Központ
2020. január 22. szerda, Artúr, Vince

Sütő András házát a magyar kultúra szolgálatába állítanák

Nemes Gyula július 4, 2015 Társadalom

– Beszélgetés Demeter József szászrégeni református lelkésszel –

Demeter József 1950-ben született Mezőcsáváson. Az elemi iskolát Marosszentkirályon végezte, a gimnáziumot pedig Marosvásárhelyen, ahol 1969-ben érettségizett. 1970-től Kolozsváron folyatatott református teológiai tanulmányokat. Első parókiája Tacson volt, majd Szépkenyerűszentmártonon. 1982–1984 közt Bálványosváralján szolgált, ezt követően pedig Szászrégenbe hívták meg. A Maros megyei kisvárosban már több mint három évtizede tevékenykedik papi hivatása mellett úgy is mint a magyar kultúra és közélet ápolója. Demeter Józsefet a helyi kórusmozgalomban és a Sütő András Baráti Egyesületben kifejtett tevékenységéről kérdeztük.

Demeter

 

Kérem, beszéljen először a helyi kórus megalakulásáról.

A szászrégeni református egyházközség keretén belül már elődeim, Antal Gusztáv és Fülöp Dénes lelkipásztorok is működtettek felnőttkórust. Én ezt tulajdonképpen csak átvettem, majd 1986-ban Gagyi Béla zenetanárral megalakítottuk az ifjúsági kórust. A kettő összeolvadásából jött létre aztán 1990-ben egy nagyobb, komolyabb dalkar Szászrégeni Szivárvány Kórus néven.

Mikor indították el a kórustalálkozókat és milyen céllal?

Az első kórustalálkozót 1991-ben szerveztük meg és három célt tűztünk ki. Elsősorban az egyházmegyei és a Felső Maros-menti kórusmozgalom serkentését, buzdítását, fellendítését. Másodsorban az ezáltali közösségépítést és harmadsorban a szakrális énekek megszerettetését a tágabb közösséggel. Találkozóinknak címe is van: Zengjen hálaének, tehát elsősorban egyházi kórusok jönnek el rendezvényeinkre, de civil szerveződésű kórusokat is szívesen látunk.

Hogyan zajlik egy kórustalálkozó?

Minden év pünkösd szombatján találkozunk, és Szászrégen főterén vonulunk fel. A város zenekara – amely többnyire szászrégeni református hívekből áll – református énekeket játszva vezeti a kórusokat a főtér felső felétől a templomunkig. A kórusok bevonulása után a templomba, betűrendben lépnek fel és énekelnek el 3-4 éneket. Közben lezajlik a szeretetvendégség is, majd a találkozó záróünnepéjjel ér véget, amelynek során megtörténik az emléklapok, emlékszalagok, virágok kiosztása, a karvezetők könyvvel való megajándékozása.

Jövőre háromnapos kórusfesztiválra készülnek Szászrégenben

Mennyire sikeres a kórusmozgalom?

Az első 15 évben egynapos rendezvényt szerveztünk, de aztán annyira „híresek lettünk”, olyan sok kórus jelentkezett, hogy úgy döntöttünk, két naposra bővítjük a találkozóinkat. Az utóbbi években már pünkösd szombatján és pünkösd másodnapján is találkozunk. Ezekre külön-külön 12-13 kórus jön el, legnagyobb létszám eddig 27 dalkar megjelenése és szereplése volt. Jövőre lesz a mozgalmunk 25 éves jubileuma, amikorra fesztiválra készülünk, és háromnaposra tervezzük a találkozót.

Ön a Sütő András Baráti Egyesület egyik alapító tagja. Mikor jött létre az egyesület és milyen célokat követnek?

A baráti egyesület Sütő András halálát követő évben, 2007-ben alakult meg azzal a céllal, hogy az író hagyatékát, örökségét ápolja, a mezőségi kulturális és vallásos életet felkarolja, pártfogolja, valamint, hogy az ifjúsággal megismertesse és elfogadtassa Sütő András életművét. Ez utóbbit a legnehezebb teljesíteni. Jövőre, az író halálának 10. évfordulójára az a tervünk, hogy valamelyik kötetét újra megjelentetjük, és azt a marosvásárhelyi végzős diákoknak ajándékba adjuk.

Hány tagja van ma az egyesületnek és kik az elnökség tagjai?

Az egyesületnek napjainkban 80 beiratkozott tagja van. Az elnökség tagjai: Nagy Pál, Borbély László, Szalkai József, Kincses Előd, Székely Emese, Kilyén Ilka és jómagam. Ettől az évtől az elnökség Nagy Pál helyébe engem választott meg a baráti egyesület elnökévé.

DSC06944

Hogyan ápolja az egyesület Sütő András emlékét?

Minden évben az író születésnapja (június 17-e) előtti vagy utáni napokban megemlékező ünnepélyt tartunk, amelynek három meghatározó pontja van. Első a marosvásárhelyi református temetőben az író sírjánál való koszorúzás és megemlékezés. Utána következik egy-két előadás a Bernády-házban. A következő napon történik meg a pusztakamarási kiszállás, ahol istentisztelet keretén belül emlékezünk Sütő Andrásra, előadások hangzanak el, majd az író szülői háznál is rövid ünnepélyt tartunk.

Milyen jövőbeni terveik vannak az egyesület keretén belül?

Jövőbeni terveink közt szerepel egy egészalakos Sütő András szobor felállítása Marosvásárhelyen a Színház-téren. Erről már konkrét elképzeléseink vannak, de megvalósításában eddig a városvezetés akadályozott. Másik tervünk az, hogy azt a vásárhelyi házat, amelyben az író lakott valahogyan megmentsük a város magyarsága számára és azt a közművelődés szolgálatába állítsuk. Terveik szerint ott egy magyar kultúrát, művészetet, tudományt, helytörténetet, Sütő-hagyatékot ápoló hely lenne.

DSC06941

Share Button
Ennyien olvasták: 1060

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.