Központ
2018. október 23. kedd, Gyöngyi

Hasznos-e az ötödikeseknek kiadott testnevelésitankönyv?

Czimbalmos Ferenc-Attila október 6, 2017 Sport

A 2017-2018-as tanévtől kezdődően a most ötödik osztályt kezdő tanulóknak testnevelési tankönyvük van, amit még július végén jelentett be Liviu Pop oktatási miniszter. Az oktatási tárca vezetője szerint a tankönyv úgy a tanárok, mint a diákok és a szülők számára is egyaránt hasznos, ugyanis részletesen leírja azt is, hogyan kell helyesen elvégezni a különféle gyakorlatokat. A testnevelés tankönyvet – amely a 2016-ban elkészült új tanterv része – most az ötödikesek kapják meg, a következő tanévben a hatodikosok, a rákövetkező tanévben a hetedikesek és így tovább. A szaktárca vezetőjének júliusi bejelentését még a Facebookon is sok kritika érte, több szülő felháborodva jegyezte meg, hogy a tanulók iskolás táskája amúgy is nehéz, és nem értik, miért kell tovább terhelni őket, mások tananyagcsökkentést kértek, vagy azt, hogy a testneveléstankönyvek kiadásából inkább modernizálják azokat az iskolákat, ahol nincs benti mosdó.

A három féle megjelent testnevelési tankönyvvel kapcsolatosan több Maros megyei testnevelő tanár véleményét kértük ki, akik azt kifogásolják, hogy a könyvkiadásra szánt pénzből inkább a tanárok szakoktatására és az iskolák sportbázisainak felszerelésére kellene költeni, ugyanakkor megjegyezték, hogy a köny, amit kézbe kaptak, helyenként nem naprakészek adatokat tartalmaz. A testnevelő tanárok azt is szóvá tették, hogy a könyv általánosan kezeli a hazai tanintézeteket, mindamellett, hogy nem mindenhol ugyanolyan felszereltséggel rendelkeznek, sőt van vidék, ahol még tornaterem sincs.

A hírrel kapcsolatosan Albertini Zoltánt, a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum legtapasztaltabb testnevelő tanárát kérdeztük meg:
– Albertini úr, mi a véleménye az újonnan megjelent, ötödikeseknek kiadott testnevelési tankönyvről?
– Első olvasásra néhány olyan dolog került a szemem elé, amely nem ebbe tankönyvbe való, éspedig: az 5. osztályban heti két testnevelési óra van. Az iskolának, ha van lehetősége, hogy a torna választott tantárgyként is szerepeljen, akkor beteheti 3. óránal, így egy órát lehetne a gyerekeknek erről-arról beszélni a testneveléssel kapcsolatosan.
Az I-IV. osztályban kevés a szakképesített testnevelő tanár Maros megyében, így a gyerek, aki eljut az általános iskolába, annak az alapdolgogat kell megtanítani, vagy újra tanítani (ugrás, mászás, stb.), ezek mellett játszani kell velük, hogy megszeressék a mozgást. Én most adjak neki egy könyvet, hogy olvasson?! Megnézhetik a képeket, de nem tudja felfogni azt, amit ott ír. Mi átfutjuk velük a szakkifejezéseket, de az nem nekik való.

A diákoknak mozgás kell, nem tankönyv

– Mennyire hasznos a tankönyv a diákoknak?
–Az ötödikes gyerek azért jön testnevelési órára, hogy mozogjon, hiszen az hiányzik neki. A fejezetekben vannak olyan szakkkifejezések is, amit egy ötödikes gyerek nem érthet meg, mivel magas neki. Ugyanakkor minden fejezet végén van egy elméleti felmérés, amelyre a gyerek kell válaszoljon. Ezt mi nem tudjuk felhasználni testnevelési órán, hiszen mi gyakorlati dolgokat oldunk meg (torna, labdajátékok, stb.), ezért én nem látom értelmét. Néhány sportág, ami ott meg van jelenítve – az asztalitenisz és a röplabda – , hibás. Én az ötödikes gyereknek nem tudom megtanítani az iskolás bajnokságban, hogy játszodjon asztalitenisz mérkőzéseket 21 pontig, mivel az asztalitenisz bajnokságot 11 pontig számítják. A röplabda is a régi szabály szerint jelenik meg (25. van számítva), de a könyben 21-et ír. Ha már kiadnak valamit, akkor az legyen pontos, legalább is a versenyszabályok.
A tankönyveket, amiket az iskolánk kapott, azokat nem igazán fogják felhasználni, hiszen román nyelven van kinyomtatva, mi meg magyar ajkú líceum vagyunk, ezért is a módszertani dolgok és terminológia szempontjából nem az 5. osztályba valók.

A rutin mérvadó egy testnevelő tanárnak

– Tekintettel arra, hogy amúgy is sok tankönyvet, munkafüzetet, füzetet kell vigyenek naponta az iskolába már az ötödik osztályosok is, hiányzik számukra még egy, sokak szerint teljesen fölösleges, a több évszázados oktatási ügyben sohasem használt tankönyv cipelése?
– Dehogy! Az egy plussz súly a táskában! De ebben a helyzetben, ahogy most fel vannak vezetve a tankönyvek, nem látom értelmét, hogy a gyerekek ezt használják. Őket testnevelési órán nem olvastatni, mozgatni kell!..

