Központ
2020. december 03. csütörtök, Ferenc, Olívia

Outward Bound, Kikapcsolódás másként

Központ szeptember 15, 2011 Társadalom

Outward Bound, Kikapcsolódás máskéntob2

A vásárhelyiek zöme nagy valószínűséggel már hallott az Outward Bound szervezetről, vagy rövidebben emlegetve, az OB táborokról. Tudjuk, érdekfeszítőek a programjaik, a sport és környezetvédelem is hozzátartozik a tevékenységeikhez, hallhattuk azt is, hogy különböző csoportok „összerázó” team-buldingjeire tökéletesen megfelel. Hogy pontosan mit is takar az Outward Bound jelenség, arról Horváth-Kovács Ádámot, a szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

 

– Meséljen, kérem a szervezetről: mikor alakult, kik lehetnek tagjai?

– Az Outward Bound Románia Társaság az Ifjúságért egy nemzetközi hálózat tagja. Hivatalosan 1993-ban alapult Fodor Imre, Marosvásárhely volt polgármestere kezdeményezésére, aki jelenleg is a szervezet elnöke. Tagjai olyan személyek, akik hozzá szeretnének járulni a fiatalok neveléséhez. A szervezet fő jellemzője, hogy a nevelői tevékenységet kültéri környezetben, főleg a természetben és a természet által biztosított közegben folytatja. Az Outward Bound szervezet gyökerei a második világháború előtti időszakra nyúlnak vissza, amikor Kurt Hahn reformpedagógus kidolgozott egy személyiségfejlesztő programot, és úgy gondolta, ha a fiatalokat kiviszik a természetbe, ahol kihívó és kalandos tevékenységeket végeznek, akkor önbizalmat nyernek, felismerik valós vagy vélt határaikat és azt, hogy többre is képesek, mint addig gondolták. Maga az Outward Bound kifejezés egy angol tengerészeti vezényszó, és jelentése, hogy a hajó készen áll a kifutásra.


– Mik a célkitűzéseik, feladataik?

– Az Outward Bound Románia célkitűzései közé tartoznak a magunk és mások iránti felelősségvállalás kialakítása, a döntéshozatal fejlesztése, a vezetői készségek fejlesztése, határaink megismerése és túllépés vélt vagy valós

határainkon, az együttműködés, csapatmunka erősítése, és nem utolsósorban a környezeti nevelés. Ugyanakkor az önbizalom, önállóság, a segítőkészség, konfliktusmegoldó képesség, az egyén fizikai, pszichikai képességeinek kiaknázása és továbbfejlesztése. Főbb feladataink közé tartozik a sajátos, a természeti sportokhoz kapcsolódó, rövid ideig tartó, élménydús programok, táborok szervezése, amelynek során a fiatalokban kialakul saját társadalmi felelősségük érzete, valamint a közvetlen részvétel élményén keresztül elősegíteni a személyiség megismerését, a különböző országok fiataljai közti új típusú kapcsolatok, együttműködési formák alakítása, a nyelvtanulás segítése, a nyelvi készségek fejlesztése.


– Milyen programokat, projekteket szerveznek – különös tekintettel a környezetvédelmet implikáló kezdeményezésekre?

– Szervezetünk egyik alaptevékenysége az expedíció (gyalog, kerékpárral), különböző csapatépítő tevékenységek, problémamegoldó feladatok, kötélkerti tevékenységek. Ezenkívül olyan természetes sportokat is alkalmazunk, mint a sziklamászás, kajakozás.

Mivel tantermünk a természet, a környezettudatos nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk, közvetett módon minden tanfolyamunknak része a környezeti nevelés, a környezetkímélő természetjárás, a „ne hagyjunk magunk után nyomokat” elv alapján. A háromnapos csapatépítő és személyiségfejlesztő tréningek mellett nagy hangsúlyt kap a környezetvédelem az expedíció típusú programunkban (Ismerd meg önmagad program fiatal felnőttek részére, vagy a Vadon iskolája középiskolások számára), de vannak olyan programjaink is, amelyeken a fő hangsúlyt a természetes környezet megismerésére és védelmére fektetjük, ilyen például a kisiskolásoknak tartott háromnapos Erdei Iskola, vagy az oktatóknak, trénereknek szóló Eco Schola nevezetű program. Nagyon fontos az, hogy aki részt vesz az Outward Boundnál egy többnapos programon, az a személy biztosan más szemmel tekint környezetére, a természetre a tanfolyamunk után, mint azelőtt.


– Kik tartoznak a célközönségbe?

– A szervezet alapközönsége, mint ahogy a neve is mutatja, a fiatalok, de a munkát már óvodáskortól elkezdjük, és felnőttekkel, családokkal is foglalkozunk. A derékhadat az iskolások adják, de egyetemisták, fiatal felnőttek is gyakran vesznek részt tanfolyamainkon. Ezenkívül speciális szükségletű emberekkel is foglalkozunk, mint például hallássérültekkel, mozgássérültekkel. Úgy gondoljuk, mindenki képes fejlődni és tanulni, és szeretnénk, hogy ezt ne csak az egészséges fiatalok tapasztalják meg, hanem olyanok is, akik még álmukban sem gondolnak arra, hogy részt vehetnek hasonló programokon. E célból építettünk például Szovátán, az Outward Bound Nemzetközi Ifjúsági központban 2010-ben egy olyan pályát, amelyet kizárólag kerekes székeseknek szántunk.


