Központ
2020. szeptember 25. péntek, Eufrozina, Kende

A Telekiek ősi fészke

Nagy-Bodó Tibor június 16, 2016 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Teleki MS (1)

A Marosvásárhelyről Szászrégen felé vezető úton, a Maros bal partján, a Bongor hegyoldala melletti síkon fekszik Gernyeszeg. Első írásos említése 1319-ből való Knezeg alakjában. A mai kastély elődjét, a középkori védműves várkastélyt – melyet egy 1477-es oklevél Castellani castelli Gernyeszegh néven említ – Erdélyi István alvajda építtette 1462 és 1465 között. Mátyás király egy évvel később, 1478-ban keltezett oklevélben ugyanezt az épületet már királyi várként nevezte meg, Castrum Nostrum (regis) Gernyeszegh formában…

Teleki MS (1)

Hogy mi mindent adott a Teleki család?

A Teleki család a magyar történelem kiemelkedő alakjaival büszkélkedhet. Adott a Teleki nemzetség erdélyi kancellárt, magyar miniszterelnököt, földművelésügyi minisztert, negyvennyolcas harcost, Petőfi barátot, drámaírót, geográfust, történészt, könyvtáralapítót többet is, festőt, zeneszerzőt, földrajzi felfedezőt, mintagazdát, megszámlálhatatlan főispánt, alispánt, képviselőt és utóbb kertészt is.
A család sokféle ágra szakadt, van köztük református és katolikus, gernyeszegi, gyömrői, újvári és somkúti ág.

Teleki MS (1)

Teleki II. Mihály az ősapja minden későbbi Telekinek

A Teleki nemzetség az ősi Garázda család egyenes leszármazottjaként szerepel a magyar nemzetségtörténetben. A Garázdák tiszta magyar eredetű törzse a XII. századtól fogva egyik fő birtokáról, a Bolgárországban fekvő Mecsincéről írta magát.

Teleki MS (2)
Dr. Fekete Albert, Az erdélyi kertművészet – Maros menti kastélykertek című könyvében ír arról, hogy a Garázdák 1414 körül költöztek véglegesen Magyarországra. Ettől kezdve a Garázda nemzetség három ágra oszlott: egyike zágorhídi, másik széki, a harmadik teleki Garázdának írta magát.
A széki Garázdaág egyetlen leányát, Garázda Annát, a teleki Garázda Dénes fiához, Mihályhoz adta feleségül.
Teleki I. Mihály fia, János jenői várnagy, zarándi főispán 1630-ban vette nőül Bornemisza Annát. Fiúk, Teleki II. Mihály (1634-1690) volt az ősapja minden későbbi Telekinek.

Teleki MS (2)

A Teleki nemzetség különös jelentősége egykor és ma

A széki Teleki család nem csak erdélyi, de magyarországi viszonylatban is kiemelkedő történelmi, társadalmi szerepet játszott, és kulturális tekintetben is példát mutattak.
Ugyancsak a fent említett szerző közléséből derül ki, hogy ivadékaik történelmünk két és fél évszázadában a közélet minden területén előkelő és fontos szerepet játszottak, a legmagasabb királyi kitüntetéseket, állami hivatalokat viselték.

Teleki MS (7)
A Teleki nemzetség különös jelentősége azonban mindmáig a tudomány-  és irodalomszeretetében és -pártolásában rejlik.

Teleki MS (3)

A család szellemét az egyensúly jellemezte ésjellemzi

Erdély keleti részében, a Maros partján felépített váraik, kastélyaik a szó legnemesebb értelmében vett végvárak voltak.
Nem pusztán a fizikai lét feltételeit védelmező erősségek, hanem szellemi, nemzeti identitást, kulturális örökséget és emberséget egyaránt oltalmazó erődök is.
A Telekiek erdélyi viszonylatban gazdagoknak számítottak, és igyekeztek is ésszerű gazdálkodással és birtokaik gyarapításával növelni a jövedelmüket.

Teleki MS (4)
Ezzel együtt megvolt bennük a hajlandóság a család tekintélyét megfelelően reprezentáló igényesebb, ha úgy tetszik, modernebb életstílus kialakítására, amelyekben a művészetek is jelentős szerephez jutottak. Ugyanakkor a protestáns-puritán családi tradíciókhoz is ragaszkodtak életük külső kereteinek megformálásában.

Teleki MS (8)
A család szellemét tehát az egyensúly jellemezte: ragaszkodtak a hagyományokhoz, de igyekeztek megismerni a kor áramlatait, és sok mindent el is fogadtak az új szokásokból.

Teleki MS (6)

A Telekiek ősi fészke

A szóban forgó család ősi fészke, a Teleki kastély, a Maros ívének bal partján áll, festői szép parkban, évszázados fákkal koszorúzva.
Amint azt már röviden említettük, a kastély elődje egy XV. századi várkastély volt, amelytől a mostani nagyságában és alaprajzi körvonalaiban csak kissé tér el.
A széki Teleki nemzetség tagja, Mihály az 1600-as évek elején mint a család örököse a széki nevet vette fel, és ezt használják ma is a család leszármazottjai.

