Központ
2020. augusztus 15. szombat, Mária

MSE: Szakmai partnerség a Székelyföldi Labdarúgó-akadémiával

Czimbalmos Ferenc-Attila február 11, 2016 Sport
Az MSE együttese Nürnbergben

Az MSE együttese Nürnbergben

A 40 éves Farczádi Attilát jól ismerik a ma­ros­vásárhelyi rádióhallgatók, hiszen a hírszerkesztő hangja ismerősen cseng a Rádió GaGa, Erdély legnagyobb magyar nyelven sugárzó, egyben Maros megye vezető kereskedelmi rádiójának hullámhosszán. Viszont kevesebben tudják, hogy a sajtóban dolgozó Attila – aki a helyi ISK-nál „tanul­ta” a labdarúgást Páll András, majd Szántó János tanároktól (abban a csapatban, amelynek legismertebb játékosa a Bukaresti Național FC-nél is szerepelt Pogăcean Florin volt), de a felnőttkorba lépve már inkább a továbbtanulást és szakmáját részesítette előnyben – 2008-ban futballklubot alapított MSE 08 néven, ahol egy ideje hangsúlyosan foglalkoznak a gyerekek képzésével is.  A klub felnőttegyüttese 2012-ben megnyerte a Románia-kupa Maros me­gyei szakaszát, majd a megyeközi szakaszban egy 3. ligás csapatot (a Zalatnai Minaurt) is búcsúztatott. Két alkalommal pedig a negyedik helyen végzett a 4. ligában.  Hogy miért írunk erről most? A téma aktualitását az adja, hogy az MSE 08 a minap szakmai partnerségi megállapodást kötött a Székelyföldi Labdarúgó-akadémiával.
Ennek apropóján szólaltattuk meg Farczádi Attilát, akivel arról beszélgettünk, hogy mit jelent neki ez a marosvásárhelyi klub, valamint az itt nevelkedő, immár 140 gyerek szá­mára.

Kékben Farczádi Attila a csíkszeredai Magyar  Konzulátus elleni mérkőzésen

Kékben Farczádi Attila a csíkszeredai Magyar Konzulátus elleni mérkőzésen

 
– Egy évig tartó egyez­te­tés után jött létre a megállapodás a Székelyföldi Labdarúgó-akadémiával – mondta az elnök. – Azt kérték tőlünk, hogy vessük papírra az elképzelésünket, írjunk egy „megvaló­sít­hatósági tanulmányt”. Na­gyon örültünk, amikor meg­kaptuk a zöld jelzést. Számunkra azért volt fon­tos, hogy mi is tagjai legyünk ennek a kö­zös­ségnek, mert kis klub vagyunk, és csak akkor tudunk teljes ívű pályát biztosítani a játékosainknak, ha vannak magasabb szinten szereplő partnereink. Ők egyrészt szakmai segítséget nyújtanak majd számunkra: megosztják ve­lünk a Puskás Akadémia mun­ka­módszereit, szakembereinket pedig meg­felelő tovább­kép­zésben részesítik. Ugyan­akkor csa­pataink még több tornán vehetnek részt a továbbiakban, ahol tanulhatnak – a legjobb edzés a mérkőzés alapon –, illetve a legjobb játékosok előtt megnyílnak az ajtók a hazai és nem­zetközi hírnév megszer­zése tekintetében is. Úgy vélem, hogy a megálla­podás létrejötte olyan lehetőség, amelyet valamennyi tehetséges maros­vásárhelyi fiatal labdarúgó érdekében kö­zösen kamatoztathatunk.

