Központ
2020. november 24. kedd, Emma

Dönteni nehéz

Központ június 2, 2011 Egyéb kategória

Dönteni nehéz

 Baráti beszélgetéseken, lelki tanácsadáskor rendszerint előkerül a téma, milyen nehéz jól dönteni. Felgyorsult világunk naponta döntések elé állít: kérjünk-e fizetésemelést vagy váltsunk munkahelyet, vegyünk-e fel lakáshitelt vagy spóroljunk, milyen iskolába írassuk gyerekeinket, új autót vásároljunk, vagy használtat, eladjuk-e földünket vagy haszonbérben dolgoztassuk meg…, és folytathatnám.

Erkölcsi döntéseink meghozatalakor még inkább: mi a fontosabb, mikor mit kell tennem, lehetek-e őszinte és következetes egyszerre, a magam érdekét nézzem, vagy a közösségét, mire számíthatok, ha ezt megteszem, amazt elmulasztom, tisztességes akarok-e maradni, vagy csak annak látszani, érdemes-e kockáztatni, vagy jobb kivárni, eszemre hallgassak vagy a szívemre, kiszámíthatóság vagy inkább megérzés?

Márpedig dönteni kell, és viselni a következményeket. Élni annyi, mint kockáztatni. A legtöbbet pedig az kockáztat, aki nem kockáztat semmit…

Magam is sokszor eltöprengek, hány hibás döntést hoztam eddigi életemben, elhamarkodva, kutyafuttában. Nem egyszer félelemből, vakmerőségből vagy számításból. Ezeknek rendre meg is ittam a levét. De örömmel, lelki békével tölt el az a tudat is, hogy, amikor helyén volt az eszem és a szívem, megtaláltam a megfelelő megoldást, és nem volt utána lelkiismeret-furdalásom.

Világunkban azt látom, hogy nagyon sok a bizonytalan ember. Talán a sok kihívás, a párhuzamos lehetőség, időpontok torlódnak össze, jogok és kötelességek ütköznek, a bőség zavara vagy éppen a sorozatos csalódások bénítják akaraterejüket. Lehet, hogy elkényelmesedtek, döntsön már valaki helyettük. Akadnak olyanok is, akik többnyire engednek az „erősebb” fél befolyásának, s amikor dönteni kell, összezavarodnak. Amiben addig biztosak voltak, abban is kételkedni kezdenek…

Gondolatainkban – szavainkban – tetteinkben, ezek összhangjában mindig Istennek kell megfelelnünk. Ő a mérce.

Mielőtt tehát döntünk, nézzük meg szándékunk, cselekedetünk, mondanivalónk megfelel-e Jézus tanításának. Összeegyeztethető-e a Biblia üzenetével. Minden sugallatot, megérzést, gondolatot érdemes erre a mérlegre tenni.

Az sem mellékes, hogy ésszerű-e amit tenni akarunk, vagy oktalan, sötétség van mögötte vagy világosság. És azt is fontos tisztázni: nyugtalanít vagy megnyugtat, a döntéssel járó kihívás túl sokat követel-e tőlem vagy erőmhöz képest elviselhető?

Ha bizonytalanok vagyunk, nem szégyen kikérni mások véleményét, már csak azért is, hogy meggyőződhessünk, nem magunkat helyeztük Isten szava elé.

Jézus tanítása szerint gyümölcseiről ismerszik meg az ember. Ha egy döntésünk jó gyümölcsöt hozott, ha utána lelkiismeretünk nem vádol, ha a közösségnek is a javára vált és személyes üdvösségünket is előmozdította, akkor biztos, hogy az a sugallat, amire hallgattunk, Istentől származott. Ha viszont sötét szándékok is meghúzódtak mögötte – irigység, kapzsiság, birtoklás, önzés –, a gyümölcs is megkeseredik, kukacos lesz életünk, és nem kíséri lelki béke.

Sokszor nem látjuk tisztán magunk előtt a célt. Teljesen biztosak sohasem lehetünk, hogy jól döntöttünk, mert ez csakis utólag derül ki…

Egyetlen dolog azonban biztos: Isten a szívek vizsgálója.

Ha őszinték voltunk magunkhoz, ha hallgattunk rá már a döntés előtt, és ráhagyatkoztunk a döntés meghozatalában, Ö nem fukarkodik áldásával. Ahogyan János apostol fogalmaz: ha szívünk vétett is, van szószólónk az Atyánál. Isten nagyobb a bűneinknél.

A Szentlélek ajándékai mindig kézügyben vannak.

A keresztény hívő, keresztelésétől meghozta az alapvető döntést. Isten útján jár. Hangját hallja lelkében, egyházának szavában, szeretteinek jó tanácsában, az élet váratlan helyzeteiben éppúgy, mint köznapi kötelességei végzése közben.

Az egyház évezredes hagyományában felgyülemlett temérdek tapasztalat birtokában könnyen felismerheti a hamis prófétákat és a sátán kísértő sugdolózásait. Ez azonban nem működik magától. Csak az imádságban, az állandó Istenre figyelésben, a szüntelen Jézus-követésben válik erénnyé.

 


Share Button
Ennyien olvasták: 261

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.