Központ
2020. november 24. kedd, Emma

Fehér rózsával a megmaradásért

Központ július 28, 2011 Egyéb kategória

Fehér rózsával a megmaradásért

 Mogye_RozsaA június közepén lezajlott sikertelen tárgyalások után, múlt pénteken ismét összeült a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szenátusa megszavazni az egyetem Chartáját. Az estébe nyúló szenátusi ülés végére, amikor a magyar kisebbséget érintő kérdések is terítékre kerültek, az ülés meddő vitává fajult. A magyar oktatók ekkor ismét kivonultak a teremből. Ezt követően, információink szerint, a szenátus bennmaradt tagjai megszavazták az egyetem Chartáját. Mi pedig nem győztünk csodálkozni az aznap történteken.

 Miért tud zavaró lenni egy fehér rózsa?

Koradélután érkeztünk a MOGYE szenátusterme elé. Az elénk táruló látvány: a terembe szállingózó szenátustagoknak Ádám Valérián, a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület ügyvezető igazgatója egy-egy szál fehér rózsát osztogat egy kétnyelvű bibliai idézet kíséretében. Volt, aki elfogadta a gesztust, de láttunk olyat is, aki nem nyúlt a virág után.
Kis idő múlva megjelenik az épület kapusa, aki „nu aveţi voie” indoklással, felszólítja a RMOGYKE két virágot osztogató tagját, hogy távozzanak, majd hozzáteszi, erre az akciójukra nem kaptak engedélyt. Ádám és társa, eleget téve a felszólításnak, lemegy az épület elé, egyikük a főbejárat, másikuk a hátsó bejárat előtt folytatja a virágok osztogatását. A főbejárat előtt újabb figura jelenik meg, aki – mellényéről ítélve – az egyik helyi őrző-védő cég alkalmazottja. Megkéri az operatőrt, hagyja el még az intézmény udvarát is, mert nincs engedélyük filmezni, ezt üzeni az egyetem rektorhelyettese, Clara Brânzaniuc. „Gesztusunkkal azt az üzenetet szerettük volna tolmácsolni, hogy két keresztény népnek – a magyarnak és a románnak – törekednie kell egymás jogainak tiszteletben tartására, és azt szerettük volna jelezni, hogy egy olyan európai szellemiségben történő döntést kell hozni és egy olyan közös nevezőt kell találni, mely mind a két nép megmaradását lehetővé teszi” – nyilatkozta lapunknak Ádám Valérián.
A későbbiekben a szenátusterem előtt várakozva, az álldogálást megunva – közeli ülőalkalmatosság hiányában –, egy kollégával és a RMOGYKE titkárával leülünk a lépcsőre. Ismét felbukkan a cerberus, aki ki akar dobni az épületből, mert „mint a koldusok” ülünk a lépcsőn. Végül morogva megelégszik azzal, hogy felállunk.

Félidőben

A szenátus két-három óra tanácskozás után szünetet tart. Nagy Örs rektorhelyettes a sajtó kérdéseit többek között azzal az indokkal utasítja el, hogy inkább azokat kellene kérdezni, akik a tanügyi törvényt megalkották. Megtudjuk, érdemi döntések nem születtek, egyelőre csak a választási szabályzatot szavazták meg, azt is hátrányos módon a szenátusi magyar egyharmadra nézve: „A magyar közösség továbbra  is képviselteti magát a vezetőségi fórumokon, de hogy kik lesznek ezek a képviselők, arra nézve valószínűleg a román félnek lesz döntő befolyása” – nyilatkozta a sajtónak Szabó Béla dékánhelyettes.
„Az oktatási törvény – papíron – előnyöket biztosított volna nekünk, ennek egy részét a román többség nem kívánja gyakorlatba ültetni. Vannak számunkra hátrányos rendelkezések is, ezek valószínűleg betű szerint lesznek alkalmazva” – vetítette előre a vészjósló jövőt a dékánhelyettes. Hozzátette, ha a Chartából továbbra sem gyomlálják ki a törvényellenes passzusokat, vagyis ha nem fogadják el a magyar vonalak, főtanszékek létjogosultságát, egyszerűen nem fognak szavazni.
Az idei költségtérítéses helyek körül kialakult fura helyzetről, hogy ti. az Általános Orvosi Karon minden helyet román anyanyelvűek foglaltak el, Szabó Béla azt nyilatkozta: a magyarázat a törvények értelmezésében rejlik. A tandíjmentes helyek elosztására létezik törvényi rendelet, mely értelmében a helyek fele-fele arányban oszlanak meg a magyar és a román anyanyelvű diákok között. A költségtérítéses helyeken pedig, hallgatólagos megegyezés szerint, szintén egyenlő arányban oszlott eddig a helyek száma. Ehhez az is hozzájárult, hogy éveken keresztül a tandíjmentes helyeken a magyar tagozaton volt a legmagasabb az utolsó bejutási média. Ez két évvel ezelőtt megváltozott, idéntől pedig a vezetőség úgy döntött: a költségtérítéses helyekre ömlesztve, média szerint jutnak majd be a diákok.

Nem és nem!

A koraestig tartó szenátusi ülésről legelőször Szabó Béla dékánhelyettes távozott, aki sietősen és határozottan utasította el érdeklődésünket. Őt követte a magyar szenátustagok kivonulása, majd a néhány perc múlva megjelenő Nagy Örs rektorhelyettes sem kívánt nyilatkozni.
Információink szerint a szenátusi gyűlés legelején megválasztották a haláleset miatt 25 fősre csappant román kétharmad hiányzó tagját. Ezt követően pedig hátulról előre történtek a dolgok: döntöttek a választási szabályzat felől, megszavazták a prorektorok feladatait, a didaktikai szabályzatot. Jogerős döntés született a mesterképzés ügyében, a nyugalmazott oktatók pedagógiai tevékenysége meghosszabbításának kérdésében, illetve megszavazták az új tanévre vonatkozó rendelkezéseket és a versenyvizsgák módszertanát. Csak ezek után került sorra a Charta magyar anyanyelvű oktatásra vonatkozó tervezeteinek megvitatása, mely meddő vitába torkollott. A magyar szenátustagok javaslatcsomagja nem ment át, értesüléseink szerint semmi, közösségünkre nézve pozitívat nem szavazott meg a bennmaradt kétharmad. Törvényesen, minden szépen el van döntve.

Share Button
Ennyien olvasták: 307

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.