Központ
2020. szeptember 29. kedd, Mihály

A több ezer négyzetméteres katedrális

Nagy-Bodó Tibor október 22, 2015 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

katedralis ro ms 2

A hétezer négyzetméteres felületet borító falfestményén tizenhat éven át dolgozott több festőnemzedék. Munkájukat a múlt század egyik legnagyobb templomi festője, Nicolae Stoica irányította, aki lemondott a putnai kolostor templomának festéséről azért, hogy elvállalhassa a marosvásárhelyi megbízatást. És ez csak egyik ama tények közül, amelyek alátámasztják a nagy katedrális várostörténeti jelentőségét.

A marosvásárhelyi Ortodox Székesegyház, vagy az Úr Dicsőítése Templom az egykori Zenélő kút helyén áll. A templom tervezésekor a cél az volt, hogy a belvárosban álljon, habár itt hely nem volt. Az ortodox katedrális az első román költségeken emelt épület Marosvásárhely központjában, az Osztrák-Magyar Monarchia építészeti stílusában keletkezett épületegyüttes körében…

katedralis ro ms 3
Reprezentatív imaházak nélküli nemzetség

Marosvásárhely románságának hosszú éveken át nem volt reprezentatív imaháza. Létezett ugyan két templom: a kő-, illetve a fatemplom, amelyeket a XVIII. század végén emeltek, de ezek a város perifériáján álltak.

1918 után aztán változott a helyzet, és Erdély-szerte elkezdődött a reprezentatív templomok építése. Ezeket katedrálisoknak nevezték, noha nem mindenütt szolgáltak a püspök székéül.

A nagy katedrálist a körülmények „hozzák”

Az elszakadt országrészek visszacsatolásával egy időben Marosvásárhelyen történt meg egy fontos esemény. A körülmények úgy hozták, hogy román polgármestere lett a városnak. Számos megvalósítás fűződik Emil Dandea nevéhez. Neki köszönhető többek között az is, hogy megépült a nagy katedrális. A politikai, művelődési és vallási élet számos neves személyiségét sikerült az ügy mellé állítania, így többek között a híres román költőt, Octavian Gogat is.

Katedrálisok a városközpontban

katedralis ro ms 1

A Tér, amikor még a Katedrális helyén a Bodor-kút foglalta a helyet

A román templomok nagy részének az építése tehát szoros kapcsolatban áll az elszakadt országrészek visszacsatolásának mo­­­mentumával.

Marosvásárhelyen azonban egyedi dolog történt. Ez volt az egyetlen település, ahol két méretesebb templom is épült a városközpontban: a nagy és a kis katedrális. Ami az előbbit illeti: 1925. május tizedikén rakták le az alapkövét, a felszentelésére pedig 1934. december másodikán került sor.

Az egyes számú füzet

Sorina Bota A város meséi című könyvében említi, hogy a nagy katedrális építéséhez az első összegeket a hídvégi románoktól gyűjtötték, de támogatta az építkezést a helyi önkormányzat és a kormány is. Ugyanakkor számos adomány is érkezett a célra.

A templom könyvtárának egyes számmal jelölt füzetében fel van tüntetve mindegyik adományozó neve, amellyel hozzájárult a munkálatokhoz. A katedrális méretéből is következtetni lehet arra, hogy mekkora anyagi erőfeszítést igényelt a megépítése.

Több terv is készült, amelyek közül végül a temesvári műegyetem egyik tanárának, Victor Vlad építésznek a munkája lett a nyerő.

Az eredeti dokumentumot rekonstruálni kell…

A nagyon eredeti koncepció alapján készült terv a bizánci, illetve a keleti ortodox egyház építészetéből ihletődött, az árkádok, boltívek, oszlopok és kupolák a román stílust idézik.

A nagy katedrális terve egyébként másokat is megihletett. A nyolcvanas években az eredeti rajzokat odaadták egy moldvai püspöknek, így jelenleg csak az eredeti dokumentum rekonstruált mása van meg a levéltárban.

Tudni kell azt is, hogy eredetileg cement színű volt az épület, ami azért lehet érdekes és fontos, mert ezt az anyagot csak kevéssel azelőtt kezdték el használni az építészetben.

