Központ
2020. november 26. csütörtök, Virág

Bánat vagy bűnbánat?

Központ április 7, 2011 Egyéb kategória
Bánat vagy bűnbánat?

Bánat vagy bűnbánat?

Népdalaink tele vannak a szerelmi bánat okozta fájdalom képeivel: „Bánat, bánat, nehéz bánat, ne rakj szívemre kővárat…, annyi bánat a szívemen, kétrét hajlik az egeken…, bús gerlice siratja a párját…, bánatimban beszegődök betyárnak…”

Bánkódunk, ha valakit elveszítettünk, ha csalódtunk abban, akit szeretünk, bánkódik a szülő gyermekéért, bánatot okozunk a másiknak, mert romba döntöttük velünk kapcsolatos álmait, visszautasítottuk irántunk táplált bizalmát, megszegtük ígéretünket, nem álltuk szavunkat, eljátszottuk becsületünket. Nem pusztán érzelmekről van itt szó, hanem kegyetlen erkölcsi valóságról. Viszont érdekes módon kevésbé szoktunk bánkódni bűneink miatt. A bűnt általában nem bánjuk annyira…Vajon miért? Miért bűn az, ami jólesik? Miért nincs bűntudatunk? 

Lehetséges, hogy gyengeségnek tartom beismerni azt, hogy vétkeztem, itt elszúrtam, emitt bakot lőttem, amott gyepre fejtem, és félek, hogy másoknak, ha megismerik az igazságot, megváltozik a véleménye rólam.

Az is lehet, hogy nem vagyok tisztában azzal, mi a bűn, azzal, hogy amit tettem, az bűn volt, jónak tartottam a rosszat, azt hittem, ha másnak nem ártok, akkor magamnak sem, vagy nem vagyok tudatában annak, hogy elszakítottam az Istennel és többiekkel összekötő kapcsolat szálait. Lelkiismeretemet már annyira tágítottam, hogy nyugodtan belefér még a bűn is. Ha mégis nyugtalanított valami, igyekeztem elfojtani vagy kimagyarázni, majd az idő megoldja…

A valóság viszont az, hogy bánat nincs beismerés, felismerés nélkül. Egy kudarcélmény, egy sokk, egy megrázó vagy felrázó esemény, életem zsákutcája, egy vereség a kapcsolataimban mindenképpen kijózaníthat: amit tettem, nem válik dicsőségemre. Haszontalan, hitvány csirkefogó voltam, nem emberhez méltóan viselkedtem.

A bánathoz az is hozzátartozik, hogy ezt ki merjük mondani. Ha már egy vereség megtörte becsvágyunkat, legyen olyan valaki, akit szeretünk, akinek a jelenlétében szembesítjük magunkat a tényekkel. Mert ha igazi barátok vagyunk, nemcsak az örömben tudunk osztozni, hanem képesek vagyunk a bánatot is megosztani. Egy jó barát a bánat idején is kapaszkodó. Olyan segítség, mint a hegymászóknak a kötél, amit egymáshoz erősítenek, mielőtt nekiindulnak a meredek sziklának. Megosztott bánat fél bánat – tartja a mondás.

A bánat nem más, mint realitásérzék. Felismerem elégtelenségemet, és tisztában vagyok azzal, hogy akit megbántottam, az nem érdemelte meg, sőt ennek ellenére, szeret engem. Nem akarom elodázni a beismerést, nem akarom elnapolni az igazság óráját, mert hiszem, hogy csak az igazság tesz szabaddá. 

Piet van Breemen jezsuita egyik elmélkedésében azt mondja, hogy a bánatot ajándékba kapjuk. Az a kegyelem műve. Az ágostonos szerzetes, Luther Márton is ezt ismerte fel a gyóntatószékben, miközben hallgatta a bűnbánó hívek vallomásait. Ekkor kezdte kidolgozni megigazulás tanát.

Isten kegyelme tesz minket igazzá. Nem lehet azt „csinálni”. Amit mi csinálunk, sokszor azzal a kísértéssel párosul, hogy igazolni akarjuk magunkat Isten előtt. Az igazi bánat viszont Lélek gyümölcse. Ezt viszont csak akkor tapasztaljuk meg, ha nevén nevezzük a bűnt magunk előtt is. Ha nem lesz kétségünk afelől, hogy az valóban vétek volt, és tetten érjük súlyát, meg a kárt, amit vele okoztunk…

Ezért van az, hogy aki megbánja tettét, azt elönti a béke, egy különös lelki nyugodtság és öröm, nem fél, mert bizalma-szeretete erőt ad a megbocsátásra és az újrakezdésre. A jezsuita lelki író szerint igazi bánatra akkor jutunk el, ha csendben letérdelünk a kereszt elé, s nézzük a megfeszített Krisztust… Nem magyarázgatjuk bizonyítványunkat, nem szépítgetjük bűneinket, s közben tudatosul bűnünk, oldódnak az elfojtások, mert a kereszt mégiscsak azt jelzi: Isten a szeretetben elment értem a végsőkig.

Ünnepek táján, az ingyenes szeretet csodáit megtapasztalva jó, ha térdre kényszerít a bánat. Mert akkor az irgalom felemel.


 

 

Share Button
Ennyien olvasták: 302

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.