MSE-2016

MSE-2016

– Korábban hírül adták, hogy január elején Bad Neustadt an der Saale-ban rangos nemzetközi teremtornán vett részt az MSE felnőtt, illetve U11-es csapa­ta, ahová korábbi játékosuk, Lengyel István köz­vetítésével hívták meg vendégjátékra.
– Nagy örömünkre szolgált, hogy részt vehettünk ezen a németországi tor­nán. A felnőttcsapatnak olyan mezőnyben sikerült helytállnia, amelyben 5. és 6. ligás élcsapatok is voltak, és ahhoz, hogy megértsük, hogy ez mit jelent, tudni kell, hogy az itteni és az otta­ni diví­ziókat semmiképpen nem lehet összehasonlítani. Példaképpen em­lítem meg, hogy a szálláshelyünkhöz közeli egyik település 4. ligás együt­tesének 15.000-es férő­he­lyű stadionja van, és a mérkőzéseit közvetíti az egyik országos televíziótársaság. Amúgy Németor­szágban még 14. osztály is létezik – így talán jobban ért­hető, hogy milyen ké­pességű egy 5. ligás élcsapat. Ebben a mezőnyben a felnőtt alakulatunk 4., a gye­rekcsapatunk pedig az 5. lett a tornán.

MSE 2009-es korosztálya

MSE 2009-es korosztálya

A rangos tornáknál ma­radva feltétlenül említést érdemel, hogy a 2005-ös és 2006-os korosztályú együt­teseink (edzők: Fehér Csaba és Ciula Csongor) tavaly nyáron részt vettek a kaposvári Intersport Youth Football Festivalon, de azt is elmondhatom, hogy a Szé­kelyföldi Labdarúgó-aka­démiával kötött egyezmény létrejötte szerencsésen egybeesett az MSE első torna­győ­zelmével: 2009-es csoportunk Fülöp Miklós tanár vezetésével megnyerte a Csíkszeredában rendezett korosztályos bajnokságot, amelyet a Székelyföldi Lab-da­rúgó-akadémia alköz­pontjai számára szervez­tek.

– Mi az MSE 08 cél­ki­tűzése?
– Ezt a klubot abból a meggyőződésből alapítottuk, hogy léteznie kell egy olyan keretnek, ahol bárki megtalálja a számítását, aki a labdarúgást szereti. Ebből a megfontolásból jöttek létre kezdetben a sza­bad­idős csoportjaink, amelyek jelenleg is léteznek, mű­köd­nek. Ide mindenféle kö­töt­tség és kötelezettség nélkül jöhet bárki,  nincs ver­seny­zés, csak a futball alapjainak elsajátítása, illetve ami az idejáró gyerekeket összeköti, az a mozgás iránti vágy és a szándék, hogy jó közös­ségbe tartozzanak. Ez hoz­za ide az érdeklődőket. Egyébként nem véletlenül indultunk innen, hiszen Ma­ros­vásárhelyen nagyon sok magánklub működik, amelyekkel az idősebb korosztályok szintjén már nemigen vehetik fel a ver­senyt a lépéshátrányból indulók. Viszont azáltal, hogy vannak ezek a csoportjaink, ahol nincs eredmény­kény­szer, megteremtődött a le­hetősége annak, hogy létre­jöjjenek azok a közösségek, amelyekre építve már elkezdődhet a tel­je­sítmény­orientált munka is.

MSE-kupagyőzelem

MSE-kupagyőzelem

Ezekből a szabadidős csoportokból nőtték ki ma­gukat tehát a versenycsoportok, amelyek közül – nem véletlenül – a leg­kisebbeké bizonyult eddig a legeredményesebbnek: ők azok ugyanis, akik nin­csenek lemaradva a technikai és taktikai képzésben más klubok hasonló korosztályú csoportjaihoz képest. A közeljövő feladata, hogy valamennyi csoportunkat „szintre hozzuk”, hogy minél több fiatalt pályára állítsunk, akik közül egyesek profi labdarúgókká válhatnak, mások pedig felnőtt keretünk hasznos tagjai lehetnek. Bízunk benne, hogy azzal a komoly szakmai háttérrel, amelyet a Székelyföldi Labdarúgó-akadémia biztosít ezentúl számunkra, maradéktalanul sikerül megvalósítanunk valamennyi célunkat.

MSE 2016-2

Share Button
Ennyien olvasták: 937

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.