Központ
2020. szeptember 26. szombat, Jusztina

Három a kórház – ma még…

Központ január 26, 2011 Egyéb kategória

Cseke Attila decentralizációt mond, miközben centralizál. Három a kórház – ma még…

 Fentről jött az ukáz: Szovátáé az elsőbbség! / Bedarálnák az erdőszentgyörgyi kórháza / A lakosság érdekei háttérbe szorulnak

korhazak

 Beteg a román egészségügy – állítják sokan, elsősorban azok, akik a rendszert belülről, gyakorló gyógyítókként ismerik. Hasonlóan vélekednek azok is, akik gyógyulásra vágyó betegként vagy hozzátartozóként szerezték idevágó tapasztalataikat. A szakterületnek eddig sem az állandóság volt a legfőbb jellemzője. Jelenlegi irányítói azonban – az RMDSZ-es miniszterrel az élen – túltesznek minden eddigin: átfogó elképzelések, következetesen véghezvitt átalakítások helyett, inkább rögtönöznek, kellően át nem gondolt, elhamarkodott intézkedések sorozatával borzolják a kedélyeket.

Átszervezés, összevonás – mi célból?  

Az Egészségügyi Minisztérium – a nadrágszíjmeghúzó intézkedések je­gyében – sürgősségi kormányrendeletet adott ki, amely kimondja, össze kell vonni a kisebb vidéki kórházakat, azokat, amelyek nem tesznek eleget a működési engedélyhez szükséges feltételeknek. Maros megyében négy hasonló intézményt érint az intézkedés, az erdőszentgyörgyi, a szovátai, a nyárádszeredai és a nagysármási kórházakat, illetve egészségügyi házakat. A szaktárca által javasolt – és a megyei önkormányzat által is támogatott –megoldás szerint összevonnák az erdőszentgyörgyi, a szovátai és a nyárádszeredai kórházakat, a központ Szovátán lenne, a másik kettő pedig annak részlegeként működne tovább. Sorozatos egyeztetések, tárgyalások után a felek nem tudtak megegyezni, az erdőszentgyörgyi önkormányzat ragaszkodik ahhoz, hogy az új, összevont kórház székhelye náluk legyen, ellenkező esetben az önállóságot választják.

A szeredaiak önként s dalolva mondtak le kórházukról

A Nyárád menti kisváros hamar eldöntötte, részt kíván venni az új szerkezetben. „Nem örültünk kifejezetten az előállt helyzetnek, de mivel a működési engedélyhez szükséges feltételeknek képtelenek vagyunk eleget tenni – önerőből még a jelenlegi állapotok fenntartását sem tudnánk biztosítani –, ezért egyetlen megoldásnak az összevonás látszik” – nyilatkozta lapunknak Dászkel László polgármester. A vidék megközelítőleg 25 ezer lakójának betegellátását biztosítani hivatott, jelenlegi besorolása szerint egészségi pont vezetője, dr. Kun Bálint Emese is bizakodónak látszik. „Remélem, az új szerkezetben megtalálják a módját annak, hogy az egység megfelelő körülmények között működhessen, ellássa feladatát” – mondta.
Arra a kérdésünkre, hogy nem tartanak-e attól, hogy szovátai irányítás alatt a központnak maga felé húzhat majd a keze, azaz az anyagi források elosztása esetleg preferenciális módon történik, mindkét beszélgetőpartnerünk széttárta karját, jelezvén, ennek semmi biztosítéka. „Reménykedjünk, hogy az eddig tapasztalt nyíltsággal, jóindulattal kezelik majd végeredményben közös ügyünket” – fűzte hozzá a polgármester.
Nyárádszeredában már van előzménye a kórházbezárásnak, a kilencvenes évek elején, amikor dr. Zeno Opriş regnált a megyei egészségügy felett, már bezárták. Akkor amolyan partizánakcióként, a Rhemedium Alapítvány segítségével sikerült biztosítani a kórház fennmaradását, mindaddig amíg 1999-ben, Hajdú Gábor minisztersége idején, az ismert kardiológus, dr. Benedek Imre közbenjárására újra átvette az állam.

Szováta, a kivételezett – vagy csak jól lobbizott?

