Központ
2020. december 03. csütörtök, Ferenc, Olívia

Egy évtized után ismét együtt énekelt a Cantemus

Központ augusztus 11, 2011 Egyéb kategória

Egy évtized után ismét együtt énekelt a Cantemus

cantemusFényképező férjek, virágcsokrokat szorongató családtagok, ismerősök, szaladgáló, síró gyerekhad – ez a látvány fogadta vasárnap délelőtt a Vártemplomba lépő látogatót. Az ősi templom falai adtak otthont az 1990-ben alapított és közel egy évtizeden át itthon és Európa-szerte kirobbanó sikerrel koncertező marosvásárhelyi száztagú Cantemus leánykórus fellépésének.

 „A Cantemus-közösség még ma is létezik, a kórustagok figyelemmel követik nemcsak mentoruk, hanem egykori társaik aktivitását. Függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján fejtik ki egészen másfajta tevékenységüket. Az egykori kórustagok számára prioritássá vált a magyar kultúra szeretete, értékeinek ápolása. Úgy, ahogy minden esztétikai értéknek megvan a maga helye, toposza, a Cantemus is hozzátartozik Marosvásárhelyhez, ahhoz a szellemi centrumhoz, amely büszke a Vártemplomára, a Kultúrpalotájára, a Teleki Tékájára, iskoláira, főiskoláira, egyetemeire, hiszen tudja, akárcsak Márai Sándor, hogy ennek a városnak lelke van, s ez a lélek sugárzik…” – olvasható az egyik internetes portálon, amelyen a kórustagok a találkozót szervezték, és gondoskodtak a közönség tájékoztatásáról. Az ünnepségen a meghívottak felszólalásait az énekkar szereplései tették emelkedetté és emlékezetessé.

A meghívottak közül elsőként Kovács András, a Nagy István Ifjúsági Kórus­egyesület és a Vártemplom Psalmus kórusának karnagya köszöntötte a világ minden tájáról hazasereglett tagokat. Kihangsúlyozta, a változások után a Cantemus az elsők között bizonyította, hogy több évi tiltás és cenzúra után sem szűnt meg az erdélyi magyar éneklő kedv. A felszólalók sorában Guttman Mihály, a Romániai Magyar Dalosszövetség tiszteletbeli elnöke következett, aki beszédét az ünneplés és az emlékezés fogalmai köré szervezte. „Előbb ünnepeljünk! Birtalan József tanár úrban tiszteljük a zeneszerzőt, az 1997-ben Rónai-díjjal kitüntetett karnagyot, aki bebizonyította, hogy nem maradt csak tanítvány, így hálálva meg tanárai – Major Ferenc, Jakabosi János, Nagy István – munkáját” – hangzott a méltatás. Birtalan József előbb az Állami Népi Együttes gyermekcsoportjának karmestere, később a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola karvezetőképző szakának tanára volt, akinek nyugdíjaztatása után új hangszer állt rendelkezésére: egy tizenéves lányokból álló csodás hangú kórus. Az ünnepi beszéd második, emlékező része a Cantemus fénykorát idézte: „hol vagytok ti csodás lányok, akiket Birtalan József tanárotok, a ti szeretett Jóska bácsitok a zenei anyanyelvre tanított 10 éven át, mint a magyar szóra, (…) és 10 éven át éltétek Szent István királyunk intelmeit: kövesd az ősöket, tartsd meg, ami magyar! Hála a Fennvalónak, sikerült! ” – méltatta a kórus érdemeit Guttmann Mihály.

A harmadik felszólaló a Cantemus hűséges krónikása, a történész, publicista Tófalvi Zoltán volt. Első gondolatai az idei, augusztus 4-i próbáról szóltak, amikor, mint valami varázsütésre, a kórus tagjai ugyanolyan tisztán és üdén énekeltek, akárcsak 20 évvel ezelőtti első fellépésükkor, a Vártemplom 500 éves évfordulójának szentelt ünnepségsorozaton.

A felejthetetlen 1990 elején tapasztalt lelkesedésnek köszönhetően született meg a Cantemus leánykórus, amelyet azonban nem lehetett át- és megmenteni a jelennek. A szomorú jelenségre a publicista szerint okos és tudós magyarázatokkal könnyen szolgálhatunk, ezek közül csak az egyik, hogy a város szinte semmit nem tett annak érdekében, hogy bármi áron Marosvásárhelyen tartsa a legnagyobb erdélyi karvezetőt, Nagy István méltó utódját. Pedig a kórus, egyéb érdemei mellett, a romániai magyarság egésze számára először villantotta fel annak a lehetőségét, hogy nem zeneakadémiát végzett fiatalokból is létre lehet hozni professzionális énekkarokkal versenyeztethető, európai szintű dalárdát. A felszólaló Bolyai Farkas gondolatát is beépítette beszédébe, miszerint, hogyha valami nem éri el a tökéletest, hamuvá esik. „Ebben a mondatban van az erdélyi magyarság megmaradásának, továbbélésének titka. Nekünk mindenkor a lehető legtökéletesebbet kell alkotnunk” – hangsúlyozta a történész. Hogy a Cantemus főnix madárként újjá tud-e születni, valóban nagy kérdés, amire talán az jelenthet megoldást, ha sikerülne nemzetközi szinten is új alapokra helyezni a kórusmozgalmat.

Végül Ötvös József lelkipásztor házigazdaként üdvözölte az eseményt. Biztosította a Birtalan házaspárt afelől, hogy Marosvásárhelyre nem vissza-, hanem hazajöttek, majd megemlékezett Fülöp G. Dénesről, aki akkor volt a Vártemplom lelkipásztora, amikor „bölcsőt kellett faragni” a Cantemusnak.


Share Button
Ennyien olvasták: 354

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.