Központ
2020. szeptember 20. vasárnap, Friderika

Atlantisz harangoz: Egy negyed évezredes kastély születése és megsemmisülése

Nagy-Bodó Tibor október 8, 2015 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

haller kastely 2

(folytatás előző lapszámunkból)

A kastélyt 1959-ben restaurálták: előbb mezőgazdasági központ, utána iskola, majd pedig zöldségraktár lett, egyes részeiben pedig lakásokat alakítottak ki. Tudomásunk van arról is, hogy az épületet istállónak is használták. Ezután nem sokat törődtek állagának megőrzésével, falai fokozatosan romlottak és jelenleg…erről a képek is tanúskodnak. Sajnos az épület állaga napról napra láthatóan romosodik, mind több és több alkotóelemét veszíti el. Talán véglegesen… A legszomorúbb tény viszont az, hogy több mint egy fél évszázada nézik a szakemberek a kastély mai szomorú képét!

Emlékeztető

A kastély építése tehát a kerelőszentpáli Alárdi család nevéhez fűződik. Alárdi vagy Alárdy Ferenc az 1506-os agyagfalvi gyűlésen Aranyosszék követeként vett részt.

haller

Ő vagy egy másik Alárdi Ferenc, Békési Gáspár híve, az 1575-ös szentpáli elvesztett ütközetben vett részt Báthori István fejedelem ellen.

A fejedelem ezért Alárdit száműzte; később kegyelmet kapott és amint azt már említettük, 1590-ben visszanyerte szentpáli kastélyát.

A kastély tömeghatása

Keresztes Gyula szakvéleményezése szerint az egyemeletes, U alaprajzú kastély elrendezése és tömegpozíciója a nyugati barokk kastélyok formáját és elrendezését tükrözte fénykorában.

haller1

Alaprajzi elrendezése a csákvári kastélyhoz hasonlítható. Főhomlokzata háromsíkú, középső része, kiemelt manzárdtetőzetével, a kastély tömeghatását növeli.

haller2

Szimmetrikus elrendezésű főhomlokzata falisávokkal tagolt, a középső rizalitnál a falisávok két szintet fognak össze és képileg a középső részt magasítják.

A hangulatos képeket már csak a múlt őrzi

Ablakai egyszerűen kereteltek, az emeletiek íves szemöldökpárkánnyal díszítve. Fő- és osztópárkánya mérsékelt kiállású. Külső mellékhomlokzatai hasonlóképpen mérsékelten díszítettek, az udvar felőli homlokzatok kiképzése a földszint árkádnyílásaival, boltozatos tornáccal, a középső rizalit félköríves ablakaival és üvegezett ajtóival, valamint az ablakok zsalugátereivel hangulatos képet adtak.

haller3

A francia, és az erdélyi népibarokk hatása

A külső homlokzatok kiképzésénél a francia barokk, az udvariaknál az erdélyi népibarokk építészet hatása látható. A középső rizalit tengelyében, a földszinten, az udvar felől helyezték el a hallt, díszes keményfa lépcsőkkel, és az emeleten a nagy reprezentációs termeket. Az épület udvar felőli hosszában a különböző rendeltetésű termeket, és a lakosztályokat osztották be.

kastely00

A földszintre lakószobák és más rendeltetésű helyiségek kerültek, valamint a kastély kápolnája. A termek kiképzése díszes volt, a tengelyébe elhelyezett ajtókkal egymásba kapcsolódó teremsor ünnepélyes benyomást nyújtott.

haller kastely regi

Az ajtók-ablakok, keményfából faragott bélettel, díszesen készültek. Hasonló modorban készült egyes termek falainak lábazati burkolása is. A termek padlózatai mintásan kialakított parkettával és mintás – színes – mozaikkal készültek.

A Hallerek reprezentáló hajlamának bizonyítéka

A kastélybelső változatos berendezése a barokktól a rokokón át a klasszicizáló bútorstílusokig a Hallerek reprezentáló hajlamát, pompaszeretetét tükrözte.

haller

Az értékes bútorok mellett szőnyegek, festett képek, porcelánok, asztali edények, továbbá szebbnél szebb porcelánkályhák növelték a szobák szépségét.

A porcelánkályhákat díszítő elemekként megtartották továbbra is, annak ellenére, hogy a kilencszázas évek elején központi fűtéssel látták el a kastély helyiségeit.

A lovasbemutatók terme

A kastély hátranyúló épületszárnyai által lezárt egy udvart, valamint a kastély körüli mintegy 3040 hektárnyi kertet barokk modorban, geometrikus formákkal alakították ki. A kastély előtt lovasbemutatók részére külön területet tartottak fenn.

A jobb oldali épületszárny rövid homlokzatának falán látható két kőtábla, melyek az építtetők nevét és az építkezés évét örökítették meg.

A kastély rendeltetése egy „új” korban

A kastélyt 1959-ben restaurálták: előbb mezőgazdasági központ, utána iskola, majd pedig zöldségraktár lett, egyes részeiben pedig lakásokat alakítottak ki. De mint már jeleztük, arról is tudomásunk van, hogy az objektumot még istállónak is használták.

haller kastely cimer

Ezután nem sokat törődtek állagának megőrzősével, falai fokozatosan romlottak és jelenleg… Hát ezt a képek is igazolják.

A rombolás évei a kastély széthordásához vezetnek

haller kastely 2

Az államosítás után a kastély berendezését széthordták és az épület elhanyagoltan romossá vált. A díszlépcsőt szétverték, az emeleti termek fagerendás födémeinek gerendáit kifűrészelték, fal- és padlóburkolatait le-, illetve felszedték, ajtó-ablakszerkezeteit kibontották és elégették vagy elhordták.
A téglát, a követ, és a tetőcserepeket, akinek csak szüksége volt rá, hordta – és hordja!… – építőanyagnak.

Csak két porcelánkályhát tudnak megmenteni

A szép porcelán és cserépkályhákat szétszedték, a csempéket a padláson halomba dobálták. A Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök által a rendelkezésünkre bocsátott do­ku­mentációkból derül ki az a tény, hogy innen sikerült két fehér porcelánkályha csempéit hiány nélkül  „kihalászni”, megmenteni és beszállítani a marosvásárhelyi múzeumba – vagyis a Toldalagi-házba –, és itt összerakatni a helyreállítási munkák során.

A Hallerek nyughelye

haller kastely 3

Részben már említettük, hogy a kastély közelében egy kis dombon, neve szerint a Kápolnadombon van a Haller család temetkezőhelye. Kápolnával és az előtte levő sokszögű toronnyal. Az Imola felépítése gróf Haller Gáborné gróf Károlyi Klára nevéhez fűződik, aki egy téli szerencsétlenségéből történt megmenekülése alkalmából tett fo­ga­­dalom alapján emeltette a XVIII. században.  Az Imolában a Haller család szá­mos tagjának sírköve látható, de sajnos, már ez az emlékhely is nagyon romladozó állapotban van.

Zárszó

Sajnos az épület állaga napról napra láthatóan romosodik, mind több és több alkotó elemét veszíti el. A szakemberek több mint egy fél évszázada nézik tétlenül a kastély mai szomorú képét…

 


Régi és mai képek: Madaras József,  Nagy-Bodó Szilárd, Szász Attila


 

Share Button
Ennyien olvasták: 2926

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.