Központ
2020. december 02. szerda, Melinda, Vivien

„Ha Istentől van, megáll”

Központ június 30, 2011 Egyéb kategória

Interjú a Hit Gyülekezetének marosvásárhelyi pásztorával

hit_kicsi„Ha Istentől van, megáll”

 Mivel világi kiadványként nem lehetünk egy vallási felekezetnek sem elkötelezettjei, ezért mindenféle előítéletet levetkőzve, sok kérdéssel érkeztünk Fodor Sándorhoz, a Hit Gyülekezetének marosvásárhelyi pásztorához.

 – Mit kell tudni a Hit Gyülekezetéről, milyen hitbéli tartópilléreken nyugszik?

 – A Hit Gyülekezete a reformációnak a folytatása, a nagy reformátorokat mi is elődeinknek tekintjük. Csupán úgy gondoljuk, hogy valahol valamiért megrekedtek ezek a folyamatok. Mi azonban ezekhez az elváltozás előtti időkhöz szeretnénk kapcsolódni: a port igyekszünk letakarítani a Szentírásról, jobban a dolgok mélyére nézni, az Ige tanulmányozását prioritásnak tekinteni. Azt szeretnénk, hogy azok a fogalmak, amelyeket mindannyian ismerünk – hit, szeretet, jóság – a mindennapi életben elnyernék valódi tartalmukat.

hit_2

 – Marosvásárhelyen mióta vannak jelen?

 – Hivatalosan bejegyezve 1993 óta működünk. Nem hivatalos formában, 5–6 fős imacsoportként a ’80-as évek végétől próbálkoztunk Budapesten élő hittársainkkal felvenni a kapcsolatot – nyilván az akkori viszonyok között kevés sikerrel.

Hit_3

 – Mennyire függnek a magyarországi gyülekezettől?

 – Jogszerűen egy teljesen önálló egyház vagyunk. Teológiailag azonos nézeteket vallunk, ezért iránymutatásuk, példájuk, véleményük számunkra nagyon fontos. Jelenleg egy partnerségi szerződés előkészítése zajlik a két egyház között, szeretnénk még szorosabbra fűzni kapcsolatainkat. Ezt a viszonyt úgy lehet illusztrálni, mint ahogy egy nagykorú gyerek tartja a kapcsolatot szüleivel: független módon, de mégis ragaszkodva azokhoz, akik segítették az életben való elindítását.

hit_4

 – Hogyan zajlik a marosvásárhelyi hitélet?

 – Sokszínű. Egyrészt van az istentiszteletekben, csoportos foglalkozásokban kibontakozó szó szerinti hitélet. Minden korosztály igényeinek megfelelő foglalkozást próbálunk nyújtani, az istentiszteletek mellett hét közben kiscsoportos műhelymunkák folynak. A legkisebbeknek szervezett alkalmakon keresztül, az ifjúsági alkalmainkon át, egészen a zenészek csoportjáig vagy ifjú házasok bibliaórájáig nagyon sok foglalkozásunk van. Másrészt munkánknak van egy láthatatlanabb része: igyekszünk érzékenyek lenni az emberi szükségletekre, ezért erőnkhöz mérten karitatív munkát is vállalunk. Nincs nagyon olyan esemény a környékünkön, ahol ha baj volt, ne lettünk volna, ne lennénk jelen. Ilyenkor igyekszünk minden követ megmozgatni, helyi és külföldi segítségforrásokat egyaránt mozgósítunk. Szinte nincs olyan hét vagy hónap, hogy valamilyen karitatív akcióban ne vennénk részt, csak nem szoktuk nagydobra verni.

 – Ez azt jelenti, hogy nemcsak tagjaikat, hanem a tágabb közösséget is segítik?

 – Természetesen, sőt. Jótékonysági munkánk haszonélvezői nagyobb részt nem tagjai a Hit Gyülekezetének. Aki szükségben van, azon kell segíteni, és nem azt nézni, hogy melyik felekezethez tartozik. Nem túlzok, ha azt állítom, nem teszünk ember és ember között különbséget.

hit_5

 – Hány tagja van gyülekezetüknek?

 – Tagjaink száma elég magas, a látogatottság ennél egy kicsit kevesebb. Marosvásárhelyen ezres nagyságrendű csoportról lehet beszélni.

hit_7

 – Mit gondol, mi a sikere az önök gyülekezetének?

 – Úgy gondolom, egy dologban minden lelkészkollegámmal egyetértünk: szeretnénk egyre jobban végezni munkánkat. Itt meg kell jegyeznem, hogy mi elsősorban azt a réteget célozzuk meg, akik nem gyakorló hitéletet élnek. Talán ez egy fontos különbség köztünk és a többi egyház között. Nem tartjuk helyesnek úgy gyarapítani közösségünket, hogy más gyülekezetek tagjait csábítjuk el. Úgy gondoljuk, ma nagyon széles az a réteg, aki valamilyen módon szeretné az Istennel való kapcsolatát, az életét rendezni, de valahogy az eddig ismert egyházi struktúrák és szokások között nem igazán találta fel magát. Mi ennek a rétegnek próbálunk olyan külső formákat, alternatívákat nyújtani, ami sok ember számára szimpatikus. Nagy titkunk nincs.

hit_8

 – Milyen tapasztalataik vannak, milyen a gyülekezetük megítélése a történelmi egyházak körében?

