Központ
2020. december 05. szombat, Vilma

A Maros megyei vicinálisokról

Központ március 3, 2011 Egyéb kategória

A Maros megyei vicinálisokról

 vicinalisok

A XIX. században elkezdett vasútépítések az ország gazdasági felemelkedését eredményezték. A fő- és szárnyvonalak mellett felépültek a keskenyvágányú vasutak is, melyek a személy- és a teherforgalom lebonyolításában jelentős szerepet töltöttek be.

 

A történelmi és a mai Maros megyében Marosvásárhely–Parajd, Marosvásárhely–Mezőbánd–Szászlekence, illetőleg Mezőméhes, Segesvár–Nagyszeben, Szász­­régen –Laposnya között az áru- és a személyszállítást a vicinálisok bonyolították le. Számos erdei kisnyomtávú vasutat is építettek az erdőkitermelés érdekében a Marosba ömlő Görgény, Bisztra, Szalárd, Ratosnya, Szék, Ilva, valamint a Szováta határában levő Sebes patakok völgyében.
Ma már ezeket a vasutakat szanálták, csak két vasútvonal – a nyárádmenti és a mezőségi – érintetlen, amin egy előzetes ellenőrzés után a vonatok is végigszáguldhatnának.
Nem akarjuk megállítani az időt, támogatjuk azokat az intézkedéseket, melyeket a közlekedés korszerűsítéséért tesznek, de az illetékeseknek vigyázniuk kell, hogy a fürdővízzel ne öntsék ki a gyermeket is. Állítsák vissza a vasúti közlekedést legalább a Nyárádmentén, míg nem tudunk jobb lehetőséget biztosítani a személy- és áruszállításra, valamint a nosztalgia-utazásra.
Ne küldjék a vagonokat a rozsdatemetőbe, ne engedjék széthordani az állomások épületeit, ne engedjék felszedni a vasúti síneket, hogy később bánkódjunk érte, mint ahogy történt a Segesvár–Nagyszeben, Szászrégen–Laposnya vasutak megszüntetése és felszámolása után.
A modern, gyorsjárati vonatok ne zárják ki majdan a nosztalgia-vonatok működését a Nyárádmentén, melyek vonzani fogják a külföldi turistákat e csodálatos táj megismerésére, valamint a szovátai és parajdi gyógykezelésre.

A nyárádmenti vicinális keskenyvágányú pályája 1912–1915 között épült áru- és személyforgalom biztosítására. Abban az időben még szekéren utaztak, az emberek többsége gyalog és szekéren közelítette meg a marosvásárhelyi piacot. Később egyre többen vették igénybe a tüzesgép olcsó szolgáltatását. Érdekes, akkor nem volt ráfizetéses a vasút – de az állam is hozzájárult ahhoz, hogy a civilizáció e vívmányát fenntartsa.
A nyárádmenti vicinálist nagy ünnepségek közepette indították útnak, mely akkor 5–6 óra alatt tette meg az utat Marosvásárhely és Parajd között. Sebességéről, gyorsaságáról mondák is keletkeztek, miszerint a vonatról a vármezői kitérőnél többen leszálltak virágot szedni imádottjaiknak, míg a gőzös a faluból visszatért.
Tény, hogy a gőzös sokat prüsszögött, egy-egy emelkedő előtt, de végül a „vezér úr” biztatására, a fűtő állandó szénadagolására csak átlépték az eléjük tornyosuló akadályt és célba érkeztek – Parajdra.
Visszafele a fával, kővel, sóval megrakott vagonokkal pöfögött a kis gőzös a szovátai viadukton felfelé, ahol már várták a kisiskolások a következő versikével:
„So-kat vi-szek, a-lig bí-rom
csak egy ki-csit se-gít-se-tek!”, de a gőzös a híd végére érve már így büszkélkedett:
„Ha se-gí-tesz, ha nem is,
El-bí-rom már ma-gam is!”
A vonat érkezése vasárnaponként és ünnepnapokon minden állomáson eseményszámba ment. Sokan, főleg a fiatalok, már órákkal a vonat érkezése előtt kisétáltak a délutáni és az esti vonatok fogadásához.
Ma lesújtó a helyzet. A minap a marosvásárhelyi pályaudvaron barangoltam és lehangoló látványban volt részem. Itt vesztegelnek a nyárádmenti és a mezőségi vonatok roncsai, kitört ablakokkal és szétzúzott belső berendezésekkel. Az volt az érzésem, hogy ismeretlen kezek így akarják végképp meggátolni a nosztalgia-vonatok beindítását, valamint a személy- és áruforgalom újraindítását.
Reméljük, hogy győz a józan ész, s az illetékesek mérlegelni fogják a kisnyomtávú vasúttal kapcsolatos állásfoglalásukat és újraindítják legalább Szováta, később pedig Mezőbánd irányába a vasúti forgalmat.


Share Button
Ennyien olvasták: 395

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.