Központ
2020. december 05. szombat, Vilma

Önálló magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés. Ugyanazt akarják?

Központ március 24, 2011 Egyéb kategória

Önálló magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés. Ugyanazt akarják?

 MOGYEA Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) nemrég szervezte meg Az erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzés múltja, jelene, jövője. Határokon átnyúló együttműködés bővítése a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzésért elnevezésű konferenciát. Az igen neves személyiségeket felvonultató eseménynek egy zárónyilatkozat lett az eredménye, melyben az ezt aláírók többek között azt kérik, hogy a MOGYE új Chartája „tartalmazza a tanügyi törvény által előírt önálló magyar vonal létrehozását”. De mint az mifelénk lenni szokott: sok ága-boga van a szarvasnak. A MOGYE és az RMOGYKE közötti viszony ugyanis egyelőre nem nevezhető partnerséginek.

 Önálló oktatási struktúrát

A zárónyilatkozat első két pontja múltbéli eseményeket hangsúlyoz, melyeknek célja a magyar nyelvű oktatás ellehetetlenítése volt, majd a jelenre fókuszál. A dokumentum kiemeli, hogy „az újonnan elfogadott tanügyi törvény lehetővé teszi, hogy a magyarság önálló oktatási struktúrákat hozzon létre”. A negyedik pont a magyarországi, kedvező oktatáspolitikai konstellációkra mutat rá, ezt követően pedig a nyilatkozatot aláírók legfontosabb kérése fogalmazódik meg: „Felkérjük a MOGYE vezetőségét, hogy az új Charta tartalmazza a tanügyi törvény által előírt önálló magyar vonal létrehozását”. A továbbiakban a szöveg a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés ügye kapcsán kitér a történelmi egyházak, a magántőke, az erdélyi magyarságot képviselő politikum és civil szféra lehetséges szerepvállalására. A zárónyilatkozat konkrét lépések megfogalmazásával zárul: „fontos, hogy további egyeztető fórumok megszervezésére kerüljön sor 2011 tavaszán Erdélyben és Magyarországon.”

Az egyetem mellett, nem ellen

A kérdésre, hogy mi motiválta a konferencia megszervezésében, a főszervező, Ádám Valérián, az RMOGYKE ügyvezetője ezt nyilatkozta: „Történelmi felelősségünk, hogy a magyar oktatási intézmények önrendelkezését megteremtsük Romániában a jövő nemzedékek számára, beleértve a felsőoktatást is, mivel csak ilyen módon akadályozható meg nemzetünk sorvadása. Az erdélyi magyar oktatás jövője az összmagyarság összefogásával biztosítható. Ma a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar vezetősége a hiányzó oktatók miatt saját erejéből nem tudja megvalósítani az önrendelkezési törekvéseit, ezért nyitottnak kell lennie az anyaország, az egyházak és a civil szervezetek támogatására.”
Ezt erősítette meg Prof. Dr. Kincses-Ajtay Mária-Adrienne, az RMOGYE vezetőségi tagja, a MOGYE professzora is, aki szerint a konferencia felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar oktatás kiteljesítése az új törvény értelmében egy nagyon aktuális és sürgető feladat, amelyre az illetékeseknek, az egyetem vezetőségének és a politikumnak oda kell figyelnie. Majd hozzátette, a konferenciáról pontosan az előbbi kettő, az egyetem vezetősége és a politikum hiányzott. Pedig a professzor asszony véleménye szerint az RMOGYKE kiegészítő tevékenységével egyáltalán nem zavarja az egyetem működését. „Az egyetem vezetősége egyelőre nem akar tudomást szerezni – nem tudom milyen okokból kifolyólag – arról, hogy az egyesületen belül nagyon hasznos tevékenység folyik. Rendkívüli kaliberű előadók kitűnő előadásokat tartanak nagy érdeklődés mellett, ezért munkánk mindenképp segítséget nyújt a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerész-továbbképzésben – az egyetem mellett és nem ellen” – fogalmazott a Toxikológia és Biofarmacia tanszék vezetője.
Ádám Valériántól azt is megtudtuk, hogy a konferencián Dr. Dux László, a magyar felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár kedvező hármas csillagállásnak nevezte a magyar kormány elkötelezettségét, a két ország vezetőségének jó kapcsolatát és az új román, magyar tanügyi törvényeket, amely helyzet kihasználásának elmulasztása történelmi hiba lenne a magyar nemzet részéről. Az RMOGYKE ügyvezetője fontosnak tartotta kihangsúlyozni Prof. Dr. Benedek Imre, a MOGYE tanárának azon kijelentését, mely szerint az önrendelkezési törekvések nem a román kollégák ellen szólnak, hanem a megmaradást szolgálják.
A kérdésre, hogy megvalósíthatónak tartja-e az önálló magyar oktatás megszervezését, Kincses-Ajtay Mária válaszában kiemelte: kis politikai akarattal egészen könnyen kivitelezhetőnek tartja. „Semmiféle akadálya nincs annak, hogy lépésenként, pár év alatt az egész egyetemen be lehessen vezetni az önálló magyar nyelvű oktatást. Ugyanazokat a tantermeket kell használni és ki kell bővíteni a magyar oktatók számát ahhoz, hogy magyar gyakorlatokat lehessen tartani, tekintettel arra, hogy az utóbbi időben drámai módon csökkent, különösen a fiatal oktatók száma” – mutatott rá. A professzor asszony szerint az új tanügyi törvény nemcsak jogi és törvényes keretet biztosít az önálló magyar nyelvű oktatás kiteljesedéséhez, hanem erre kötelezi is az egyetem vezetőségét. Az új törvény értelmében ugyanis a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem multikulturális egyetemmé nyilváníttatott, ami azt jelenti, hogy már ősztől teljes szerkezetében el kell indítani a magyar oktatási struktúrát, és véleménye szerint akik ez elől ki akarnak térni, azok törvényt szegnek.

