoztatott a kérdés: hogyan lehetne egy olyan rendszert kiépíteni, amely lehetővé teszi: bármikor, bárki segítséget kérhessen egy telefonszámon. Ennél többre azonban akkor nem jutottam. 2006-ban már a próbálkozás szintjéig merészkedtem, amikor a Segítő iroda részeként meghirdettem egy telefonszámot Marosvásárhelyen. Ez egy úgynevezett prototípusa volt a mai Református Telefonos Szeretetszolgálatnak, amelyet 2009. május 29-én hoztuk létre az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával Kolozsváron, majd Marosvásárhelyen 2011. november 9-én. Mindkét esetben több száz telefonhívás bizonyítja: megalapozott és reális igényre felel ez a kezdeményezés. A telefon egyre szélesebb körben elérhető eszköze annak, hogy a nyomorúságokról és gondokról beszélni tudjunk, aztán ezekre konkrét megoldást keressünk.

Úgy érzem, ebben a szolgálatban a nélkülözés, a nyomorúság és a nehézségek minden órája értelmet nyert. Hálás vagyok azért a sok tapasztalatért, mellyel Isten már gyermekkoromban is megajándékozott. A különös ebben az egészben pedig az, hogy ehhez hasonló hálával a szívükben több tucat ember kapcsolódott az ügyhöz, készen állva arra, hogy olyanokon segítsenek, akik most vannak bajban. Ma rajtunk a sor!


Mindenki önkéntesen és önzetlenül tevékenykedik

– Kik vesznek részt a marosvásárhelyi szolgálatban? Mikor lehet hívni az itteni számot?

– November 9-én két éves a marosvásárhelyi Református Telefonos Szeretetszolgálat. A legnagyobb ünnep mégsem az évfordulókhoz kötött. Ünnep minden olyan alkalom, amikor egy kérést össze tudunk kapcsolni egy felajánlással. Vagy ünnep az, amikor egy új érdeklődő kapcsolódik be az önkéntes csapatunkba.

ref2w

Második születésnapunkat összesen 33 önkéntes tartja számon, akik közül a legtöbben a marosvásárhelyiek, összesen 18-an. Ez a szám természetesen folyamatosan változik.

A szolgálatot önkéntesek végzik, egyetlen alkalmazott sincs körünkben, és mindenki önzetlenül tevékenykedik. Szeretetszolgálatunk legnagyobb tőkéje éppen ezekben az elszánt és kitartó nyugdíjasokban, diákokban, lelkipásztorokban és fiatalokban áll. Az önkéntesek csütörtökönként 15 és 20 óra között fogadják a betelefonálók hívásait nemtől, kortól, felekezeti és nemzeti hovatartozástól függetlenül. Bárki és bármilyen kéréssel fordulhat hozzánk. Még felajánlás kapcsán is. Ha segíthetünk, segíteni fogunk.


Marosvásárhely a második legaktívabb város

– Miért volt szükség egy marosvásárhelyi csoportot is létrehozni?

– A háttérben személyes ambíció állt. Úgy mentem el Marosvásárhelyről, hogy erőteljes késztetést éreztem magamban: ide valamilyen módon vissza kell térnem. Nyilván ez önmagában vérszegény kiváltó ok. Végül is több fejlemény vezetett erre a döntésre. Egyrészt felajánlások, másrészt kérések érkeztek Marosvásárhelyről. Azzal szembesültünk egy adott pillanatban, hogy Kolozsváron kötjük össze az eredetileg marosvásárhelyi szálakat. Miért? Hamar kitűnt, hogy Marosvásárhely a második legaktívabb város kimutatásainkban. Harmadszor megkeresett néhány asszony, akik jelezték, hogy aktívan bekapcsolódnának ebbe a szolgálatba. Végül dr. Pap Géza, az akkori püspök úr megbízásával előkészítettük, majd 2011 novemberében elindítottuk Marosvásárhelyen is a Református Telefonos Szeretetszolgálatot.  


Minden elképzelhető kéréssel találkoztunk már

– Milyen kérésekkel fordulnak önökhöz és milyen mértékben tudnak eleget tenni ezeknek?

– A kérések tekintetében igen színes a paletta. Igazában minden elképzelhetővel találkoztunk már. Legkevésbé a lelki-gondozói jellegű kérdésekkel. Ezekkel nem igazán hívnak bennünket. Ezen kívül szinte bármilyen kérdés megfogalmazódhat, melyeket most csupán azért nem sorolok fel, hogy ne alkossunk precedenst. Minden egyes betelefonáló esetében megpróbálunk egy beszélgetés alapján eljutni az igazi problémához. Így válik világossá, hogy például egy-egy esetben nem is élelemre, hanem egy stabil gyülekezetre, közösségre, családi háttérre lenne szükség. Vagy éppen nem pénzre, hanem konkrétan gyógyszerre.