Teleki MS (10)

A középkori várkastély

Keresztes Gyula a Maros megyei kastélyok és udvarházak című munkájában tesz említést arról, hogy Gernyeszeg 1319-ben a Széchenyiek birtokába került, majd Zsigmond király adománylevelével, 1405-ben Erdélyi Antal tulajdonába. Fia, Erdélyi István alvajda, 1462-65 között építtette a középkori várkastélyt két nagy sarokbástyával és három kisebb toronnyal, mindezt védősánccal körülvéve, melybe a vizet a Marosból vezették be.

Teleki MS (12)
A főbejárat előtt felvonóhíd szolgált, amelyre egy négynyílásos, téglaboltozatos hídon lehetett eljutni.

A pince falaiba beépített régi vár kövei ma is láthatóak

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkból derül ki, hogy a kastély 1675-ben a Telekiek tulajdonába került, és Teleki Mihály 1686-1687-ben bővítette.
A két hátranyúló épületszárnyat összekötötte egy új épülettel, tornyait magasította és faragottkő-részekkel díszítette a reneszánsz stílusában.

Teleki MS (13)
A XVIII. század második felében a várkastély lakhatatlanná vált, és ezt 1771 előtt Teleki László lebontatta, és a kor ízlésének megfelelő, a ma is álló kastélyt építtette, a régi kastély alapjainak és boltozatos pincéinek felhasználásával.
A pince falaiba és boltozataiba beépített régi vár faragott kövei ma is láthatóak.

Teleki MS (14)

Az új kastély 1782-ben már áll

Az 1772-1803 között épült U alakú barokk kastély a Pest környéki kastélyok – mint például Gödöllő, Pécel, Nagytétény – mintájára készült; mértéktartóan leegyszerűsített díszeivel klasszicizáló.
Keresztes Gyula szakvéleményezéséből az is kiderül, hogy az egyemeletes kastély homlokzatai nagy falisávokkal, keskeny magas ablakokkal készültek, és a főtengelyen lévő középső rész pavilonszerűen emelkedik ki bádogkupolájával.

Teleki MS (15)
Továbbá ismeretes, hogy a kastély manzárd tetővel van fedve, a középső pavilont az óratoronnyal együtt 1777-ben fejezték be.
Harangjai közül az egyiket 1772-ben öntötték Bécsben, míg a másodikat 1777-ben. Az óradíszt Szigeti Órás György tordai órásmester készítette ugyancsak 1777-ben.
Az udvar felől, a földszinten, árkádos folyosó, az emeleten pedig ablakos zárt folyosó szolgálja ki a termeket.

Teleki MS (16)
Az emeleti nagyterem stukkódíszeit és az erkély faragottkő korlátját Schucbauer Antal készítette, a kőművesmunkát Schmidt Pál halála után fia Konstancz fejezte be.
Kiemelten fontos tudni azt, hogy a kastély berendezés nélkül 1782-ben már készen állt.

Teleki MS (20)

A barokk romantika kívánalma: az aranyhalas tó és a mesterséges sziget

A francia rendszerű geometrikus elrendezésű parkot Teleki József angolparkká alakíttatta át, és ennek beosztását ma is fel lehet ismerni.
A várárok sáncában aranyhalastavat hoztak létre egy kis mesterséges szigettel, a barokk romantika kívánalma szerint. A szigeten egy tiszta vizű forrás van és egy szomorú gyász fűzfa.

Teleki MS (17)
A park sétányai mentén hat antik istenszobor: Juno, Neptun, Pan, Venus, Bacchus és Ceres áll, valamint barokk hangulatú groteszk szobrok, mint például XVI. Lajos, Mirabeau és a „les dames hales”.

A Teleki család páratlan műértő ízlése

A Teleki család pompaszeretete a fényűző családokéhoz mérten szerényebb volt. Az emeleti nagy szalon porcelánkályhái és művészi kialakítású üvegcsillárai, a kis szalon márvány kandallója enged következtetni az egykori berendezés szépségére.

Teleki MS (18)
A család műértő ízlését az összegyűjtött kincseket bemutató kastélymúzeum tükrözte. Az emeleti folyosó tárlóiban ötvösművek, fegyverek, órák, porcelánok, régészeti leletek, hímzések népi faragványok, erdélyi kerámiák, míg a földszinten lapidarium, műlakatos és kovácsoltvas-műves munkák voltak láthatóak.

Teleki MS (19)
A kastély könyvtár-gyűjteményét Gyulai Pál rendezte és katalogizálta.
(folytatás a következő lapszámunkban)


Régi és mai képek: Nagy-Bodó Szilárd

Share Button
Ennyien olvasták: 6087

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

4 hozzászólás

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.