A konferencia „jelzésértékű”

Telefonon kerestük meg Nagy Örst, a MOGYE rektorhelyettesét, aki szerint „a kezdeményezés nagyon hasznos, nagyon szép, nagyon jó – de azt életbe is kell ültetni”. A továbbiakban azt hangsúlyozta, hogy az ilyen fontos kapcsolatokat egyetemi szinten és körökben kell megszervezni, nem ezen kívül. Említést tett egyetemük gyümölcsöző kapcsolatáról, amelyet a Semmelweis Egyetemmel ápolnak. „Helyeslem a zárónyilatkozatot, de a nyilatkozaton kívül tenni is kell valamit. S azt olyan emberek kell tegyék, akik rektorok, rektorhelyettesek. Mindennek egyetemi, esetleg kormányszinten kell történnie és akkor a zárónyilatkozatnak eredménye is lesz”, fogalmazott a rektorhelyettes. „Nyilatkozni mindenki tud, zárónyilatkozatot mindenki tud adni – de hol az eredmény?”, tette fel a kérdést Nagy Örs, aki többek között értetlenkedését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a fiatal orvostársadalom migrációjának kérdésével miért nem foglalkozik senki. A MOGYE vezetője hangsúlyozta, hogy nem ellenzi a kezdeményezést, jelzésértékűnek tartja és tiszteli, becsüli mindenféle háttérintézmény tevékenységét. „Nagyon jó, hogy mások is foglalkoznak a magyar oktatás gondjaival, viszont ahhoz, hogy ennek eredménye legyen, egyetemek közti írásos megegyezésre van szükség” – összegzett Nagy Örs.

Visszhangok

Az RMOGYKE ügyvezetője szerint a konferencia zárónyilatkozata népszerűségnek örvend. Jelenleg több mint 200-an csatlakoztak az aláírók névsorához. Ugyanakkor újabb gondolatok is megfogalmazódtak, például arra vonatkozóan, hogy a román államtól az elsorvasztott magyar oktatásért kárpótlást lehetne igényelni. Továbbá azon ötlet is megfontolandó, amely azt indítványozza, hogy a MOGYE helyezzen ki önálló magyar karokat nagyobb erdélyi városokba is. Egy másik javaslat szerint sürgősen fel kell keresni a Marosvásárhelyen oklevelet szerzett, szerte a világon dolgozó erdélyieket, mivel számukra a szülőföldre való visszatérés megtiszteltetés is egyben. Többen azon a véleményen vannak, hogy új Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem létrehozása nélkül minden intézkedés csak látszat, az új tanügyi törvény által adott lehetőségek maradéktalan igénybevétele kizárólag egy új magyar egyetem keretein belül lehetséges, amit a román törvények nem tiltanak, viszont a megvalósításához határozott kiállás szükséges a helyi politikusaink és a magyar kormány részéről egyaránt.


Share Button
Ennyien olvasták: 376

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.