Központ
2020. november 26. csütörtök, Virág

„Nem egy másért, hanem egymásért”

Központ szeptember 5, 2012 Társadalom

uni„Nem egy másért, hanem egymásért”

A marosvásárhelyi Unitárcoop Alapítvány több mint másfél évtizede működik. Tagjainak sokrétű tevékenységéről, lélekművelő munkájáról Antal Ildikó alapító tagot kérdeztük.   

– Mikor indult útjára az Unitárcoop Alapítvány és milyen céllal?

– Az alapítvány 1996-ban indult, szociális hálóként, nagycsaládosok megsegítésére, valamint idős kisnyugdíjasok támogatására, az akkori Maros-Küküllő egyházkört átfogva. Jelenleg a két marosvásárhelyi unitárius egyházközség közös alapítványa. Az szervezet kulturális tevékenysége csak 2002 után bontakozik ki, amikor a klubdélutánok is beindultak.

– Melyek a tevékenységi köreik?

– Tevékenységi köreink a következők: szociális segítésnyújtás, amelynek keretében kisnyugdíjasok számára élelmiszerekből, tisztító és tisztálkodó szerekből álló csomagokat osztunk szét havi rendszerességgel. Ennek a pályázatnak a felelőse Báthory Éva szociális munkás, és a városi tanács által meghirdetett pályázat keretében havonta 35 személy a részese.

Otthoni gondozó szolgálat idős, szociálisan hátrányos helyzetű, egyedül élő emberek részére, segítségnyújtás a bevásárlásban, házimunkában, számla-fizetésekben, valamint a hivatalos ügyek intézésében. Ennek a pályázatnak a felelőse Gergely Orsolya szociális munkás-pszichológus, és az ebben résztvevők száma 40 személy.

A klubtevékenység két helységben zajlik: Marosvásárhelyen 30–35 személy, Szentháromságon 10 személy vesz részt benne. A foglalkoztatásokat az ő igényeiknek megfelelően alakítottuk.

Vállalt feledataink közé tartozik továbbá: segédeszközök kölcsönzése, segédeszközök kölcsön adása, illetve adományozása, valamint egyszeri használatos egészségügyi eszközök adományozása.

– Hol fejtik ki munkájukat?

– Nagyon sokáig csak Maros megyében fejtettünk ki tevékenységet, de két éve a Gondviselés Segélyszervezettel együttműködve Hargita megyében is dolgozunk.

– Kik voltak az alapító tagok?

– Az alapítványt a Marosvásárhelyi Unitárius Egyházközség, valamint Szabó László, Bakó László és Román Elemér alapították 1996 tavaszán.

– Hány tagja van ma az alapítványnak?

– A közösségnek jelenleg Kecskés Csaba esperes úr az elnöke.  Öttagú kuratórium irányítja az alapítványt, amelynek hat fizetett alkalmazottja és 25 önkéntese van.

– Kérem, beszéljenek bővebben a lélekművelő munkájukról, az irodalmi kör tevékenységéről.

– Nagyon sokáig mint szociális segélyszolgálat működött az alapítvány, de 2002-ben egy debreceni tapasztalatcsere folytán rájöttünk, hogy ennél többre van szükségük a gondozottaknak, nemcsak anyagi és fizikális segítségre vágynak, hanem szellemi hátteret is igényelnek tőlünk. Megismerve önkénteseink felkészültségét, 2002-ben elindítottuk a klubtevékenységet. Ekkor jött létre a kézimunka kör, irodalmi kör, színház-múzeum-emlékestek látogatása, társasjáték, közmunka, jótékonysági bálok szervezése.

Az irodalmi kör Kisgyörgyné Barla Júlia nyugalmazott magyar szakos tanárnő vezetésével alakult meg 2006-ban. Minden évben egy irodalmi összeállítással készülünk, meghívásra kiszállásokat vállalunk.

– Kik voltak azok a költők, írók, akiknek az életéről megemlékezést tartottak és hol?

– 2007-ben Marosvécsen voltunk, meglátogattuk a Kemény kastélyt, a Helikon emlékhelyet, Wass Albert síremlékét, valamint a báró Kemény János emlékházat.

2008-ban irodalmi összeállítással emlékeztünk Wass Albertre, a nagy költőre, íróra. Ezzel a műsorral augusztus 20-án, Nagyváradon az unitárius templomban tisztelegtünk az emigráns író emléke előtt. A Szent István napi ünnep alkalmából megismerkedtünk Nagyvárad gyönyörű szecessziós épületeivel, a Püspöki Palotával és kincstárával, részt vettünk a debreceni virágkarnevál felvonulásán.

2009-ben Ady Endre csodálatos istenes verseivel Nyárádszentlászló meghívottjai voltunk, a páratlan értékű Árpád-kori szentlászlói unitárius templomban.

2010-ben a kettős évfordulós Vörösmarty Mihály életművét idéztük meg összeállításunkban, amellyel – többek között – szerepeltünk a nagyernyei unitárius templomban, amely építésének 100. évfordulóját ünnepelte, valamint a Magányosok Klubja népes körében.

2011-ben Balázs Ferenc emlékévet tartottunk, melynek során ellátogattunk Mészkőre, a költő sírhelyére, valamint Tordára, ahol kopjafáját megkoszorúzva megemlékeztünk Kiss László tiszteletes úr tragikus haláláról is. Ernyében ezzel a műsorral a református templomban szerepeltünk. Advent alkalmával mind a kövesdombi, mind a Bolyai-téri templomainkban sor került egy-egy előadásra.

2012-ben az Áprily Lajos verses műsorral tisztelegtünk a meghívóink előtt. Előadásunkat Szentháromságon júniusban, augusztus 11-én pedig a parajdi emlékházban adtuk elő. Szeptemberben Enyeden az unitárius templomban fogjuk előadni, majd meglátogatjuk a Bethlen Gábor középiskolát, amelynek tanára volt a költő.

– Van e jelmondatuk? Egy gondolat, amely vezérli önöket, ami erőt ad a továbbfolytatásra, a kitartásra?

– Igen van: „Nem egy másért, hanem egymásért”.  Együtt minden sokkal könnyebb, és elviselhetőbb, gyönyörű, egyedül­álló magyar költészetünkkel ez a munka lélekemelőbb.

– Mit szeretnének még elmondani az olvasóknak az alapítványról, önökről?

– Mindez a munka, amit kifejtünk nem jöhetne létre pályázatok nélkül, ami az anyagi hátteret biztosítja számunkra. Mi is nagyon sokat dolgozunk, hogy ez sikerüljön, de az anyagi hátteret a Munkaügyi és Szociális Minisztérium, a Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhelyi Önkormányzat, valamint a kulturális szervezetek által meghirdetett pályázatok biztosítják. Mindezért természetesen nagyon hálásak vagyunk minden pályáztató szervezetnek. Volt már sikeres pályázatunk, a Communitas alapítványtól, az Eurotrans alapítványtól, az Új kézfogás alapítványtól, a Gondviselés Segélyszervezettől, és az Unitárius Közösségi Alapítványtól. Ezen kívül Európai Uniós támogatást kaptunk a Holland Együttmüködési alaptól, a Rákóczy alapítványtól valamint a Mocsáry Lajos alapítványtól. Jelenleg 7 megnyert pályázat lebonyolításán dolgozunk. Ez lett volna a klubtevékenységünk egyik része, irodalmi része, de a sort lehetne folytatni…    


Share Button
Ennyien olvasták: 513

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.