Központ
2018. szeptember 25. kedd, Eufrozina, Kende

Székelykaput Székelykakasdra

Nemes Gyula augusztus 14, 2015 Társadalom

A Pro Veritas (Igazságért) Egyesületet 2010 novemberében alapította tizenhárom székelykakasdi lokálpatrióta. A profitmentes, mindenféle pártpolitikai ideológiától elzárkózó civil szerveződés legfontosabb célja akkor az volt, hogy a megyei fontosságú regionális szemétátrakó és komposztáló állomásnak a falu lakosai szempontjából megfelelőbb helyet próbáljon keresni és biztosítani. De gondoltak a jövőre is. Az egyesület további céljai közé tartozik a helyi hagyományok, népi kultúra, a helytörténet ápolása és ismertetése, a közösségi élet fellendítése, testvér-települési, baráti kapcsolatok felkutatása és megteremtése.

 Kakasd 2

A megalakulást kiváltó gond azóta „megoldódott”, a „harc” befejeződött. A Megyei Tanács akarata a helyi, a marosvásárhelyi és regionális hatóságok segítségével végül is érvényesült az egyesület által képviselt kakasdiak érdekeivel szemben, és felépítette a szemétátrakó állomást a termőföldek kellős közepébe. Habár már közel három éve elkészült a létesítmény, még nem működik, mert az üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra – bekötőút, villany, víz és csatornarendszer – még nem létezik. A Pro Veritasnak most is az a véleménye, hogy sok kellemetlenség okozója lesz ez az állomás a következő legalább 40 esztendőben, amennyire tervezték az üzemeltetését.

Kakasd 3

A falukönyv és a székelykapu identitástudatában erősíti meg a kakasdi lakosságot

Az Igazságért Egyesület népszerűsége azonban tevékenységének köszönhetően a kezdettől fogva máig megmaradt. Az egyesület elnöke: Csegzi Attila, alelnökei: Botha Dániel-Töhötöm és Csegzi Albert, titkára: Baricz Zoltán. A közösség munkájának gyümölcse a közelmúltban kialakított kapcsolat a magyarországi Tolna megyei Kakasddal. Egy falutörténet megírásának ötlete is az egyesülettől származik. Közös elhatározás eredményeként Botha Dániel alelnök (aki községi tanácsos is) javaslatára a tervet a községi polgármesteri hivatal és az önkormányzati tanács segítségével már sikerült is megvalósítani. A könyv egy hete került ki a nyomdából, címe: Nemes Gyula: Székelykakasd 500 éves történetéből. A másik tervet is minden bizonnyal sikerül a közeljövőben tető alá hozni, azaz a hajdani parókia előtti – az út fölött átívelő – székelykapu helyett egy másikat felállítani a falu bejáratához. Az egyesület tagjainak véleménye szerint e két megvalósítás – a falukönyv és székelykapu – identitástudatában erősíti meg a kakasdi lakosságot, a közös múlt megismerése és vállalása visszaadja méltóságukat és összekovácsolja a közösséget.

Kakasd 1

„2015. október 10-én Székelykakasd első írásos említésének 500. évfordulója alkalmából egy ünnepélyre kerül majd sor, amely elképzeléseink szerint az első falutalálkozót is fogja jelenteni. Az ünnepély programjában fog szerepelni többek között egy nagyméretű székelykapu avatása, egy Székelykakasddal foglalkozó könyv bemutatója és ünnepi ebéd. Erre az alkalomra hívunk meg minden érdeklődőt. Köszönjük mindazon hazai és határon túli személyeknek, illetve szervezeteknek, akik anyagi adománnyal vagy munkával hozzájárultak a falu bejáratához tervezett, úton átívelő székelykapu elkészítéséhez, de ugyanakkor bátorítunk másokat is, hogy támogassák a terv megvalósítását. 2012-ben indítottuk el a tervet, az azóta eltelt idő alatt sokat dolgoztunk érte, főleg információgyűjtés, ügyintézés és beszerzés terén.”

„Végigjártuk a bürokrácia útvesztőjének göröngyös útját is”

Hasonló méretű kapukat néztünk meg felállítási helyükön, megkerestünk olyan személyeket, akik jártasok a népművészet világában és a fafaragásában, érdeklődtünk a kapu elemeinek célszerű összeállítását biztosító módszerekről, de végigjártuk a bürokrácia útvesztőjének göröngyös útjait is. Mindez sok időbe és szerény anyagi lehetőségeinkhez mérten nem kevés pénzbe került, de ma már elmondhatjuk azt, hogy az építkezési engedély tulajdonában vagyunk, valamint a kapu megvalósításához szükséges anyagok nagy részét beszereztük, és már jelen pillanatban a tényleges munkák is folyamatban vannak. Sajnos erőfeszítéseink ellenére, a kapu megépítéséhez még nincs meg a teljes anyagi keret, ezért fordulunk újból mindazokhoz, akik segíteni óhajtják tervünket, hogy adományukkal vagy munkájukkal járuljanak hozzá a kapu idejében való felállításához. Minden kicsi segítséget szívesen elfogadunk” – tájékoztatta lapunkat Botha Dániel-Töhötöm önkormányzati képviselő, az egyesület alelnöke.

A székelykaput helyi mesterek faragják, a homlokgerenda bejárati oldalán a következő szöveg lesz olvasható: HA ELFÁRADSZ A NAGYVILÁGBAN: GYERE HAZA MEGPIHENNI, SZÉP IDŐKRE EMLÉKEZNI. (Pósa Lajos) A szemöldökfa külső oldalán: VIRÁG PUSZTUL, HA GYÖKERET KITÉPNEK, VILÁGA PUSZTUL GYÖKÉRTELEN NÉPNEK. (Koósán Ildikó)

A Pro Veritas Egyesület tagjainak további terveik is vannak. Elsősorban a falu közvetlen közelében történő eseményeket kívánja továbbra is figyelemmel kísérni, hogy szükség esetén felvállalja, képviselje és megvédje a kis közösség érdekeit. Ugyanakkor a jövőben is figyelemmel kíséri a különböző civil szerveződések tevékenységét, és adott esetben a közös érdekek érvényesítésének céljából összehangolja saját tevékenységével. De a helyi identitásépítő munka is elsődleges prioritás, a közeljövőben azt a határkövet szeretnék restaurálni és helyreállítani, amelyet még 1840-ben helyezett el a falu határába a meggyesfalvi uraság. A határkövet a kommunista rendszer bérencei távolították el a helyéről, szerencsére a Trombitás család megmentette. Ugyanakkor a jövőbeni tervek közt szerepel egy régi ház megszerzése a faluközösség számára, amelyben helytörténeti-néprajzi múzeumot vagy tájházat rendeznének be.

Share Button
Ennyien olvasták: 1093

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.