A turisták magas számával, valamint földrajzi elhelyezkedésével magyarázzák a döntést, mellyel Szovátára tervezik az összevont kórházi egység adminisztrációs központját. A fürdőváros egészségügyi egysége jelenleg 15 ággyal, egyetlen belgyógyászati osztállyal működik, mely körülbelül 25 ezer lakost szolgál ki Szovátáról és a környező településekről. Sem a szakorvosok, sem az osztályok számát tekintve nem tesz eleget a törvény által megszabott követelményeknek, ezért a bezárást elkerülendő, a város és a kórház vezetősége a három város egészségügyi központjainak egyesítésében, és a szovátai egység fejlesztésében látja a Nyárád- és Kis-Küküllő menti települések egészségügyi ellátásának jövőjét. Ennek érdekében pályázat útján próbálják bővíteni a jelenlegi infrastruktúrát. A nyárádszeredai és a szovátai városvezetés megegyezése alapján az új központ Nyárád–Szováta Kórház név alatt működne, Szovátán megmaradna a 15 belgyógyászati ágy, ezen felül tüdő- és gyerekgyógyászattal, valamint sürgősségi szakrendeléssel bővítenék a jelenlegi ellátást. A szeredai egészségügyi központban továbbra is fenntartanák a belgyógyászati osztályt 11 ággyal, a fennmaradó személyzetet és eszközöket pedig a szovátai központi egység venné át.
Kíváncsiak lettünk volna Péter Ferenc polgármester és dr. Tar Irma Gabriella igazgató véleményére is. A polgármestert, miután egy nappal korábban elfoglaltsága miatt nem volt érkezése találkozni velünk, telefonon kerestük, miután megígérte, hogy visszahív, nem tette, később pedig hiába próbálkoztunk, nem volt elérhető. Hasonlóan jártunk a kórházigazgatóval is, aki két alkalommal is a városvezetőkhöz irányított, majd végül későbbi, lapzárta utáni időpontot jelölt volna meg a beszélgetésre.

Az erdőszentgyörgyiek megingathatatlanok: a végsőkig kitartanak

Míg a nyárádszeredaiak már írásban is megerősítették, hogy egyetértenek a szovátai központ létrehozásával, addig az erdőszentgyörgyiek kiállnak eredeti álláspontjuk mellett, miszerint a központ náluk maradjon. Tar András polgármester lapunknak elmondta, a híresztelések dacára, ők egy pillanatig sem ellenezték az összevonást, mindössze annyit kértek, hogy az ő intézményükhöz csatolják az egészségügyi központokat. Jelen pillanatban, a közel 70 éve működő kórházban 40 ággyal három szakosztály funkcionál (belgyógyászat, gyerekgyógyászat, szülészet). Az elmúlt években svájci testvérvárosi kapcsolattal sikerült felújítani és kibővíteni azt, így európai szintű körülményeket teremtettek: „A mai napig körülbelül 200.000 eurónyi befektetést kaptunk a svájciaktól, melynek köszönhetően a normáknak megfelelőre alakítottuk a kórházat. Az éjjel-nappali ügyelet mellett, ami Szovátáról hiányzik, járóbeteg-rendelővel, élelmiszer-egységgel, valamint különböző részlegekkel egészítettük ki” – magyarázta a polgármester. A kórház jogosultsága, az adminisztrációs központ idehelyezése mellett szól, hogy az elkövetkezendőkben sem szűnik meg a svájci támogatás, pillanatnyilag is jelentős beruházások folynak az erdőszentgyörgyi intézményben. Tar szerint a megyei tanács részéről Lokodi Edit elnök asszony egyértelműen Szováta mellett tette le a voksát, fürdővárosi és turistaközponti jellegére hivatkozva, ám a szentgyörgyiek célja az, hogy a helyi és környékbéli lakosoknak megfelelő egészségügyi ellátást biztosítsanak.
A polgármester szerint azzal próbálják rémisztgetni őket, hogy abban az esetben, ha nem bólintanak rá az összevonásra, akkor az egészségügyi biztosító nem hosszabbítja meg a szerződésüket. „Kérdem én, ha a biztosító egy európai szintű kórházzal nem köt egyezséget, akkor mi alapján szerződik a szovátai egészségügyi központtal?” – tette fel a kérdést a polgármester. Hozzátette, a szentgyörgyi kórháznak leosztott folyó évi költségvetés, valamilyen ismeretlen oknál fogva, jóval kisebb összegű (3,5 milliárd lej), mint hasonló kisvárosoké (Nyárádszereda: 6,8 milliárd lej).
A polgármester ismételten elmondta, nyitottak a tárgyalásokra, látják a kórházak összevonásának előnyét, de csak és kizárólag abban az esetben hajlandóak az együttműködésre, ha a kórház adminisztrációs központja Erdőszentgyörgyön marad.
Pop Gheorghétól, a kórház menedzserétől megtudtuk, a szentgyörgyi intézmény infrastruktúrája, szakellátása és felszereltsége messze fölötte van a másik kettőnél, így oktalan annak esetleges felszámolása, a rendszer leépítése.


Konklúzió helyett
Nem tehetjük meg, hogy a történet néhány aspektusára fel ne hívjuk a figyelmet:
1. Az egészségügyi kormányzat decentralizációt mond és az ellenkezőjét teszi: összevon, azaz centralizál.  
2. A nadrágszíjmeghúzó intézkedésekre hivatkozva – tegyük hozzá, gazdaságilag kellően meg nem indokolt módon – egy már meglévő, jól felszerelt kórház leépítése árán, egy másikat próbál helyzetbe hozni.
3. Közben meg nem törődik azzal, hogy sértheti a betegellátáshoz, a gyógyuláshoz való általános emberi jogot.
4. És ami talán a legfontosabb: mindezt egy RMDSZ-es miniszter teszi egy szinte színtiszta magyar vidékkel.


 

Share Button
Ennyien olvasták: 562

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.