Központ
2020. november 24. kedd, Emma

Sebestyén Péter

Központ április 21, 2011 Egyéb kategória

Megváltott lét

 1971 októberében tartották Rómában Páter Maximilián Kolbe, az auschwitzi koncentrációs táborban meghalt lengyel ferences szerzetes boldoggá avatásának ünnepségét. Emberileg nézve nem is lehet borzalmasabb halál, mint az övé. Annak idején, néhány fogoly sikeres menekülésének megtorlásaként a nácik önkényesen kiválasztották a láger tíz foglyát, és az éhségbunker rettenetes kínjaira ítélték. Amikor kitudódott, hogy a tíz fogoly között van egy családapa, Maximilian Kolbe előlépett, és megajánlotta magát helyette. A táborvezető váratlanul elfogadta ezt az ajánlatot.Csak sejthetjük mit élt át a tíz elítélt között ez a szerzetes, aki utolsóként halt meg. Kiéheztették…

 

Azok között, akik Rómában a boldoggá avatáson részt vettek, ott volt az a férfi, akiért magára vállalta a halált. Vajon mi játszódhatott le benne, aki azóta is állandóan tudatában volt, hogy ő azért él, mert a pap meghalt helyette? Egész életét egzisztenciálisan meghatározta mindaz, ami a koncentrációs táborban történt. Mint egy megjelölt, nem élhet csak úgy, egyszerűen. Élete hallatlanul felértékelődött a kapott fizetség által, amit érte adtak, s ennek meg kellett felelnie…

Képzeljük el, hogy valahol Lengyelországban P. Kolbe szülei még éltek, egy falucskában, és ez a korábbi fogoly meglátogatta őket, mesélt nekik fiuk hősies haláláról, önát­adásáról! Milyen büszkék lehettek fiukra, felfoghatatlan nagylelkűségére. Nem volt bennük harag a férfi ellen, nem tekintették magukat áldozatnak, nem irigyelték azt, aki túlélte a borzalmakat. Ellenkezőleg, fiuknak fogadták, és örömmel erősítették meg azt a láthatatlan, de mégis valóságos szövetséget, amely fiuk halála által közte és köztük megköttetett.

Piet von Bereemen jezsuita lelkigyakorlatos elmélkedése a fenti példával támasztja alá, mit jelent élni annak tudatában, hogy valaki meghalt érted.

Nagyhét van. Hívő ember nem tud eltekinteni attól, hogy Jézus kereszthalála új korszakot nyit az emberiség történetében. Az ő halálával új szövetség köttetett. Fel sem lehet fogni azt a végtelen szeretetet, amely ebben a halálban megmutatkozik. A megváltás titkát érjük tetten.

A Biblia ószövetségi részében még csak annyit olvasunk, hogy erős a szerelem, erős a szeretet, mint a halál… De Krisztus halála és feltámadása azt bizonyítja be, hogy Isten szeretete a halálnál is erősebb. Védettséget és biztonságot ad annak ellenére, hogy félünk a haláltól.

Az isteni szeretet határtalan. A természet körforgása, a tavaszi megújulás is megsejtet valamit, hiszen a hó előbb-utóbb elolvad, a rügyek, a levelek, a virágok újra kihajtanak. Az élet utat tör magának, legyőz minden akadályt, még a halált is. A pusztuláson is diadalmaskodik. Viszont a búzaszemnek el kell halnia, hogy új élet szökkenjen kalászba.  

Jézus halála megváltó halál. Ezt a fenséges és megfejthetetlen titkot tette nyilvánvalóvá harmadnapi feltámadásával, mert Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem, ogy megtérjen és éljen. A lelki újjászületést a halálba való belemerítkezés árán hozta el minden embernek.

Nagypénteken nyilvánvalóvá vált a gonoszság hatalma, kitombolta magát a keresztre szegezett Jézuson, de egyben meg is semmisült a szeretet végtelen értékű áldozatának hatására.

Jézus kereszthalála semlegesítette a bűn átkát. A bűn fáján győztes sátánt a keresztfáján győzte le Jézus, a Krisztus. Nemcsak szépeket tanított, betegeket gyógyított, hanem a megváltással megtörte a halál, a sátán uralmát. Ahonnan addig halál származott, onnan támadt az élet.

Jézus a Megváltó! Ez a keresztény csatakiáltása a rossz elleni harcban.

Mostantól minden okunk megvan az örömre. Jézus a kereszten kiharcolta nekünk a megváltott lét jogát. Visszavásárolta a bűn által elzálogosított lelkünket a sátántól. Ezentúl nem lehetünk a rossz lekötelezettjei. Felelős szabadsággal kell munkálnunk üdvösségünket, melyet Krisztus halála árán szerzett meg. Ez a kereszténység központi hittitka.

Szédületes misztérium, de olyan, ami szabadságba emel a szolgaságból.

Minden bűn, baj, halál ellenére sugároznunk kellene a megváltott lét örömét.

Az emberiség lelki sebei begyógyultak. A tékozló fiú is ezen lepődött meg: Atyja hazavárta, sőt ünnepi lakomát készített neki. Milyen jó, hogy van Megváltónk! Milyen jó megváltottnak lenni.

 

Share Button
Ennyien olvasták: 281

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.