– Kik az oktatók, felügyelők?

– Az Outward Bound-oktatók jelentik a tanfolyam sikerének egyik kulcsát. Az oktatók olyan férfiak és nők, akik életükben számos kalandon vettek részt és szeretnék lelkesedésüket és képességeiket másokkal is megosztani. Szakképzett, gondos outdoor pedagógusok, akik számos személyes és szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Átlagban 28 év körüliek és elsősegélynyújtásban és természeti túlélésben jártasak.


– Érdekli az embereket ez a fajta aktív kirándulás, a pihenéses tengerparti nyaralással szemben?

– Aki hozzánk jön, az nem nyaralni jön. Természetesen kikapcsolódik, jól érzi magát, de ez a jól végzett munka nyomán történik, a befektetett energia függvényében. Mivel programjainknak erős csapatépítő jellege is van, a fiatalok új barátokra tehetnek szert, vagy felfedezhetik társaikat, akiket már régóta ismernek, egy új szemszögből. Ez a típusú program sokakat érdekel, és aki eljutott hozzánk, az valószínű, hogy még egyszer eljön. Sajnos még azért sokan vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ez nem nekem való, túl nehéz, vagy túl idős vagyok már a mászkálásokhoz, vagy hogy ez sportolóknak való és ezért nem jönnek el hozzánk, de ki szeretném hangsúlyozni, hogy az Outward Bound programon bárki részt vehet, és hogy amit csinálunk, az nem extrém sport, hanem csupán a szokásostól eltérő, egy kicsit más nevelési médium.


– Milyen árakat tudnak ajánlani a táborokban, illetve egyéb rendezvényeken részt venni óhajtó embereknek?

– Árainkat próbáljuk úgy meghatározni, hogy azokat minél több ember tudja megfizetni, ezért általában csak a direkt költségeket tartalmazzák. A többit – felszerelés, beruházások, reklám, adminisztráció stb. – más bevételekből, pályázatokból, illetőleg cégeknek, intézményeknek tartott programokból fedezünk.Sok olyan programunk, projektünk van, amelyre a benevezési díj csak szimbolikus, ezekre a programokra pályázatok útján szerezzük meg az anyagiakat.


– Hogyan oldják meg az O.B. anyagi finanszírozását?

– A szervezet anyagi stabilitását három pillérre alapozzuk: költségvetésünknek csak egyharmada jelenti a benevezési díjakat, másik harmad pályázatokból, a harmadik pedig gazdasági tevékenységből származik.


– Hogyha csak 5 szót használhatna, mit mondana el az Outward Bound szervezetről?

– Kreatív, kitartó, más, újszerű, kihívó.„Már az elején éreztem: nekem való hely”

Az Outward Bound munkatársát, Beke Tündét – aki főállásban földrajztanárnő – kértük meg, számoljon be röviden a szervezetben tapasztaltakról, személyes élményeiről. „2007-ben egy képzés résztvevőjeként kerültem először kapcsolatba az Outward Bound szervezettel. Már a kezdetektől úgy éreztem, hogy ez nekem való hely, aztán a magas kötélkerti elemek kipróbálásával, mondhatom, örökre megfertőzött. Számomra az a meghatározó élmény, ami a szervezetnél fogva tart, hogy állandóan rejteget kihívásokat, önismeretre sarkall, de az emberekkel való közvetlen kapcsolat is érdekes felfedezés, hiszen azáltal, hogy valamelyest megnyitják lelküket a képzések során, úgy érzem, részese lehetek fejlődésüknek is.


Állandó energiát és hitet biztosítanak a visszajelzéseik, amelyekből megerősítést kapok arra, hogy érdemes ezt a munkát folytatni.

Minden képzést izgatottan várok, és alaposan készülök, hogy a résztvevők olyan élményekkel gazdagodjanak a csoporton belül, hogy a megéltek alapján lehetőség nyíljon olyan személyiségjegyek fejlesztésre, mint a tolerancia, az empátia, kifejezőkészség, kommunikáció, vezetői képességek, azzal a céllal, hogy a valós életben kamatoztathassa.

Programjaink ideje alatt a résztvevők olyan fizikai és mentális környezetbe kerülnek, amely túllépi a mindennapok monotóniáját. Ezáltal lehetőségük nyílik más szögből megismerniük egymást, és ami csodálatos ebben, hogy az emberi pszichés gátak feloldásával sikerül önmagukban újabb értékeket felfedezniük vagy önbírálatot gyakorolniuk valamely cselekvésük alapján, ugyanakkor a csoportos együttlét és az együtt megoldott feladatok során szorosabb baráti, kollegiális szálak kötik majd őket egymáshoz, amely segíteni fogja mindennapi kapcsolataikban, munkájukban.

Tanárként az iskolában is igyekszem hasznosítani azokat a módszereket, amelyeket az Outward Boundnál elsajátítok, bár a hagyományos oktatás keretei a megszabott óraszámmal és szigorú tanítási programmal néha szűkösnek bizonyulnak erre. Ennek ellenére rengeteg pluszt jelent módszertanilag is az az élményorientált pedagógia, amely az Outward Bound sajátja, és amely most már életemnek része: a gyerekekkel való munkám során a földrajzórákon, osztályfőnöki órákon, nevelési célzatú ökológiai vagy szabadidős tevékenységek során használom őket.”


Share Button
Ennyien olvasták: 970

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.