Ami a szakmai leírásokból kiderül

A nagy katedrális monumentális méreteinek és hatalmas belső festőfelületének köszönhetően, a templom Románia egyik legjelentősebb ortodox épületének minősül.

Stilisztikai szempontból neobizánc jegyeket visel, görög kereszt alakú tervrajzzal, egy központi kupolával, ami a fő belső teret fedi, és négy kisebb kupolával, amiket a saroktornyokra helyeztek.

A térhatás és a keresztforma

A belső tér felosztása az ortodox templomokéra jellemző: előcsarnok, hajó és oltár. A térhatás megteremtése érdekében lemondtak az előcsarnok és hajó közötti fal építéséről, a válaszvonalat csupán négy oszlop jelöli.

Az előcsarnok és a hajó oldalsó szárnyai felett márványoszlopokon álló teraszok vannak, melyeket mértani és növényi motívumok, domborművek díszítenek.

Kívül a főhomlokzatot az óriási, félkör alakú orommező dominálja, amelybe az ablakokat úgy helyezték, hogy keresztformát alkossanak.

Az óriási ajtó egy előszobára nyílik, ahonnan egy hagyományos és két forgóajtón át lehet a tulajdonképpeni templombelsőbe jutni.

A forgóajtókon, amikre a központi kupola támaszkodik és a négy toronykupolán félkörablakok vannak kis, robusztus oszlopok által tartott íveken.

A katedrális díszei

A Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök által a rendelkezésünkre bocsátott szakleírásokból még az is kiderül, hogy a belső falak festésére sokkal később került sor. Amint azt már részben említettük, a freskókat 1970 és 1986 között Nicolae Stoica festőművész készítette.
Az első szakaszban csak a kupola festése készült el; ez utóbbi a híres Aurel Ciupe festő műve, aki 1932 és 1940 között a Képtár gondnoka és az általa alapított Szabadművészeti Iskola tanára.
Az előcsarnok falait medalionok díszítik, amelyeken Erdély legfontosabb ortodox templomai láthatóak.
A kupolát egy színes ablak díszíti, melyen Jézus mint Pantokrátor – világ feletti Úr – áll, míg az oltár apszisát hatalmas méretű mozaik az Istenanyával és a gyermek Jézussal.

Az uralkodó ikonok tanúsága

A hajó két oldalsó falán levő festmények Jézus születését és feltámadását ábrázolják.

A hajót az oltártól egy nagyméretű ikonosztáz választja el. Négy vízszintes, faragott és aranyozott elemekkel elválasztott ikonrészből áll.

Az uralkodói ikonokat – „A tanító Jézus Krisztus”, „Szent Miklós”, „Az Istenanya a gyermek Jézussal”, „Keresztelő Szent János” – sodort oszlopok választják el egymástól; az uralkodói ajtókkal ez képezi az alsó részt.

A következő részlet Jézus életé­nek különböző jeleneteit ábrázolja, szőlőmotívumos kerettel. A harmadik sor festményt a központi kép dominálja, ami sokkal telítettebb, mint az előzőek. Ez utóbbin Jézus látható, tanítványai körében. A negyedik képsorban Jézus és a Szűzanya életéből vett jelenetek láthatóak, míg az utolsó a tizenkét prófétát ábrázolja.

A egyedi harangok fogadása

Ugyancsak a fent már említett szerző tud arról is, hogy igazi nagy ünnepség fogadta a harangokat a marosvásárhelyi vonatállomáson.

Ezek azonban nagyon nehezek voltak, így alaposan próbára tették a felszerelésükért felelő szakértelmet. Egyediek voltak a harangok, ahogyan a templom is a legnagyobb volt az országban.

Külső méret szempontjából a temesvári és jászvásári megelőzte ugyan a marosvásárhelyi katedrálist, ennek azonban jóval nagyobb a belső tere, mint a másik kettőé.

Könnyen észrevehető az is, hogy honnan ez a különbség. A belső teret csak a falak és a boltozat vastagsága választja el a külsőtől, amúgy a teljes tér jól belátható és ki is van használva.


(befejező rész a következő lapszámunkban)


Régi és mai képek: Madaras József, Nagy-Bodó Szilárd, Szász Attila

Share Button
Ennyien olvasták: 2655

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

3 hozzászólás

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.