 – Erről talán őket kellene megkérdezni. Természetesen, mint minden újat, a Hit Gyülekezetét is fenntartásokkal kezelik. Nemrég jelent meg az egyik országos napilapban a nagyváradi esperes vélekedése a Hit Gyülekezetéről, és hozzászólását rendkívül helyes magatartásnak tartom. Azt nyilatkozta, nem akar véleményt nyilvánítani, megvárják, hogy milyen gyümölcsöket termünk. A Bibliában is van egy ilyen mondás, hogy ha Istentől van, akkor megáll, ha pedig emberektől, akkor magától eltűnik. A megítélésünk nem is annyira egyház-, mint lelkészfüggő. Vannak olyan református lelkész ismerőseink, akiket barátainknak nevezhetünk. De ugyanabban az egyházban vannak olyan tisztségviselők, akiket nem. Én az elutasító magatartást meg tudom érteni, ezért nem haragszom, és nem is fáj annyira. Lehet, hogy a helyükben én is hasonlóképpen cselekednék. A történelem számtalanszor igazolta, hogy az újra nagyon nehezen nyílnak az emberek, különösen így volt ez az egyház területén. Az is valós tény, hogy az egyre bővülő vallási kínálatban honnan lehet tudni, hogy egy felekezet jó vagy nem? Ahhoz, hogy ez kiderüljön, időre van szükség.

Kérdésére visszatérve, engem is érdekelne, ha a többi egyház vezetője elmondaná véleményét rólunk. A jelenlegi helyzetet a legpontosabban a távolságtartó jelzővel lehetne illetni. Mi azonban mindent megteszünk a jó viszony ápolásáért.

 – Mi a romániai Hit Gyülekezetének hivatalos besorolása?

 – Az új kétlépcsős romániai egyházügyi törvény 2006-ban jelent meg. Mi ennek az első lépcsőfokán vagyunk, ami azt jelenti, hogy az illető közösség 12 évig vallási egyesületként kell feddhetetlenül működjön, minimum 300 taggal. 12 év után léphet tovább, amennyiben az ország lakosságának 0,1%-át lefedi, ami esetünkben 20–22 ezer főt jelent, a legközelebbi népszámlálás eredményétől függően. De tudni kell, hogy már ezen a szinten is, a törvény a vallás gyakorlásához minden feltételt biztosít: lelkészi-vezetői jogköröket kaptunk, hivatalosan eskethetünk, temethetünk és keresztelhetünk. Gazdaságilag viszont teljes mértékben önfenntartóak vagyunk, mert nem kapunk semmilyen állami támogatást. Parlamenti képviselőink ezt így tartották jónak, hogy legyen egy úgynevezett próbaidő, és ez szerintem jó, magam is helyeslem.

hit_6

 – Említette, hogy az államtól nem kapnak támogatást. Miből tartja fenn magát közösségük?

 – Több csatornán keresztül. Ennek egyik forrása barátaink, szimpatizánsaink 2%-os adófelajánlása, és ezen kívül adományokat fogadunk el. Ezek közül egyik sem kötelező vagy kizáró jellegű, nálunk nincs belépődíj vagy ehhez hasonlók. Az adakozás önkéntes alapon zajlik. Ha valaki úgy ítéli meg, hogy a szolgáltatásainkat érdemes fenntartani, akkor támogat minket, ha pedig nem, akkor nem.

Szerteágazó karitatív tevékenység

 A beszélgetésen részt vett Bondor László is, a karitatív munkáért felelős gyülekezeti tag. Elmondta, a Hit Gyülekezete átfogó jótékonysági munkát végez, amelynek 90%-a a társadalom, ezen belül is a magyar közösség felé irányul. Nagy természeti katasztrófák idején – mint a 2005-ös székelyföldi árvíz, a csángóföldi árvizek, vagy a tavalyi székelyföldi esőzések –, nagyobb segítséget szoktak nyújtani. Az említett esetekkor tízezer eurós nagyságrendű támogatásokra kell gondolni, közölte Bondor László. Ezen kívül iskolákat újítottak fel, könyvtárakat hoztak létre, informatikatermeket szereltek fel, házakat építettek, és a börtönmisszió területén is jelen vannak. A hozzájuk kapcsolódó alapítványokon keresztül is eléggé aktív tevékenységet folytatnak az utcagyerek-misszióban, elszegényedett családok gyerekeit segítik. A 12-es iskolával hosszú távú és kiemelkedően gyümölcsöző kapcsolatot ápolnak, a gyerekvédelemmel is voltak rövidebb-hosszabb együttműködéseik. „De az emberek napi problémáinak a megoldásában is gyakran segítünk” – tette hozzá Bondor László.

 

Share Button
Ennyien olvasták: 571

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.