Központ
2018. július 20. péntek, Illés

Velük vagy nélkülük?

Központ augusztus 1, 2013 Társadalom

neccfuggVelük vagy nélkülük?

Az életet talán el sem lehet képzelni számítógép, internet, mobiltelefon nélkül. A kérdés csak az, hogy mindezek segítenek, vagy épp ártanak nekünk… Hiszen a használatuk nagyon könnyen akár függőséget is okozhat. Ebben az esetben pedig meggondolandó az, hogy elfogadjuk-e őket vagy sem. Vajon hogyan könnyebb? Velük vagy nélkülük? Ezen a héten erre kerestük a választ. Hogy összeállításunk tartalma minél meggyőzőbb legyen, olyan személyiségeket kérdeztünk erről, akik minden bizonnyal felhasználói ezeknek a „szerkentyűknek”…

kzsDr. Konrád Zsuzsánna,orvos, pszichodramatikus:

A legfőbb értéka saját személyiségünk!


Napjainkban a technikai fejlődés gyors üteme, a felpörgött életritmus mellett alig marad időnk önmagunkkal foglalkozni. Vagy mi nem teremtjük meg az ehhez szükséges időt attól való félelmünkben, hogy valamiről lemaradunk? Ez az állandó félelem pedig az egészség károsodását okozza. Ismert tény, hogy a társadalomban a személy integritása akkor marad meg, ha az egyén a saját személyiségét tekinti a legfőbb értéknek. A személyiség megismerése és fejlesztése teszi lehetővé, hogy az ember tudatosan megtalálja a megfelelő helyet, időt és alkalmat különböző igényeinek megfelelő kielégítésére. A világ és önmagunk felfedezésének kiindulópontja a család, ami az ember számára egy stabil gyökérzetet jelent. A család mint rendszer, biztosítja számunkra a fejlődésünkhöz nélkülözhetetlen létformát. Ha ez a rendszer sérül, alapvető emberi szükségleteink, mint például a hovatartozási igény, nem elégítődik ki, ezért pótcselekvésként túlzott internet használathoz is folyamodhatunk. Ilyenkor a valós világot a virtuálissal helyettesítjük be, ahol nem szükséges önmagunk vállalása, tetteinknek nincsenek következményei.

A számítógépvilágban elmerülő gyermekekre vagy felnőttekre általában az jellemző, hogy nehezen vagy egyáltalán nem tűrik a frusztrációkat, nem képesek impulzusaikat kontrollálni, nem tolerálnak emberi hibákat. Viszont a külső rendet, rendszereket, így a számítógépes rendszereket is, az ember azért találta fel, hogy ezek a világban való eligazodását szolgálják, ugyanakkor a belső rend megteremtéséhez is hozzájáruljanak. A digitális eszközök ésszerű használata történik meg minden esetben, amikor nyitott, kreatív, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező egyénekről beszélünk, akik élő közösségek tagjaiként megtanulják elfogadni és szeretni önmagukat, valamint embertársaikat.

Összegezve: szükségünk van a számítógépre mint az életünket megkönnyítő fontos segédeszközre, az internetre mint egy óriási tudástárra, ami segít a reális élet kérdéseinek a megválaszolásában, a mobiltelefonra mint távollevő szeretteinkkel való kapcsolattartás lehetőségére, a közösségi oldalakra mint humanitárius felhívások platformjára, viszont ez a mértékletesség csak akkor tud megvalósulni, ha tisztában vagyunk önmagunkkal, képességeinkkel, érzelmeinkkel, vágyainkkal, árnyoldalunkkal, és a való világba kapaszkodó erőteljes gyökerekkel rendelkezünk.

 

ovÖtvös József, a marosvásárhelyi Vártemplom református lelkésze:

Az internet a közösségiértékeléstől is elszakít


A Biblia egyik sajátos hangulatú részével, az apostoli levelekkel kapcsolatosan gyakran hangsúlyozzák: Pál apostol az akkori kor legmodernebb vívmányával, a levéllel küldi el az isteni üzenetet az emberekhez. Ennek alapján manapság is esküsznek arra, hogy minden kor újítása, így a digitális technika is segíti az egyházi szolgálatot. De lássuk, valóban mit jelent ez a fajta technika az erdélyi ember vallásos életében.

Korosztályom nagy része – bizonyos fokig – elsajátította a számítógép használatának alapismeretét, hiszen teológiai magyarázatok „hívhatók le”, prédikációk küldhetők a vallásos folyóiratok részére, sőt, tengeren túlra is elküldhető egy-egy temetési beszéd. Volt már rá példa. Úgy érzem, mindez áldás és segítség lehet az egyházi életben is, de számtalanszor elmondtam és leírtam, Erdélyben az emberek közösségi életét, közösség tudatát, kis vagy nagyobb közösségek találkozásait az egyház tartotta meg, és most is a templomokban találkoznak legszívesebben az erdélyi emberek. Egy online-istentisztelet akár közösségromboló is lehet, hiszen a „hallgatók” nem ismerik meg egymást, nem látják egymás arcát, nem találkoznak.

