Központ
2020. november 26. csütörtök, Virág

Vásárhelyi baptisták. Kicsiny, de szilárd közösség

Központ május 19, 2011 Egyéb kategória

Vásárhelyi baptisták.
Kicsiny, de szilárd közösség

bapistak__msEredetileg egyetlen célirányos kérdéssel kerestük fel a Poklos-patak parti baptistákat, de Kelemen Sándor lelkipásztor olyan szívélyesen fogadott és beszélt gyülekezetéről, hogy a végén meghívást is kaptunk június 5-re egy felnőtt keresztségen való részvételre.

A vásárhelyi baptista közösség

Kelemen Sándor 2004-ben került lelkipásztorként a marosvásárhelyi Magyar Keresztyén Baptista Gyülekezetbe, egy évre rá társlelkésszé avatták, majd 2008 óta egyedül pásztorálja az itteni közösséget. Amint elmondta, nincsenek sokan, de vannak köztük fiatal házasok, születendő gyerekeik biztatás a közösség gyarapodására nézve. Ezen kívül jól működő ifjúsági egyetemista csoportjuk van, illetve ugyanezen alkalmaikra járnak a baptista felekezetű középiskolás diákok is. Az egyetemisták közül sokan nem vásárhelyiek, az ország különböző pontjairól érkeznek és kapcsolódnak be a helyi gyülekezet életébe. A gyengén reprezentált középső generáción túl, vannak olyanok, akik látogatóként, érdeklődőként járnak el a közösségbe, nekik is nagyon örvendenek.

A vásárhelyi magyar baptista templom majdnem tíz évig épült, a ’80-as évek elején kezdődtek a munkálatok. „Valóban isteni csoda, hogy azokban az időkben egy ilyen kicsiny egyház a kommunista kormánytól engedélyt kapott az építkezésre” – véli a lelkipásztor.

Nyitás a romák felé

A vásárhelyi gyülekezet lelkipásztora elmondta, egyházukban Isten ajtót nyitott a roma nemzetiségűek felé. Egyre több cigány gyülekezet alakul országszerte: Nagyvárad, Szatmár, a Szilágyság környékén, mifelénk Szászrégenben és Marossárpatak Szerbiának nevezett részében érnek el igen szép eredményeket a cigánymisszióval. Ahhoz, hogy valaki ezt a missziót komolyan tudja végezni, még a lelkészi hivatáson belül is különleges látás és képességek szükségesek. A régeni lelkipásztor szavait idézve, ezeknél az embereknél két dolog adott, ami a missziós kezdeményezést tulajdonképpen meg is könnyítheti: az egyik, hogy ezek az emberek hisznek Istenben, a másik pedig az, hogy tudják,  bűnösök. Emiatt könnyebb bemenni közéjük, de az igazi változás, a megtérés nem kézzelfoghatóan mérhető, és  azt nem emberi tényező befolyásolja.

Náluk az a szokás, hogy…

A baptista gyülekezetekben megosztják a szolgálatot, ezért egy imaóra levezetését akár a közösség egy olyan tagja is vállalhatja, aki hitben és tudásban is megfelelő szinten tart. Mivel Vásárhely környékén több kicsi gyülekezet van, a közösség érettebb tagjai is vállalnak igehirdetést. A baptisták megértették azt, hogy nemcsak hívővé kell tenni valakit, hanem tanítvánnyá is, és hiszik, hogy Isten nemcsak a lelkésznek adta a tanítás, a prédikálás ajándékát, hanem másoknak is. Ritkábban, de előfordul az is, hogy a lelkész ül a padban és valaki más  fenn a szószéken prédikál. Bibliaóráikon mindig lehetőség kínálkozik a szabad hozzászólásra, ezen kívül pedig vannak alkalmak, amelyeket szolgálatnak neveznek, ilyenkor a közösség tagjai szavalnak, énekelnek, a fúvós zenekaruk lép fel, vagy amikor a gyülekezet tagjai hitükről tesznek tanúbizonyságot. Egyházuk másik jellegzetessége az, hogy az újszövetségi példa alapján hiszik, hogy csak az tartozhat a gyülekezet rendes tagjai közé, aki megtapasztalta a megtérést, az újjászületést és új életet kezdett az Úr Jézus Krisztussal. Ezért ők a felnőtt, hitvalló keresztséget gyakorolják. Hogy valaki a gyülekezet tagja legyen, szükséges, hogy ugyancsak az újszövetségi mintára, bemerítkezzen.

Az országban a baptista közösségek szövetségben élnek, viszont gyülekezeteik minimális létszám fölött már autonóm gyülekezetnek számítanak, ahol pedig kisszámú közösség van, azok kapcsolódnak egy anyagyülekezethez, amelyik gondjaiba veszi.

Gyülekezeteik, már a reformációtól kezdve (az anabaptista eszmei örökséget értve ezalatt) úgy látták, szükséges egy egészséges különválása az egyháznak és az államnak. Ezért nem is fogadnak el állandó támogatást az államtól. Pályázni szoktak, de alapvetően önfenntartó egyház.

Román és magyar baptisták

Nagyon sok helyzetben, főleg a kommunizmus alatt a román és a magyar gyülekezetek közösen tartották az istentiszteleteket. Elméleti különbségek nincsenek közöttük, a misszió végett gondolták úgy, hogy jobb lenne szétválni, külön gyülekezetekbe tömörülni, ki-ki a nemzetisége szerint. Jelenleg is a romániai baptista unióhoz tartoznak, amelynek egyik ága a magyar baptista szövetség. Nem zárkóznak el teljesen egymástól, vannak hivatalos magyar képviselőik az unióban, és arra is van példa, hogy magyar lelkipásztort hívnak román gyülekezetbe szolgálni, vagy fordítva. A cigánymisszióval kapcsolatban is az a megfigyelés érvényes, hogy gyakorlati okok miatt sokszor szükségesebb és hasznosabb, ha a roma testvéreiknek külön gyülekezeteik vannak.

A magyarországi egyházalapítási törvényről

Kelemen Sándort arról is faggattuk, hogy mi a véleménye a Magyarországon körvonalozódó egyházalapítási törvényről, melynek értelmében történelmi egyházzá nyilvánítanák azokat az egyházakat, amelyek 100 éves magyarországi honossággal és/vagy 25.000 taggal rendelkeznek. Válaszában a lelkipásztor először kitért arra, hogy a baptista egyház már a múlt század elején törvényesen elismert egyház lett, még a kommunizmus ideje alatt is az elismert egyházak közé tartozott.

A kérdésre válaszolva kifejtette, ha egy egyház el van ismerve, ha népszerű, akkor méltán megérdemli azokat a jogokat, mint a többi egyház, amelyik esetleg régebbi. Majd hozzáfűzte, azt viszont mindenképp szem előtt kell tartani, hogy Európa a keresztyén értékekre épült, ezért úgy gondolja, hogy a kormányoknak és maguknak a népeknek is ezeket az értékeket kellene képviselni és továbbvinni.  

Egy ilyen kategorizálás kedvező lenne az egyházukra nézve, mert a közmegítélés szempontjából nagyobb elismerést jelentene. Ez azonban nem szabad megakadályozza őket abban, hogy közösségi fórumként működjenek, közel legyenek az emberekhez és tagjaiknak tudniuk kell, hogy belőlük áll az egyház és nem a klerikusokból.

Share Button
Ennyien olvasták: 278

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.