Ha valaki minél konkrétabban meg tudja fogalmazni hiányát, annál konkrétabb segítségre számíthat. Egy felszínes beszélgetésnek hasonló színvonalú lépés a következménye. Itt szeretném egyben azt is megemlíteni, hogy a visszaélések száma – téves hívások, gúnyolódás, telefonbetyárkodás – csekély.


– Hozzávetőlegesen hány segélyhívás érkezik Vásárhelyen egy nap?

– A telefonhívások számát illetően meglepő tények körvonalazódnak. Érdekes, hogy keresztyén ünnepeink alatt visszaesik a betelefonálók száma, körülbelül felére. Pedig azt gondolnánk, hogy karácsonykor, húsvétkor égnek igazán a vonalak. A legsűrűbb időszak az október-november, illetve a január-február. Ez a példa tehát jelzi, hogy számbeli ingadozás van a hívások mennyiségét illetően, azonban az alkalmankénti átlag tíz hívás ügyeletenként. A legkevesebb 3–4 hívás, míg a legtöbb 16–20. A beszélgetések időtartama is ingadozik: 3–4 perc és 20–25 perc között.


Telefonos Szeretetszolgálat vagyunk, nem lelki gondozó szolgálat

– Tulajdonképpen milyen tevékenységet fejtenek ki? Miben áll a munkájuk?

– Telefonos Szeretetszolgálat vagyunk, nem lelki gondozó szolgálat. Szeretetszolgálat, mely heti egy alkalommal egy könnyen megjegyezhető telefonszámon – 0265 / 55 55 55 – várja mindazok hívását, akiknek nincs emberük. Akik segítségre szorulnak, vagy segíteni szeretnének.


– A betelefonálók többsége református? Inkább idősek, vagy fiatalok is hívják önöket?

– A betelefonálók többsége református, de az Erdélyben jelenlévő összes történelmi felekezet részéről hívtak már rászorulók és felajánlók is egyaránt. A betelefonálók átlagéletkora 65 év. A fiatalabbak inkább felajánlói szándékkal, míg az idősebbek inkább a segítségkérés szándékával keresnek fel bennünket csütörtökönként.  


Helyi szükségletekre, helyi megoldásokat keresünk

– Vannak támogatóik? Milyen nehézségekkel küzdenek? Hogyan lehet önöknek segíteni?

– A támogatók képezik büszkeségem második felét. Az önkéntesek után bennük látom az ügy iránti legnagyobb elkötelezettséget. A rendszeres támogatói a Telefonos Szeretet­szolgálatnak kizárólag helyi, erdélyi üzletemberek. Külföldi szponzoraink nincsenek. Pályázati törekvéseink pedig alkalmiak. Büszkék vagyunk arra, hogy helyi kezdeményezésben, helyi szükségletekre, helyi megoldásokat kereshetünk.

Szintén a támogatók kapcsán el kell mondanom, hogy egy finanszírozónk havi 200 lejjel járul hozzá a Szeretetszolgálathoz, melyet egy évre szóló szerződésben rögzítünk. A legtöbb ilyen szerződést még mindig Kolozsváron írjuk alá. Marosvásárhelyen 1–2 ilyen támogatót találtunk. Bízunk benne, hogy a jövőben ezen sikerül változtatni.

Leginkább segíteni rajtunk a tisztelt olvasó úgy tudna, ha jó hírünket vinné: létezik a 0265 / 55 55 55-ös telefonszám!


Gondolkozzunk együtt!

– Van-e még valami fontos gondolat, üzenet, amit tolmácsolni szeretne lapunk olvasóinak?

– Az előző évben két olyan rendkívüli helyzettel is szembe kellett néznünk, amely döbbenetes, ugyanakkor majdnem semmit sem tehettünk! Ágnes (84) és Irén (82) példája arra figyelmeztetett bennünket, hogy üzenjük meg mindenkinek: amennyiben nincsenek hozzátartozói, ne halassza 70–75 éves korára jövője rendezését. Mindkét asszony esetében elintézetlen kérdések sora maradt utánuk hirtelen haláluk következtében. Ági nénit aránylag könnyen eltemethettük, senki hozzátartozó nem jelent meg a temetésén. Azonban Irént még mindig (több mint egy hónapja!) a hullaházban tartják, mert nincs hivatalos hozzátartozója, aki kikérhetné és eltemethetné. Ezen dolgozunk ezekben a napokban, hogy Irént is tisztességben eltemethessük.

Amennyiben az olvasónak nincs semmilyen hozzátartozója, sürgősen rendezze ezt a kérdést és okmányai közé helyezzen el egy papírt arról, hogy a hivatalos szervek kit értesíthetnek ebben az esetben.


A jelmondatunk: Gondolkozzunk együtt! Egy krízisben lévő embernek az lehet az egyik legnagyobb segítség, ha helyzete javulásán vele együtt gondolkodnak, imádkoznak és tesznek. Együtt.


Share Button
Ennyien olvasták: 439

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.