Az internet lehet „pozitív eszköz” az egyház szolgálatában, amikor ágyhoz kötött hívő emberhez elviszik a vasárnapi prédikáció CD-s felvételét. Ezt gyakorolja is a cserealjai ifjúság. Nem tudom, jó-e a hasonlat, ami eszembe jutott. Amint a sokcsatornás televíziózás megölte az egykori mozizás, közösségi filmnézés élményét. Úgy tesz, vagy tehet kényelmesség az internet a templomba járással kapcsolatosan is. Az egykori közösségi filmnézés egyetlen vonatkozására utalok most: egy-egy nagyszerű művészfilmet még napok vagy hetek múlva is megvitattunk, beszéltünk róla. Az internet-világ ettől a közösségi értékeléstől és átéléstől szakítja el az embert.

 

gasparGáspár Sándor, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa:

Az eszközök eltakarják az embert

– Az „eszközök” megnevezése elsősorban elszomorító, hiszen a számítógép, laptop, táblagép, okostelefon, de hands-free, blue-tooth, adathordozó, hordozható hard mellett még ezernyi eszközünk van, amire az „eszközök” megnevezés nem vonatkozik, tehát szegényítik azt a fogalmat, amelyre eddig ez a szó vonatkozott. Ez gondolkodásunk számára jelent majd objektív akadályt.

Eszköznek számít az internet is, a világháló, amelynek magyar megnevezése nem honosodott meg, mert valójában pontatlan, az internet többet jelent, és ezt még jól érezzük. Az ímél is más, mint az elektronikus levél, noha a különbséget nehéz megfogalmazni, az sms alapvetően eltér a távirattól, tehát nem örökölhette a nevét, de fura mód, a magyar kiejtéshez könnyedén társul az amerikai betűszó. Alkalmazkodunk is.

Az új eszközök eszköz-mivolta ellen aligha emeli föl a szavát bárki. Legfeljebb dohogunk, mert nem ismerjük föl a csínját-bínját, bosszantó, hogy egy aprócska félreütés egészen más irányba viszi el a dolgokat, nem úgy, mint a kalapácsos-harapófogós világban. A felhasználói utasítást, de a kézikönyvet is többnyire az érti, aki már tudja… Ugyanakkor elszomorító tény, hogy az eszközök az emberek közé furakodnak. Amikor könnyebb Facebookon vagy Skype-on, Messengeren elfuserált mondatokkal megtárgyalni a tennivalót, mint telefonon, vagy átmenni a szomszéd szobába, és közvetlenül, a másik szemébe nézve.

Lényegében akkor van bajom ezekkel az eszközökkel, amikor kettőnk közé állnak és nem nézhetek a szemetekbe. Amikor nem a távolságot vagy az időt hidalják át, hanem eltakarják az embert.


bzsBrassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei elnöke:

Bizonyos értelemben távolságban tartom magam az információs technológiától

Kétségtelen, hogy az informatika tudománya lényegesen hatékonyabbá teszi a kommunikációt, de ezzel együtt fel is gyorsítja az élet és a munka tempóját. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy a felpörgetett ritmus minőségileg javít az életünkön vagy a munkánkon. Miközben az az érzésünk támad, hogy egy adott idő-egységben többet éltünk, tartalmasabb volt a nap, virtuálisan több mindent intéztünk el, több helyre jutottunk el, több információt szereztünk, sokkal több eseményről tudunk, könnyen előfordulhat, hogy a gyorsaság felszínességre kényszerít. Ennek megfelelően információink felületesebb, elvégzett munkánk silányabb, rálátásunk homályos lesz. Ezt mérlegelve kell eldöntenie az embernek, hogy milyen mértékben és hogyan használja az információs technológiát! Talán Eco válaszolta egy riporter kérdésére, hogy bár a Google mindenre választ ad, de csak annak, aki fel van erre készülve. Vagyis, ha a keresőbe bepötyögjük, mondjuk Platón, az ókori bölcselő nevét, több millió találatot dob ki a szoftver. Mit kezdünk vele? Szükségünk van az úgynevezett természetes intelligenciára, klasszikus műveltségre, hogy képesek legyünk megszűrni az információt. Tehát az információs technológia önmagában nem megoldás – a felkészültség, a műveltség, a tapasztalat azok a premisszák, melyek hatékony munkára és a tartalmas életre segítenek. Ebben, az általam egészségesnek vélt távolságban tartom magam az információs technológiától. Persze alaposan felkészültem többféle szoftver használatára: a klasszikus irodai programokon túl gyakran használok kép- és kiadványszerkesztő programokat, honlapszerkesztőt, statisztikai szoftvert, mozgófilm-szerkesztőt és természetesen használom az Internetet, a közösségi oldalakat satöbbi.


Share Button
Ennyien olvasták: 290

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.