Központ
2020. november 29. vasárnap, Taksony

Porolissum hagyatéka a Várban

Központ március 3, 2011 Egyéb kategória

Porolissum hagyatéka a Várban

 porolissum„Az élet útja, a halál ösvényei” a címe a Marosvásárhelyi Vár Történelmi és Régészeti Múzeumában múlt hét elején nyílt kiállításnak. A tárlat főkurátora, Pánczél Szilamér Péter kalauzolt teremről-teremre és avatott be a porolissumiak római kori világába.
 A kiállítás koncepciója kiváló, egyedül a tartalomhoz illő tér szűkösségét kifogásolnánk, és időnként az az érzésünk, hogy a falon lógó szemléltető eszközök egy poszterszekció-bemutatóra készültek. Ám múzeumpedagógiai érdemei vitathatatlanok, ezért minden szakterület és életkor pedagógusainak melegen ajánljuk. És nemcsak nekik.


Kétsíkú szándékoltság
Látogatásunkkor megtudtuk, a kiállítás középpontjában, a hagyományos régészeti kiállításokkal ellentétben, nem a tárgyak, hanem az emberek állnak: azok az emberek, akik Porolissumban éltek, illetve azok a régészek, akik a feltárásokat végezték.

Porolissum
A település Szilágy megyében, Mojgrád és Zsákfalva területén a Pomet dombon található. Az akkor már több mint száz éve létező település valamikor a III. század elején városi rangot kap. Azelőtt egy katonai tábor mellett kialakult civil település (vicus) volt. A municípiumi rang császári ajándék volt a közösség számára, mert Septimius Severus a dáciai és a pannóniai hadsereg segítségével nyerte el a császári címet. Porolissum régészeti szempontból azért jelentős, mert utólag nem volt beépítve, ahogy ez a mai Kolozsvár, Torda vagy Gyulafehérvár esetében történt. A településen már a ’70-es években elkezdődött egy régészeti park létrehozása, ennek kiépítése ma is folyamatban van. A kiállítás a Porolissum római temetőjében 2006–2010 között folytatott kutatások eredményeit szeretné bemutatni, mindezt egy tágabb kontextusba integrálva: egyrészt az 1949-ben és 1958-ban végzett feltárások sorába, illetve a Római Birodalomról rendelkezésünkre álló régészeti-történeti tudásba.

A római kori település

Az első teremben bemutatásra kerül, hol és hogyan éltek a porolissumiak. Topográfiai, kronológiai, életmódbeli érdekességek informálnak a korról, ahol többek között viselet-rekonstrukciókkal hozták közelebb a mai emberhez az akkori világot, de az érdeklődők egy máglya-rekonstrukcióval is találkozhatnak. A terem közepén található egy emelvény, mely véleményünk szerint egyszerű megoldásán túl, a kiállítás legkreatívabb és gyerekeket legmegkapóbb eleme. Tulajdonképpen az interaktív kiállítás is innen indul. A bejárattól startol az az emelkedő, mellyel a szintkülönbségeket szerették volna érzékeltetni. Porolissum egy katonai tábor körül alakult ki, egy dombon, a Római Birodalom határán. Tehát aki a barbaricum felől közelíti meg, annak fel kell mennie Porolissumra és le kell ereszkednie a temetője és a tartomány belseje felé. Fentről, az emelvényről is szét lehet nézni a katonai táborban, fényképek segítenek a látvány rekonstruálásában, melyek a katonai tábor és a település konzervált és újjáépült elemeit illusztrálják. Az emelvényről – jelképesen a katonai táborból – leereszkedünk a völgybe, a tartomány belseje és a temető felé.

Amire a kutatócsoport büszke
A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem oktatóiból és kutatóiból, illetve romániai, nagy-britanniai és magyarországi szakemberekből, hallgatókból és önkéntesekből álló kutatócsoport feltárásai nyomán egy ritkaságszámba menő oroszlán és egy síroltár került elő.
Az oroszlán kisázsiai elemeket tartalmaz és ez az eddig feltárt legszebb sírőrző oroszlán a tartományból kidolgozottsága, művészi színvonala és szimbolisztikája miatt is. A kőszobor feladata, hogy megvédje a sírt a betolakodóktól. Már a kőszobor ülő helyzete is ritkaságszámba megy, amit a hátán található szőlőlevél és szőlőfürt ábrázolások tetéznek. Ezek Bacchus/Dionüszosz/Liber Pater kultuszához kapcsolhatók, akinek ugyancsak erős a túlvilági szimbolisztikája. Tehát az alkotók kettős szimbolikát ábrázolnak: a dionüszikus kultuszvilágot az oroszlán szimbolisztikájával kombinálják.
A másik tárgy egy síremlék, aminek oltár alakja van, és amit egy Cleopatra nevű hétéves kislánynak állíttatott Martinus nevű édesapja. A kutatócsoport feltárásai során került elő a síroltár felső része, az ezt koronázó dísz. A felfedezést az teszi különlegessé, hogy a térségben eddig nem volt olyan régészeti leletre példa, ahol síroltár és koronázó elem egyszerre, egy helyen kerüljön elő. Ezen kívül más leletekkel is találkozhatnak az érdeklődők, illetve egy Porolissumról készült kisfilm is megtekinthető.

A ma régészei

Ha az előző termek inkább azokról szóltak, akik Porolissumon éltek-haltak, a következő két terem inkább azok munkáját mutatja be, akik feltárják a régmúlt titkait. A kutatás interdiszciplináris jellegét emelik ki az ebben a teremben található geofizikai mérésekről készített poszter, a számítógépes rekonstrukciók, de azt is illusztrálni hivatott a teremben kiállított anyag, hogy mi történik a terepen, munkája folyamán milyen szerszámokat használ a régész. Pánczél Szilamér Pétertől megtudtuk, hogy a kutatás nemzetközi projekt volt, számos külföldi szakemberrel és önkéntessel, és ezért az ásatások során a Museum of London által kidolgozott űrlap- és dokumentációs rendszert használták.
Azzal, hogy valakit eltemetnek, a rómaiaknál nem ér véget a halottkultusz, ezt hivatott bemutatni az utolsó teremben található tárgyak egy része: poharak, mécsesek, füstölő edények, illatszeres üvegek és mindennapi használati tárgyak, melyeket a halott hamvai mellé tettek a sírba, vagy a későbbi áldozatbemutatások során a sír mellé helyeztek. Az ásatások során olyan leletek is előkerültek, amelyek egyértelműen középkorinak datálnak egy korábban későrómainak tartott temetőt, mely a római város területén helyezkedik el. A tárlat megpróbálja a rómaitól leválasztva, ezt az új kronológiai spektrumot is bemutatni, mely egy nagyon izgalmas lelőhelynek ígérkezik, és ami a feltételezések szerint egy hercegi alapítású monostorhoz tartozik, melyet az oklevelek ugyan említenek, ellenben régészetileg senkinek nem sikerült eddig lokalizálnia.
A várban június 5-ig állomásozó vándorkiállítás a legkisebbekre is gondolt, a tárlattal kapcsolatos játszósarkot rendeztek be, és terveik szerint havonta gyerekfoglalkozásokat is tartanak majd.


Share Button
Ennyien olvasták: 375

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.