Központ
2020. november 26. csütörtök, Virág

Az új rovat lehetőség az egyháznak

Központ április 14, 2011 Egyéb kategória

Az új rovat lehetőség az egyháznak

rovatInduló Hitélet rovatunkat Ötvös József, a Marosi Református Egyházmegye esperese örömmel üd­vözölte. Olyan egyházi tisztségviselőként, aki a világi médiában is dolgozott, a téma lehetséges horizontjait ki­tágította eredeti ötleteivel, ezen kívül felhívta fi­gyelmünket az ilyen jellegű újságírás során adódható csap­dahelyzetekre.

 A Vártemplom főlelkésze szerint az efféle rovatok mindenképp pozitív megnyilvánulásként könyvelhetők el; úgy is mondhatni, ilyen alkalmakkor „az egyházak lehetőséget kapnak a megmutatkozásra”. Ezt a gondolatot azzal egészítette ki, hogy a missziós lehetőség nem teljesen új keletű, hiszen már a múlt század ’30-as éveiben Ravasz László püspök is szerepelt a rádióban.

Az esperes szerint az egyháznak a médián keresztül személytelenebb a kilépése. Mindezek ellenére, úgy véli, vannak olyan emberek, akiket az egyház a közösségen keresztül nem tud megszólítani, és ilyenként a világi média egy plusz lehetőség, „ajándék” lehet az emberek elérésére. Arra, hogy a médián keresztül sok olyan ember elérhető, aki egyébként nem gyakorolja vallását, az esperes saját rádiós múltját említi igazolásként. Mindezek mellett, Ötvös József úgy gondolja, az erdélyi magyarság sokkal vallásosabb annál, mint amennyire az egy vasárnapi istentiszteleten vagy egy ünnepi felvonuláskor a jelenlevők létszámából kikövetkeztethető lenne.

A Vártemplom főlelkésze fontosnak tartja a vitaindító írásokat, a riportokat, interjúkat, de helyénvalónak gondolja az olyan dolgok körbejárását is, amelyek a mindennapokhoz tartoznak, akár olyan egyszerű kérdésekig elmenően, hogy miért nem járnak a fiatalok konfirmálás után templomba.

A főesperes viszont úgy véli, egy kívülről közeledő kezdeményezésnek nem kell a kritikában bizonyos határokat túllépnie. Vannak dolgok, amelyek az egyház, és vannak dolgok, amelyek a világi média dolgai. A kettőt lehet közelíteni, de előtte szükséges egy olyan konszenzusteremtő beszélgetés, egy olyan közös hangban való megegyezés, amelyben például – és talán legfontosabbként – tisztázni kell a felek állását, nevesen azt, hogy egyház és média nem ugyanazokon a nyelvi szinteken beszél. A médiának el kell fogadnia, hogy az egyház és képviselői egy más szemszögből közelítik meg a dolgokat, amiként ez a sajtóra is igaz.


Share Button
Ennyien olvasták: 213

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.