– Egy rutinos testnevelőtanárnak szüksége van tankönyvre, hogy abból tanítsa a testnevelést?
– Szerintem nem! Én 41 éve testnevelést tanítok, de ez az első eset, hogy ilyent látok…

Az üggyel kapcsolatosan más megyénkbeli testnevelő tanárokat is megkérdeztünk.

Böjte Zsombor, Kendi Sámuel József Általános Iskola:
,, Szerintem gyakorlat kell a gyerekeknek, nem a tankönyv, amivel még jobban terhelődnek a mindennapjaik. Egy testnevelő tanárnak az a dolga, hogy megmutassa a gyerekeknek, hogyan kell elvégezni a gyakorlatokat.
Én 10 éve tanítok testnevelést, ez már rutinszerű számomra. Azt én kellőképpen elsajátítottam az egyetemen, azt a tudást adom tovább, bemutatom a gyereknek, ők látják, hogy kell cselekedjenek, hiszen minden a gyakorlaton múlik.
Én is kézhez kaptam egy tankönyvet – amely az idejét múlta – , anélkül, hogy kértem volna, de azt gondolom, hogy azt minden iskolára ráruházták.
Amúgy a tankönyvvel együtt adtak egy CD-t is, de azt csak egy külön programban lehet kinyitni, tehát sokan nem tudják hasznát venni. Szerintem mindebből valaki hasznot húz, jobb lett volna egy hasonló összegből felújítani iskolákat, sporttermeket. Az ötödikes gyerekek bizonyos vidékeken a tizenvalahány tankönyvől alig kaptak kézbe 2-3-at, hiányoznak a fontosabb tantárgyak könyve (például technológia, földrajz, stb.), de fontos, hogy van testnevelés tankönyvük…” – mondta el Böjte, aki a testnevelés mellett gyeplabdázni, kézilabdázni és futballozni is tanítja a kendi gyerekeket.

Kádár László, a Mezőrücsi Gheorghe Șincai Általános Iskola:
,,Szerintem a könyv tartalmát hasznosnak tartom, de inkább a tanárok kell kellőképpen elsajátítsák, hiszen tőle kell megtanulják az ötödikes diákok a mozgást. Egy ilyen könyv inkább magasabb osztályosoknak lenne hasznosabb, hiszen ők jobban felfognák a szakszavakat, ugyanis minden komplexül van leírva, de nekik is szükség lenne elméleti órára, hogy megértsék a könyben leírtakat” – említette meg Kádár, aki már öt éve testnevelőtanár és jelenleg négy ötödikosztálynak tanítja a testnevelést Mezőrücsön.

Soós Zsigmond, Szovátai Domokos Kázmér Általános Iskola:
,,Ez a könyv fölösleges volt, föleg szakmai szempontból, inkább több testnevelési órát kellett volna beszúrjanak az órarendbe. A másik gond az, hogy a magyar ajkú iskoláknak nincsen lefordítva magyar nyelvre a könyv, ami nagy hátrány számukra, de a könyvben is sok a hiba, amit úgy nem lehet megtanítani a gyerekeknek. Én 10 éve vagyok testnevelési tanár, de ennek a könyvnek nem látom értelmét…” – hangoztatta Soós, aki korábban a Nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskolában is tanított testnevelést.

Varó Gyula, Marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskola:
,,Szerintem hasznosabb lett volna 3-3 futball- és kézilabdát adni minden iskolának, ami hozzásegített volna a testnevelési órák színvonalának növelésére, az említett sportágak elsajátítására. Például a Dr. Bernády György Általános Iskolában minden tagozaton két-két párhúzamosan osztály van, így egyszerre 3-4 testnevelési órát tartunk. A testnevelés tantárgyban nagyon sok szakkifejezés van, így a gyereknek nagyon nehéz azokat elsajátítani. A testnevelés egy gyakorlati tantárgy, ami a mozgáson alapszik, nem az elméleten, ugyanakkor célja a mozgáskészség fejlesztése, a motoros képességek elsajátítása, a személyiségfejlesztés, az egészségtudatos szokások megszerzése.
A lényeg az, hogy a diák hogyan sajátítja el a gyakorlatokat. Szerintem sok, tapasztalattal rendelkező sporttanár nem is fogja használni a könyvet. Én átlapoztam, beleolvastam a tankönyve, vannak hasznos dolgok is benne, de egy ilyen könyvre senki nem volt felkészülve, erre nem volt szükség” – mondta el Varó, aki cimzetes testnevelőtanár a marosvásárhelyi egykori 2-es számú általános iskolánál, de korábban a Makfalvi Wesslényi Miklós Általános Iskolánál dolgozott mint sporttanár.
Az egyik jóváhagyott testnevelési tankönyv (Carte de educație fizică-editura CD Press), hat fejezetből áll. Az első a motorikus tevékenységek megszervezéséről, a második a harmonikus testi fejlődésről, a harmadik pedig a motorikus képességekről szól. A negyedik fejezet a különféle sportágakat mutatja be, míg az ötödikben a személyi higiéniáról tanulhatnak a diákok, a hatodik fejezet a magatartásokról szól.

 

Share Button
Ennyien olvasták: 557

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.